ආවර්තිතා වගුව

සියලුදෙනටාම
Family Friendly
763

සෑම මූලද්‍රව්‍යයකම විස්තරයක් තුළ ලතින් නමක්, සංකේතයක්, පරමාණුක ක්‍රමාංකයක්, පරමාණුක බර, ඔක්සිකරණය, පෝලිං විද්‍යුත් ga ණතාව, ස්ථාවර සමස්ථානික ගණන, අස්ථායී සමස්ථානික ගණන, ද්‍රවාංකය, තාපාංකය සහ ity නත්වය අඩංගු වේ.
තවත් කියවන්න
හකුළන්න
4.6
මුළු වශයෙන් 763
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

https://github.com/petrkle/tabulka/commits/master
තවත් කියවන්න
හකුළන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2019 ඔක්තෝබර් 7
තරම
6.2M
ස්ථාපන
100,000+
වත්මන් අනුවාදය
6.2
Android අවශ්‍යයි
5.0 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
පිරිනමන ලද්දේ
Petr Kletečka
©2019 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.