500+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Aplikace pro kohokoli se zájmem o ochranu našich raků. Aplikace slouží především k zaznamenávání a hlášení výskytu raků v přírodě. Součástí aplikace jsou ale také informace nezbytné k identifikaci raků a dále pak obecné informace, jako např. základní informace o ochraně raků, jejich rozlišovacích znacích, základní terminologii atp.

Komu je aplikace určena
Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků, používat ji může kdokoliv. Aplikace je zcela zdarma a bez reklam.

Informace o racích a jejich ochraně
Aplikace obsahuje základní informace o našich původních i nepůvodních racích vyskytujících se u nás ve volné přírodě. Součástí aplikace je popis jejich charakteristických rozlišovacích znaků (popis, obrázky, fotografie). Aplikace také obsahuje základní informace o ochraně našich původních raků, zejména pokyny co dělat a co nedělat při nálezu raka v přírodě.

Zaznamenávání a hlášení výskytu raků
Hlavní funkcí aplikace je možnost zaznamenat a následně odeslat hlášení o výskytu raků. V aplikaci vyplníte údaje o lokalitě nálezu, připojíte fotografie nalezeného raka, s pomocí integrovaného průvodce (interaktivního klíče) určíte jeho druh, záznam uložíte a následně odešlete do naší databáze.

Využití údajů o výskytu raků odeslaných uživateli
Odeslaná data jsou ukládána do databáze Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Tam jsou následně verifikována a dále využita v rámci řešení projektů zabývajících se ochranou našich původních druhů, speciálně raků. Zaslaná hlášení jsou využívána zejména při návrzích metodických postupů a zpracování nástrojů pro ochranu našich původních druhů raků. Hlášené výskyty raků průběžně ověřujeme a také zveřejňujeme na internetových stránkách.

Zobrazení odeslaných dat na internetu
Zpracování (verifikace) zaslaných pozorování nám chvíli trvá, odeslané záznamy se tedy na internetu zobrazí vždy až s určitým zpožděním, obvykle několika dní. Některá hlášení na internetových stránkách nezobrazujeme v detailní podobě. Typicky může jít o hlášení výskytu našich původních (ohrožených) druhů. Nechceme, aby v důsledku upozornění na danou lokalitu došlo k její nadměrné navštěvovanosti a tím např. k zavlečení račího moru, byť neúmyslnému. Všechna zaslaná hlášení jsou však zpracována a využita. Moc za ně děkujeme!

Co je alias uživatele a k čemu slouží
Alias uživatele, který vyplňujete v aplikaci, je pouze orientačním označením autora nálezu. Z důvodu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zejména s ním spojené administrativy nezaznamenáváme jména autorů nálezů. Alias tedy slouží výhradně k tomu, abyste své nálezy mohli po jejich publikaci na našich internetových stránkách lépe identifikovat. Upozorňujeme ale, že alias nemusí být unikátní (několik uživatelů může použít stejný alias). Z důvodu ochrany osobních údajů jako alias raději nevyplňujete své úplné jméno a příjmení.

Oprávnění požadovaná aplikací
Aplikace v průběhu instalace nebo při prvním spuštění jednotlivých funkcí vyžaduje oprávnění pro přístup k poloze zařízení (aplikace jej potřebuje pro určení polohy nálezu pomocí GPS).

Doporučená verze Androidu
Pro práci s aplikací doporučujeme použít zařízení s Androidem ve verzi 6 nebo novější. Na starších zařízeních bude aplikace pracovat pomaleji, případně může dojít k omezení některých funkcí.

Autoři aplikace
Aplikace vznikla ve spolupráci spoluřešitelů výzkumného projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“ (TH02030687), VÚV TGM, v. v. i., (odborný obsah aplikace včetně fotografií, obrázků a textů, návrh a programování aplikace) a Hydrosoftu Veleslavín s.r.o. (technologie ukládání záznamů o výskytech raků do centrální databáze).

Další informace
Další informace naleznete v nápovědě přímo v aplikaci nebo také na internetových stránkách projektu https://heis.vuv.cz/projekty/raci2017.
Datum aktualizace
19. 8. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Poloha, Osobní údaje a ještě3
Data jsou šifrována během přenosu
Data smazat nelze

Novinky

Děkujeme Vám všem, kdo nám zasíláte záznamy pozorování raků, ale i všem ostatním za zájem o raky a jejich ochranu! Tato aktualizace je primárně technického charakteru a souvisí s požadavky obchodu Google Play. Zároveň jsme při této příležitosti provedli také drobnou formální úpravu (úprava textu informace o načtení obrázku).

v.2.12.20230818
- úprava nastavení cílové paltformy na API 33
- drobná úprava zobrazovaných textů při načítání obrázků (fotografií) raků