500+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Záměrem vzniku této mobilní aplikace je vytvoření online databáze biotopových stromů, jakožto významných prvků podporujících lesní biodiverzitu, a to na základě dat z mapování prováděného jak zainteresovanými odborně způsobilými institucemi, tak širokou veřejností se zájmem o přírodu a její ochranu. V obou případech přitom platí potenciál uplatnění záznamů pro vědecké účely. Pokud by se díky aplikaci podařilo komplexně zmapovat území větších rozloh, bodové záznamy mohou například posloužit k modelování výskytu druhů organismů vázaných na mrtvé dřevo. V souhrnu by měla shromažďovaná data přispívat k šíření povědomí o významu biotopových stromů pro ochranu biodiverzity velké části ohrožených druhů organismů, nutnosti jejich ochrany a odpovědném chování v jejich blízkosti. Toto je nezbytné a je to také důležitým předpokladem pro současnou přítomnost těchto cenných stromů v krajině i na vhodných místech městského prostředí.

Aplikace Lesodiverzita umožňuje mapování biotopových stromů registrovaným i neregistrovaným uživatelům, kteří tak mohou přispívat k tvorbě jejich společné databáze. Při ukládání biotopového stromu uživatelem aplikace vyžaduje zaměření GPS pozice stromu, pořízení či vložení jeho fotografie či fotografií, zaznamenání jeho tloušťky, výšky a druhu a také vyplnění takzvaných mikrostanovišť, které se na biotopovém stromě vyskytují. Mikrostanovištěmi jsou například dutiny, praskliny, houby, lišejníky, mrtvé části koruny či vytékající míza. Kompletní databáze mikrostanovišť, která je vědci využívána, je součástí aplikace. V aplikaci je také dostupná kreslená galerie lesních druhů organizmů, které biotopové stromy využívají. Tato galerie bude průběžně doplňována. Samozřejmou funkcí aplikace je zobrazení tvořené databáze biotopových stromů včetně jejich parametrů, zadávaných při ukládání. Databáze aplikace je také propojená se stejnojmenným webovým portálem, který uživateli poskytne další funkce a informace spojené s tímto projektem.
Datum aktualizace
27. 11. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Informace o aplikaci a jejím výkonu
Data jsou šifrována během přenosu
Data smazat nelze

Novinky

- Úprava UI pro zrychlení chodu aplikace
- Oprava synchronizace dat se serverem