WD Fleet 3D

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace WD Fleet 3D slouží řidiči jako komunikační terminál. Oproti běžné navigaci poskytuje nepřeberné množství funkcí a umožňuje detailně vytvářet přehled pohybu a výkonů řidiče.


Funkce aplikace WD Fleet 3D:
• navigace Google maps (zadarmo) nebo Sygic 3D (placená)
• možnost automatického přihlašování do aplikace
• přijímání tras zaslaných dispečerem z WEBDISPEČINKU, správa zastávek na trase, podpora souborů u tras (DOC, XLS, PDF, JPG aj.)
• zadávání stavů řidiče (AETR) a vytváření Stazky, která je dispečerovi k dispozici ve WEBDISPEČINKU
• seznam Stazek
• informace z digitálního tachografu v přehledné grafické podobě
• obousměrná komunikace mezi řidičem a dispečerem pomocí zpráv
• příjem tankovací směrnice zaslané dispečerem z WEBDISPEČINKU, která řidiči určuje, kde smí nebo nesmí natankovat
• záznam provedených tankování a jejich přehledné zobrazení
• práce s návěsy a kontejnery
• zasílání pořízených dokumentů (faktura, objednávka apod.) přímo do WEBDISPEČINKU
• hlasové upozorňování na stávající události
• samostatné vytváření záznamu o činnosti řidiče
• možnost rozpoznání čárového kódu a jeho zaslání do WEBDISPEČINKU
• zadání podpisu přímo na displej tabletu
• tisk předávacího dokladu a teplotního protokolu

Verze 1.2.0

1. Zjednodušení instalace – aplikace z google play již obsahuje i instalaci knihoven navigace Sygic, po instalaci zbývá už jen stáhnout mapy v aplikaci Sygic nebo nakopírovat mapy z našeho FTP
2. Navigace Sygic
•  Integrace nových knihoven navigace Sygic 13.9.9
•  Navigaci je možné spustit i bez přihlášení do WD fleetu
•  Při přenosu trasy 1:1 nebo navigování přes průjezdní body se přehledně zobrazí upozornění pro řidiče o omezení dle zadaných parametrů vozidla v navigaci
•  Změna nastavení parametru Afinita pro přiblížení k trase (při přenosu 1:1) – navigace se bude snažit přiblížit co nejdříve k naplánované trase, parametr je nastaven na hodnotu 0,8 (rozmezí je 0 – 1, kde 1 je co nejbližší přiblížení se k naplánované trase)
3. Funkce samotné aplikace WD Fleet
•  Možnost filtrování zpráv (Nepřečtené, Dispečer, Doručené, Odeslané, Alarmy, uživatelská filtrace)
•  Možnost kopírování textu zprávy přímo v seznamu zpráv a jejich kopírování do jiných míst aplikace – např. do navigace Sygic nebo i mimo aplikaci – např. do prohlížeče apod.
•  Lze nastavit ve Webdispečinku povinnost zadání doplňujícího textu zadání při změně činnosti
•  Nastavení hlasitosti – při spuštěné navigaci Sygic mění hlasitost navigace, v menu aplikace se pak mění hlasitost upozornění WD fleetu
•  Vylepšené měření spotřeby dat
•  Zvýšení celkové stability aplikace
•  Překlad textů menu aplikace do Ruštiny a Ukrajinštiny (upozornění je v angličtině, není podpora zadání textu v azbuce)
•  Poskytujeme informaci výpadku datového signálu, případně ztráty spojení se serverem Webdispečinku
oranžová ikona výpadku API synchronizace se serverem (je zobrazená, když se v posledních 15 minutách nepodařilo připojit na WDF API)
červená ikona výpadku internetového připojení (je zobrazena okamžitě)
The WD Fleet 3D application serves as a communication terminal for the driver. In contrast to conventional navigation, it provides an inexhaustible number of functions and allows you to create a detailed overview of the driver's movement and performance.


WD Fleet 3D features:
• Google maps navigation (free) or Sygic 3D (paid)
• possibility of automatic login to the application
• receiving routes sent by the dispatcher from the WEB DISPATCH, management of stops on the route, support of files for routes (DOC, XLS, PDF, JPG, etc.)
• entering driver statuses (AETR) and creating a Trail, which is available to the dispatcher in the WEB DISPATCH
• Stazek list
• information from the digital tachograph in a clear graphic form
• two-way communication between driver and dispatcher via messages
• receipt of the refueling directive sent by the dispatcher from the WEB DISPATCH, which determines to the driver where he may or may not refuel
• record of refueling performed and their clear display
• work with trailers and containers
• sending the acquired documents (invoice, order, etc.) directly to the WEB DISPATCH
• voice notification of current events
• independent creation of a driver activity record
• the possibility of recognizing the barcode and sending it to the WEB DISPATCH
• Enter your signature directly on the tablet screen
• printing of the handover document and temperature report

Version 1.2.0

1. Simplified installation - the application from google play already includes the installation of Sygic navigation libraries, after installation all that remains is to download the maps in the Sygic application or copy the maps from our FTP
2. Sygic Navigation
& # 8226; & # 8195; Integration of new Sygic navigation libraries 13.9.9
& # 8226; & # 8195; Navigation can be started without logging in to the WD fleet
& # 8226; & # 8195; When transferring a 1: 1 route or navigating through waypoints, a warning to the driver about restrictions according to the entered vehicle parameters in the navigation is clearly displayed.
& # 8226; & # 8195; Changing the setting of the Affinity parameter for approaching the route (for 1: 1 transmission) - the navigation will try to approach the planned route as soon as possible, the parameter is set to 0.8 (range is 0 - 1, where 1 is the closest possible approach to planned route)
3. Features of the WD Fleet application itself
& # 8226; & # 8195; Possibility to filter messages (Unread, Dispatcher, Inbox, Sent, Alarms, user filtering)
& # 8226; & # 8195; Possibility to copy the message text directly in the message list and copy them to other places in the application - eg to Sygic navigation or even outside the application - eg to the browser, etc.
& # 8226; & # 8195; It is possible to set in the Webdispatcher the obligation to enter additional text of the entry when changing activities
& # 8226; & # 8195; Volume settings - when Sygic navigation is running, the navigation volume changes, then the volume of the WD fleet notification changes in the application menu
& # 8226; & # 8195; Improved measurement of data consumption
& # 8226; & # 8195; Increasing the overall stability of the application
& # 8226; & # 8195; Translation of application menu texts into Russian and Ukrainian (warning is in English, there is no support for entering text in Cyrillic)
& # 8226; & # 8195; We provide information about data signal failure or loss of connection to the Web Dispatching server
orange server sync API failure icon (displayed when failed to connect to WDF API in the last 15 minutes)
red internet connection failure icon (displayed immediately)
Read more
Collapse
4.6
29 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

• Zjednodušení instalace knihoven Sygic 13.9.9
• Možnost filtrování zpráv
• Možnost kopírování textu zprávy přímo v seznamu zpráv
• Lze nastavit ve Webdispečinku povinnost zadání doplňujícího textu zadání při změně činnosti
• Vylepšené měření spotřeby dat
• Zvýšení celkové stability aplikace
• Překlad textů menu aplikace do Ruštiny a Ukrajinštiny
• Informaci výpadku datového signálu
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 27, 2020
Size
82M
Installs
1,000+
Current Version
1.2.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
PRINCIP a.s.
Developer
Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Czech republic
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.