5 tis.+
Stažení
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Západní Čechy jsou místem nejintenzivnějsí seismické činnosti v Česku. Díky aplikaci SeisLok je možné
zobrazit nejpřesnější aktuální zemětřesnou aktivitu v této oblasti.

SeisLok vyvinul Geofyzikální ústav AVČR v.v.i. pro zlepšení
informovanosti široké veřejnosti týkající se seismické aktivity v západních
Čechách. Dává nejpřesnější informace o zemětřesné aktivitě, protože využívá
naměřená data ze sítě WEBNET, která byla vybudována speciálně pro monitorování
západočeské oblasti. Je možné vyplnit makroseismický dotazník.
Údaje z dotazníků jsou u významnějších jevů využívány ke stanovení makroseismické intenzity. Tato informace pak slouží pojišťovnám v procesu likvidace pojistných událostí.

- podívejte se na mapu s polohami epicenter, klepnutím na puntík zobrazíte detailní informace (magnitudo, čas vzniku, hloubku)
- prohlížejte seznam zemětřesení (s možností filtrovat a třídit)
- stiskněte tlačítko se symbolem seismogramu a nahlašte zemětřesení
- sledujte novinky přímo z Geofyzikálního ústavu

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů (https://www.ig.cas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/).

Aplikace vznikla za podpory Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu (http://av21.avcr.cz/).
Datum aktualizace
3. 2. 2021

Zabezpečení údajů

Vývojář na tomto místě může uvést, zda jeho aplikace shromažďuje a využívá vaše data. Další informace o zabezpečení údajů
Informace nejsou k dispozici