Cerebro: Přijímačky a medicína

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Cerebro je mobilní a desktopová vzdělávací aplikace pro cílevědomé studenty, kteří hledají moderní a efektivní způsob výuky. Díky rozdělení přehledových článků, otázek, tvrzení a výpočtů do jednotlivých kapitol z biologie, somatologie, chemie a fyziky, slouží tato aplikace k přípravě na přijímací zkoušky jak budoucím studentům všeobecného a zubního lékařství, tak budoucím studentům ostatních oborů lékařských, přírodovědných, farmaceutických a veterinárních fakult. Dále je aplikace Cerebro vhodnou pomůckou k maturitní přípravě z výše uvedených předmětů.

Neztrácej čas a energii hledáním kvalitních vzdělávacích materiálů! Cerebro ti poskytne přesně to, co budeš u přijímaček potřebovat. Mimo brilantně zpracovanou učební látku, najdeš v růžové e-learningové platformě Cerebro i cenově výhodné vzdělávací plány pro skupiny dvou až pěti uživatelů.

Proč používat aplikaci Cerebro?

• Díky kvalitně a přehledně zpracovaným edukativním materiálům, které jsou zasazeny do unikátního interaktivního prostředí, mění Cerebro způsob, jakým se studenti připravují na přijímací zkoušky a maturitu z biologie, chemie a fyziky.

• Cerebro je plně kompatibilní! Aplikaci spustíš na mobilním telefonu, tabletu, notebooku i počítači. Desktopovou aplikaci stáhneš bezplatně na www.mercuryapp.cz/cerebro.

• Pokud chceš mít výukové materiály z biologie, somatologie, chemie a fyziky kdykoliv a kdekoliv po ruce, není lepší volba než Cerebro.

• Nauč se základní definice i složitější problematiku prostřednictvím poutavých přehledových článků. Články jsme pro tebe doplnili i zajímavostmi z klinické medicínské praxe a preventivního lékařství.

• Veškeré početní příklady z chemie a fyziky jsou doplněny ukázkovými postupy a vhodnými formami zápisů řešení.

• Stále se zlepšuj! Aplikace vypočítá tvoji procentuální úspěšnost, a tak se snadno můžeš zaměřit na svoje nedostatky v učivu.

• Anonymně srovnávej své výsledky s ostatními uživateli prostřednictvím dosaženého percentilu!

• Kolik času stráví průměrný uživatel v aplikaci? Jaká je tvá průměrná doba na zodpovězení otázky? Tyto, ale i mnohé další hodnoty najdeš v sekci Analýza!

• V aplikaci máš k dispozici přehled 50 otázek, ve kterých ostatní uživatelé nejčastěji chybují. Tento přehled pro tebe neustále aktualizujeme.

• Veškeré své chybně zodpovězené otázky najdeš v části Opravna.

• Namíchej si test dle vlastní libosti! Máš chuť na Rychlovku, nebo Přijímačky? Spusť aplikaci a poznej tyto dvě atraktivní funkce.

• Díky aplikaci Cerebro si již nemusíš všude nosit objemné a těžké učebnice. Nešetříš tím však jen svá záda, ale také přírodu, protože Cerebro nevyžaduje ke své existenci jediný list papíru.

• Zakoupené plány můžeš aktivně využívat na více zařízeních současně.

Autoři:

• Hlavní auto: MUDr. Vojtěch Hrček

• Na tvorbě výukového obsahu se dále podíleli studenti:
- 3. Lékařské fakulty Univerzit Karlovy
- Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy
- Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy


• Aplikaci Cerebro vyvinula a spravuje Mercuryapp.cz

Upozornění:

Zprostředkování (software), soubor a rozdělení výukových materiálů je v aplikaci Cerebro zcela unikátní a nevychází z žádných komerčně dostupných přehledů modelových otázek lékařských fakult, ani z jiných zdrojů. Na celé dílo se vztahuje autorské právo.

Webové stránky a sociální kanály:

www.mercuryapp.cz
www.instagram.com/cerebroapp/
www.facebook.com/mercuryapp.cz

Zákaznická podpora:

support@mercuryapp.cz

2020
Cerebro is a mobile and desktop educational application for purposeful students who are looking for a modern and effective way of teaching. Thanks to the division of review articles, questions, statements and calculations into individual chapters from biology, somatology, chemistry and physics, this application is used to prepare for entrance exams for future students of general and dentistry, as well as future students of other fields of medicine, science, pharmaceutical and veterinary faculty. Furthermore, the application of Cerebro is a suitable aid for graduation preparation from the above subjects.

Don't waste time and energy looking for quality educational materials! Cerebro will give you exactly what you will need at the receivers. In addition to the brilliantly crafted learning material, you will also find cost-effective educational plans for groups of two to five users in the pink Cerebro e-learning platform.

Why use Cerebro?

• Thanks to high-quality and well-arranged educational materials, which are set in a unique interactive environment, Cerebro changes the way students prepare for entrance exams and graduation in biology, chemistry and physics.

• Cerebro is fully compatible! You run the application on a mobile phone, tablet, laptop and computer. You can download the desktop application free of charge at www.mercuryapp.cz/cerebro.

• If you want teaching materials from biology, somatology, chemistry and physics anytime, anywhere, there is no better choice than Cerebro.

• Learn basic definitions and more complex issues through engaging review articles. We have supplemented the articles with interesting facts from clinical medical practice and preventive medicine.

• All numerical examples from chemistry and physics are supplemented by sample procedures and suitable forms of solution notation.

• Keep getting better! The application calculates your percentage success, so you can easily focus on your shortcomings in the curriculum.

• Anonymously compare your results with other users using the percentile achieved!

• How much time does the average user spend in the application? What is your average time to answer the question? You will find these, as well as many other values, in the Analysis section!

• In the application, you have an overview of 50 questions in which other users most often make mistakes. We are constantly updating this report for you.

• You can find all your incorrectly answered questions in the Repair section.

• Mix the test as you like! Do you feel like Rychlovka or Admissions? Launch the application and get to know these two attractive features.

• With Cerebro, you no longer have to carry bulky and heavy textbooks everywhere. However, you not only save your back, but also nature, because Cerebro does not require a single sheet of paper for its existence.

• You can actively use purchased plans on multiple devices at the same time.

Authors:

• Main car: MUDr. Vojtech Hrcek

• Students also participated in the creation of educational content:
- 3rd Faculty of Medicine, Charles University
- Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University
- Faculty of Mathematics and Physics, Charles University


• The Cerebro application was developed and managed by Mercuryapp.cz

Notice:

The mediation (software), file and distribution of teaching materials is completely unique in the Cerebro application and is not based on any commercially available overviews of model questions of medical faculties or other sources. The entire work is subject to copyright.

Websites and social channels:

www.mercuryapp.cz
www.instagram.com/cerebroapp/
www.facebook.com/mercuryapp.cz

Customer support:

support@mercuryapp.cz

2020
Read more
Collapse
4.7
111 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Oprava drobných technických chyb.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 15, 2021
Size
18M
Installs
10,000+
Current Version
1.1.7
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$5.49 - $54.99 per item
Permissions
Offered By
MUDr. Vojtěch Hrček
Developer
Praha 10, ul. Bulharská 1023/17
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.