100+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Aplikace je určená k produktu EnergyCloud Home a EnergyCloud Charger

Slouží pro vizualizaci dat a ovládání energetického bateriového úložiště a nabíječek elektromobilů.

Umožňuje:

EnergyCloud Home

* Zobrazit rychlý přehled vyrobené a spotřebované energie, detailnější pohled na jednotlivé dny, týdny, měsíce a roky v historií.

* Zobrazit statistické hodnoty v koláčových grafech. (využití solární energie, atd..)

* Ovládání bateriového úložiště, včetně interaktivního přenastavení řízení s možností konfigurace jako je například životnost baterií, řízení výkonů, držení minimálního množství energie v případě výpadku sítě a mnoho dalšího.

* Aplikace slouží i pro servis a adminy. Pro případ nařízení provozovatele distribuční soustavy lze snadno přenastavit parametry chování bateriového úložiště v síťi.

EnergyCloud Charger

* Zobrazit si přehled všech nabíjení za poslední období.

* Administraci nabíjení.

* Pohodlně sledovat nabíjení auta z domova či kanceláře.

* Vzdálené ovládání nabíjení.

Aplikace vyžaduje připojení k internetu, popř. připojení k domácí síťi, kde je nainstalováno bateriové úložiště.
Datum aktualizace
25. 1. 2024

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování

Novinky

* Nový vzhled koláčových grafů
* Vizualizace vzdáleného nahrávání jednotek v aplikaci
* Lepší zobrazení URL v přihlašovacím formuláři v mobilní aplikaci
* Výroba střídače nyní počítá s přetokama