50+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Aplikace zajistí okamžité přivolání pomoci v krizových situacích v níž je ohrožen život, majetek, zdravý nebo lidská důstojnost.

Aplikace CityPatrol je nezávislí doplněk k bezpečnostním složkám státu, které nejsou schopny v odlehlých obcích adekvátně a včas zasáhnout. Dáváme lidem šanci získat rychlou pomoc od svého okolí nebo komunity a nespoléhat pouze na státní složky. Myšlenka aplikace vychází z primárního principu lidské společnosti, a to potřeby pocitu bezpečí. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč se lidé začali družit do různých skupin. Již v prvobytně pospolné společnosti se jedinec dovolával pomoci od svého nejbližšího okolí. S pomocí dostupných technologií bychom chtěli tento základní princip společenského soužití znovu obnovit, protože věříme, že je to nejednoduší, nejúčinnější a nejlevnější způsob jak se dovolat pomoci.

Naše aplikace funguje na propojení technologií, lidské psychiky, morálních vlastností člověka a vysoké matematické pravděpodobnosti. Směřuje lidi ke správnému rozhodnutí nebýt lhostejný a udělat správnou věc. Využívá k tomu “přirozené obavy o své blízké”,vysokou matematickou pravděpodobnost, zvědavost, výčitky svědomí a představivost. Na základě těchto vlastností jsme schopni, dotlačit uživatelé ke správnému rozhodnutí, do rolí zachránců a hrdinů. Odměnou nebo možná omluvou za využití těchto vlastností, je pro ně nezaměnitelný pocit z dobrého skutku a toho, že opravdu pomohli, že stály na správné straně a že dotyčný, kterému pomohli je právem považuje za svého hrdiny. Jsem přesvědčen, že tento pocit je velmi silný a návykový. A pokud náš uživatel pomůže jednou, pomůže znovu. A řekne o tom příběh a dobré příběhy žijí a šíří se samy.

Rozšiřte naší aplikace do své komunity, do své obce, do své ulice a navzájem si pohlídejte děti, majetek a bezpečí svého okolí. Čím více uživatelů bude ve Vašem okolí, tím bude silnější a účinnější. Aplikace vyžaduje velmi rychlou registraci. Aplikace rozlišuje 4 typy uživatelů. Dítě do 15 let, žena 15 +, muž 59 + a muž 15 - 59 let. Všichni mohou být jak opět, tak i zachránce. Z tohoto důvodu, je důležité vyplnit pohlaví a orientační datum narození - aspoň rok by měl souhlasit. Všichni uživatelé v naší aplikaci jsou zcela anonymní, zobrazení ikony uživatele se děje až v případě odeslání výzvy. Toto je jedna z mnoha pojistek proti zneužití aplikace. Aplikace běží tz. na pozadí mobilního telefonu. To znamená, že telefon můžete dále libovolně používat, třeba k volání tísňových linek.

Aplikace CityPatrol je velmi levné a efektivní řešení různých krizových situací, nabízí hlavně možnost řešit jakoukoli situaci ihned a nečekat až situace vyeskaluje. Situací kdy využít naši aplikaci je opravdu hodně a budeme rádi pokud ji lidé budou využívat. Aplikace při správném používání dokáže řešit třeba i neopodstatněné obavy a strachy dětí, které intenzivně a zbytečně prožívají nebo opravdové nebezpečí do kterého se může dostat každý z nás. Stáhněte si naší aplikaci a udělejte svoje okolí bezpečnější.
Datum aktualizace
26. 7. 2022

Zabezpečení údajů

Vývojář na tomto místě může uvést, zda jeho aplikace shromažďuje a využívá vaše data. Další informace o zabezpečení údajů
Informace nejsou k dispozici