IDS JMK Poseidon

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Konec s věčným váháním, jakou jízdenku, kde a jak si koupit. IDS JMK Poseidon je oficiální aplikací KORDIS JMK, a.s. – koordinátora Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, která vám umožní si snadno koupit jízdenku a navíc se dozvědět řadu potřebných informací pro cestování po jižní Moravě.

Najděte si aktuální odjezdy z nejbližších zastávek. Stáhněte si platné jízdní řády nebo plány sítě pro off-line prohlížení. Podívejte se na mapu, kde leží nejbližší zastávky a kdy z nich odjíždějí spoje. Vše v jedné aplikaci.

Poseidon je určen především pro ty, kteří mají trvalé připojení k internetu a k cestování veřejnou dopravou po jižní Moravě aspoň občas využívají jednorázové nebo univerzální jízdenky. Prostřednictvím bankovního účtu si na svůj virtuální účet nabijte peníze a kupujte si za ně jízdenky cenově výhodnější než jízdenky na pokladně, v automatu nebo u řidiče. Můžete si uložit oblíbené jízdenky a při příští jízdě jízdenku koupit jen na dvě kliknutí. O své peníze nepřijdete, KORDIS JMK vlastní Jihomoravský kraj a město Brno.

Koupené jízdenky platí ve všech zónách IDS JMK, v městských dopravách, ve vlacích i regionálních autobusech. Jízdenky začínají platit ve vlacích nejdříve 5 minut po zakoupení, v ostatních dopravních prostředcích nejdříve 2 minuty po zakoupení.

Aplikace sama najde potřebné spojení a vyhledá, jakou jízdenku pro danou cestu potřebujete. Stačí pouze vybrat druh jízdného a potvrdit. Jízdenky jsou dvojího druhu – buď vydané pro konkrétní trasu (Moje jízdenky) nebo tzv. Rychlé jízdenky, které jsou vydány jen z konkrétní zóny pro určitý počet zón. Oba druhy stojí stejně.

Poseidon je výhodný i pro větší skupiny cestujících. Až doteď si každý cestující ve skupině musel kupovat vlastní jízdenku. Nyní se dá v Poseidonu koupit jízdenka jednoho druhu až pro 10 cestujících současně.

Stává se vám, že jste na návštěvě a nevíte, kdy jede nejbližší spoj? Už nemusíte složitě zadávat místo, kde se nacházíte. Stačí spustit Poseidon a podívat se do volby Odjezdy – zobrazí vám odjezdy z nejbližších zastávek. Stačí si jenom vybrat, která je nejblíž.

Cestujete pravidelně oblastmi, kde chybí internetový signál, nebo potřebujete mít rychle po ruce vývěsní jízdní řády? Není nic jednoduššího než si jízdní řád stáhnout do mobilu. Bude vám k dispozici i když nebudete mít přístup k internetu.

Tyto i další výhody vám přináší Poseidon: Pohodlný Odbavovací Systém Elektronických Integrovaných Dokladů ONline.

Více informací a manuál na: www.idsjmk.cz
End of the eternal hesitation, as a ticket where and how to buy. IDS JMK Poseidon is the official app KORDIS JMK, Inc. - Coordinator of the Integrated Transport System of, allowing you to easily buy a ticket, plus learn a range of information needed for traveling to southern Moravia.

Find recent departures of the closest stops. Download valid timetables or schedules network for off-line viewing. Check out the map, where is the nearest stop and when to leave them out of the joint. All in one application.

Poseidon is designed primarily for those who have a permanent connection to the Internet and to travel by public transport in South Moravia at least occasionally use a universal or single ticket. Through a bank account to recharge their virtual account money and buy them a ticket cheaper than a ticket to the cashier, the vending machine or the driver. You can save your favorite tickets and the next time you buy a ticket ride just two clicks. About lose their money, their own KORDIS JMK South Moravian Region and the city of Brno.

Purchased tickets are valid in all zones IDS JMK, urban transports, trains and regional buses. Tickets begin paying trains at least 5 minutes after purchase, other vehicles first two minutes after purchase.

The application itself finds the necessary connection and finds, as a ticket for the journey need. Just select the type of fare and confirm. Tickets are twofold - either issued for a specific route (My ticket) or so. Fast tickets, which are issued only from a specific zone for a certain number of zones. Both kinds of costs the same.

Poseidon is advantageous for larger groups of passengers. Until now, every passenger in the group had to buy your own ticket. You can buy a ticket at the Poseidon one species for up to 10 passengers at a time.

It happens to you that you're visiting and do not know where the link goes next? You no longer need to enter complicated place where you are. Just run Poseidon and look into options departures - shows you the departures of the closest stops. Just choose just who is closest.

Traveling regularly areas where there is no internet signal, or you need to have at hand Billboard schedules? There is nothing easier than to schedule download to your mobile phone. Will be available to you even if you do not have Internet access.

These and other benefits you Poseidon: comfortable handling system integrated electronic papers online.

For more information and a guide to: www.idsjmk.cz
Read more
Collapse
3.0
1,125 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Doplnění přehledné úvodní stránky s agregovanými informacemi.
Možnost rychlé opakované koupě jízdenky.
Zrychlení výběru zastávky pro aktuální odjezdy.
Zpřehlednění přístupu k archivu jízdenek.
Přidání ovládání gesty v případě více jízdenek.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 27, 2021
Size
Varies with device
Installs
50,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
KORDIS JMK
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.