Zeptej.Se – poradna pro děti

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Zeptej.Se je mobilní aplikace, ve které se mohou děti a dospívající od 8 do 17 let svěřit v bezpečném prostředí zkušeným poradcům z neziskové organizace Hope4kids, z. s., která pracuje s dětmi na základních školách již od roku 2003.

Jak to funguje?

Naši poradci dostávají mnoho dotazů, ve kterých děti řeší napětí v rodinném soužití i ve škole, v poslední době také stres z online výuky, výkyvy nálad a někdy i rostoucí pocit prázdnoty. Proto jsme se rozhodli dětem ještě více přiblížit a vytvořili jsme pro ně moderní mobilní aplikaci. Ta poskytuje bezpečný prostor pro jejich otázky. Tým našich zkušených poradců je tak může provázet při hledání cesty z jejich pro ně mnohdy bezvýchodných situací.


Uživatelé aplikace zde najdou zodpovězené nejčastější dotazy od svých vrstevníků, které se týkají mezilidských vztahů, problémů se školou, ale také např. hledání smyslu života.

Kromě toho mají možnost položit svou vlastní otázku. Mohou si vybrat ze 6 rubrik:
⚫ Rodina
⚫ Škola
⚫ Kamarádství
⚫ Lásky
⚫ A co já?!
⚫ Život a smrt

Do dvou pracovních dnů dostanou tazatelé upozornění, že je pro ně připravena odpověď. Na otázky odpovídá vždy jeden z týmu zkušených poradců, který má právě službu, před odesláním odpověď ještě schvaluje vedoucí poradce. Ročně takto pomůžeme několika stovkám mladých lidí.
Neposkytujeme krizovou intervenci, naším cílem není nahradit lékařskou péči ani odbornou psychologickou pomoc.

Jednou z činností Hope4kids jsou preventivní programy Etické dílny® na základních školách, pro jejichž účastníky máme v aplikaci navíc připraveny zajímavé bonusy. Po zadání kódu, který dostávají v ED, se žáci mohou vrátit k zajímavým videím a k nejdůležitějším myšlenkám, které zazněly na programu. Mohou nám také poskytnout zpětnou vazbu z programu.

Etický kodex poradců

1. Poradci ve svých odpovědích čerpají ze svého vzdělání a odborných znalostí v oblasti pedagogiky, etické výchovy, primární prevence rizikového chování, kyberbezpečí, vývojové psychologie a teologie, ale také ze svých životních zkušeností v práci s dětmi a dospívajícími, včetně role rodičů. Tým poradců i organizace se v otázkách etického základu opírá o křesťansko-židovské hodnoty.

2. Obecně se poradci snaží o empatii a vedení dětí spíše ke komunikaci s lidmi v jejich okolí (v rámci rodiny a školy) a vyhledávání odborníků, kteří mohou jejich problémy řešit osobně (zvláště u dotazů přesahujících odbornou kompetenci poradců).

3. Na klienta není vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.

4. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, žádné údaje nepředáváme třetí straně, pokud to neodporuje zákonům ČR.

5. Hlásíme se k etickému kodexu České asociace pracovníků linek důvěry.

Kontakt
V případě jakéhokoliv dotazu, připomínky nebo nápadu se na nás neváhejte obrátit.
Email: info@hope4kids.cz
Updated on
Mar 17, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

V této verzi opravujeme chybu s instalací!