van 1 naar 2 (groep 3 naar 4)

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

30 lees- en rekenoefeningen
* Taal 1 tot taal 6: aan de hand van 10 prenten 10 woorden kunnen maken via een toetsenbord (azerty of qwerty keuze). Woord juist = 5 goudstukken erbij. Woord fout = 5 goudstukken minder. Dubbele klik op ‘help’ en je ziet de woorden (lees ze allemaal), wel 5 goudstukken minder. 1x klik om help te doen verdwijnen of je kunt niet verder. Om voor het einde naar het hoofdmenu terug te keren klik 2x op ‘home’, er blijft dan geen resultaat bewaard.
* Rekenen 1 PLUS brug: 1ste oefening is alleen kijken en pas op het einde de uitkomst invullen. Klik op ‘start’, kijk en vul uitkomst in + ‘check’ (10 oefeningen). Klik op de cijfers.
*Rekenen 2 Plus brug: 2de oefening. Hier moet je zelf ook de tussen uitkomsten invullen. Klik op de cijfers.
* Rekenen 3 Plus brug: 3de oefening: alles invullen zonder visuele hulp. Klik op de cijfers.
* Rekenen 4 MIN brug: 1ste oefening is alleen kijken en pas op het einde de uitkomst invullen. Klik op ‘start’, kijk en vul uitkomst in + ‘check’ (10 oefeningen). Klik op de cijfers.
* Rekenen 5 MIN brug: 2de oefening. Hier moet je zelf ook de tussen uitkomsten invullen. Klik op de cijfers.
* Rekenen 6 MIN brug: 3de oefening: alles invullen zonder visuele hulp. Klik op de cijfers.
* Taal 7 tot taal 9: sleep de 10 letters naar de 10 woorden en maak bestaande woorden. Er is maar 1 totaaloplossing. Herbeginnen kan steeds door op ‘reset’ te klikken. Klik op ‘check’.
* Taal 10: woordzoeker. Zoek de 10 woorden. Begin steeds met de 1ste letter van het woord. Ben je fout klik ‘reset’. Klik op de letters.
* Taal 11: Maak van de 10 zichtbare woorden telkens een nieuw woord eronder. Herbeginnen = ‘reset’. Controle = ‘check’. Sleep de letters.
* Taal 12: Sleepoefening. Maak woorden van 3, 4 of 5 letters (kies zelf). In elke reeks zijn 20 woorden. Maak de woorden door de letters te wisselen van plaats (slepen).
* Taal 13 tot taal 18: Klik op ‘start’. Maak bestaande woorden door de letters te slepen (maar 1 oplossing mogelijk). Klik dan op ‘check’. Je kan steeds steeds het woord herbeginnen met ‘reset’, geen goud verlies. Bij hulp krijg je een extra letter (wel goud verlies). Na ‘check’ verdwijnt 1 letter en komt er een nieuwe letter bij. Er zijn 10 woorden te maken. De 1ste 4 oefeningen hebben 4 letters, de laatste 2 hebben 5 letters.
* Rekenen 7 +of- oefening: maak de oefening juist door de stip te veranderen in + of – (klik op de stip). Klik daarna op ‘check’.
* Rekenen 8 +tot 20: klik op ‘start’. Lees de oefening en klik op de juiste bloem.
* Rekenen 9 -tot 20: klik op ‘start’. Lees de oefening en klik op de juiste bloem.
* Rekenen 10 +tot 20: klik op ‘start’. De pijl moet naar de goudschat door het doolhof. Volg vanaf de pijl de weg. Klik op de 1ste deur die je tegenkomt. De pijl gaat vanzelf naar die deur. Lees de oefening onderaan en los die op. De deur verdwijnt. Ga zo verder. Er is ook een verdwijn- en verschijnopening. Zie dat je zo bij de schat geraakt. (alleen + brugoefeningen).
*Rekenen 11 -tot 20: klik op ‘start’. De pijl moet naar de goudschat door het doolhof. Volg vanaf de pijl de weg. Klik op de 1ste deur die je tegenkomt. De pijl gaat vanzelf naar die deur. Lees de oefening onderaan en los die op. De deur verdwijnt. Ga zo verder. Er is ook een verdwijn- en verschijnopening. Zie dat je zo bij de schat geraakt. (alleen - brugoefeningen).
* Rekenen 12 +of- tot 20: je kunt uw keuze maken uit 3 types oefeningen, a+b=., a+.=b, .+a=b (ook – oef). Los de oefeningen op door op de cijfers te klikken. Klik steeds op ‘check’. Je kan van type veranderen door te klikken op ‘reset keuze’. Klik je boven op ‘reset’ dan herbegin je alles. Resultaat wordt bewaard vanaf 20 gemaakte oefeningen.
30 reading and mathematics exercises
* Language 1 to 6 language: on the basis of 10 prints 10 words can make through a keyboard (AZERTY or QWERTY choice). Word correctly = 5 gold pieces there. Word error = 5 gold pieces less. Double click on 'help' and you see the words (read them all) to 5 gold pieces less. 1x click to help make disappear or you can not continue. To return for the end to the main menu click 2x on 'home', then retained no result.
* Count 1 PLUS bridge: 1st exercise is just watching and only at the end to fill in the outcome. Click "start", check and fill outcome + 'check' (10 exercises). Click on the numbers.
* Count 2 Plus bridge: 2nd exercise. Here you must also enter the intermediate outcomes. Click on the numbers.
* Count 3 Plus bridge: 3rd exercise: fill all without visual aid. Click on the numbers.
* Count 4 MIN bridge: 1st exercise is just watching and only at the end to fill in the outcome. Click "start", check and fill outcome + 'check' (10 exercises). Click on the numbers.
* Count 5 MIN bridge: 2nd exercise. Here you must also enter the intermediate outcomes. Click on the numbers.
* Count 6 MIN bridge: 3rd exercise: fill all without visual aid. Click on the numbers.
* Language language 7 to 9: Drag the 10 letters to 10 words and make existing words. There is only one solution. Can always start over by clicking the 'reset'. Click 'check'.
* Language 10: word search. Find the 10 words. Always start with the 1st letter of the word. Are you wrong click 'reset'. Click on the letters.
* Language 11: Take the 10 words each time a new word visible underneath. Restart = 'reset'. Control = 'check'. Drag the letters.
* Language 12: Sleep Exercise. Create words of 3, 4 or 5 letters (choice). In each series are 20 words. Create words by changing place (drag) the letters.
* Language 13 to 18 Language: Click 'Start'. Make existing words by dragging the letters (but one possible solution). Then click on 'check'. You can always getting the word again with 'reset', no gold loss. With help you get an extra letter (gold or loss). After 'check' disappears and 1 letter, a new letter at. There are 10 words to make. The 1st 4 exercises have four letters, the latter two have five letters.
* Count 7 + or exercise: make exercise just by changing the dot in + or - (click on the dot). Then click "check".
* Arithmetic + 8 to 20: click on 'Start'. Read the exercise and click the right flower.
* Calculations 9 -until 20: click on 'Start'. Read the exercise and click the right flower.
* Count to 10 + 20: click on 'Start'. The arrow should go to the treasure through the maze. Follow the arrow from the road. Click on the 1st door you encounter. The arrow automatically go to that door. Read the exercise down and loosen them up. The door will disappear. Continue. There is also a verdwijn- and appear opening. See you so touched by the treasure. (Only + bridge exercises).
* Count 11 -to 20: click on 'Start'. The arrow should go to the treasure through the maze. Follow the arrow from the road. Click on the 1st door you encounter. The arrow automatically go to that door. Read the exercise down and loosen them up. The door will disappear. Continue. There is also a verdwijn- and appear opening. See you so touched by the treasure. (- Only bridge exercises).
* Arithmetic + or 12 to 20: You can choose from 3 types of exercises, a + b = a + = b + a = b (also - phew).... Solve the exercises by clicking on the figures. Always click on "check". You can change the type by clicking the 'reset option. Your top Click "Reset" then you restart everything. Result is stored as 20 exercises done.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

64-bit toegevoegd
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
June 20, 2019
Size
Varies with device
Installs
10+
Current Version
4.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Billiau Daniel
Developer
Seringenlaan 4, 1851 Humbeek, België
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.