mVITAKARTA

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

mVITAKARTA – zdraví ve vaší kapse!
První mobilní zdravotní knížka v ČR.
-----------------------------------
Pro PLNOU FUNKČNOST aplikace je potřeba být klientem OZP a mít zřízený přístup na portál VITAKARTA ONLINE. Aplikaci ale mohou využívat i uživatelé, kteří nejsou klienty OZP.
-----------------------------------

Důležitá data o svém zdraví máte bezpečně uložena, navíc jsou Vám kdykoliv a kdekoliv k dispozici, např. u lékaře, který se Vás bude vyptávat na užívané léky, rodinnou anamnézu apod.

V aplikaci můžete mít kromě svých vlastních údajů také data svých dětí, případně také data partnera, rodičů, apod. Pokud jsou to navíc pojištěnci OZP a v případě zletilých osob Vaše zařízení autorizují nebo Vám udělí souhlas, mohou se Vám do aplikace synchronizovat i jejich data.

Ovládání aplikace je naprosto intuitivní a je v souladu se standardy používanými u aplikací pro Android. Aplikace funguje na verzi Android 2.2 a vyšších, minimální požadavky na přístroj jsou: rozlišení displaye 320x480 pixlů, paměť 256MB, procesor ARM 400MHz.

Aplikaci lze případně po instalaci přesunout na paměťovou kartu.

-----------------------------------
VŠICHNI, kdo si mVITAKARTU nainstalují si v ní mohou zaznamenávat:
-----------------------------------
- jaké léky popř. vitamínové přípravky právě užívají,
- jaké chronické obtíže je trápí,
- kdy a jaká očkování prodělali,
- jaké úrazy se jim staly,
- na jakých operacích a zákrocích byli,
- jaké nemoci si sami léčili bez návštěvy lékaře (nachlazení, virózy apod.),
- další záznamy jako rodinná anamnéza, kousnutí klíštětem nebo ženy záznamy o menstruaci apod.
- plánované návštěvy u lékařů, na různých procedurách, cvičeních apod.

VŠICHNI si také mohou do aplikace ukládat soubory jako např. lékařské zprávy, výsledky vyšetření apod. nebo také využít služeb mapy, kde naleznou smluvní zdravotnická zařízení OZP.

VŠICHNI mohou využít tzv. SOS tlačítko, které na základě uživatelem před vyplněných údajů v případě potřeby umožňuje i bez přihlášení zavolat na předdefinované číslo, odeslat SMS nebo e-mail obsahující i údaje o aktuální poloze, popř. zobrazit emergentní údaje.

-----------------------------------
POJIŠTĚNCI registrovaní na portálu VITAKARTA ONLINE mají v mVITAKARTĚ navíc k dispozici prohlížení:
-----------------------------------
- zdravotní péče, kterou OZP proplatila jejich lékařům (praktickému lékaři, ambulantním specialistům, nemocnicím...),
- léků, léčivých prostředků, zdravotnických prostředků apod., na jejichž úhradě se OZP podílela,
- poplatků a doplatků, které zaplatili ve zdravotnických zařízeních a lékárnách,
- finančních refundací proplacených OZP,
- doporučené preventivní prohlídky,
- VITAKONTO - bonusový kreditní systém včetně možnosti čerpání výhod,
- evidované události řešené s Asistenční službou OZP + posílat zprávy asistenční službě.

Aplikace bude průběžně aktualizována.
mVITAKARTA - health in your pocket!
The first mobile medical history in the country.
-----------------------------------
For the full functionality of the application is necessary to be a client of PWD and have established access to the portal VITAKARTA ONLINE. But the application can be used by users who are not clients of persons with disabilities.
-----------------------------------

Important data about your health you are safely stored, moreover, are you whenever and wherever available, eg. A doctor that you will be asking questions about medications, family history, etc.

The application allows you to have in addition to their own data as well as data of their children, possibly also data partner, parents, and so on. When they are additionally insured with disabilities and for mature people, your device authorizes or you shall consent may you into sync their data .

Application control is totally intuitive and is in compliance with the standards used by Android applications. The app works on Android version 2.2 and higher, the minimum requirements for the device are: resolution displays 320x480 pixels, memory 256MB 400MHz ARM processor.

The application can possibly move after installing a memory card.

-----------------------------------
All who mVITAKARTU installed in it can record:
-----------------------------------
- What drugs eventually. vitamin preparations are currently using,
- What is the chronic problems troubling
- When and which have undergone vaccination,
- What injuries they have become,
- To what operations and procedures were,
- What illness you heal themselves without visiting a doctor (colds, viral infections, etc.)
- Other records such as family history, tick bites or female record of menstruation, etc.
- Scheduled visits with physicians on various procedures, exercises, etc.

EVERYONE can also save files into such. Medical reports, examination results, etc., Or also use the services of maps where to find contractual medical facilities persons with disabilities.

EVERYONE can utilize. SOS button, based on user before filling in data if necessary permits without logging call to a predefined number, send an SMS or an e-mail containing the data on the current position, respectively. show emergent form.

-----------------------------------
Insured persons registered on the portal VITAKARTA ONLINE mVITAKARTĚ are in addition to the available viewing:
-----------------------------------
- Healthcare that PWD reimbursed by their physicians (physician, outpatient specialists, hospitals ...)
- Drugs, medicines, medical devices, etc., On the payment of the OZP involved,
- Fees and surcharges, which have paid in medical institutions and pharmacies;
- Financial reimbursement paid OZP,
- Recommended preventive examinations,
- VITAKONTO - bonus credit system, including the ability to take advantage,
- Recorded the events dealt with DP + Assistance service to send messages assistance service.

The application will be continuously updated.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Pozvánka do VITAKARTY je nyní propojena s Kontakty.
Drobná vylepšení a opravy chyb.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 5, 2021
Size
14M
Installs
50,000+
Current Version
5.4.15
Requires Android
8.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
STYRAX a.s.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.