Mindz - Mind Map (Pro)

471
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Mindz - Mind Mapping
Structure your thoughts, collect ideas or plan projects clearly in nested lists. You can then easily visualize, present and send them as mind maps.

Mindz - Mind Mapping - Pro
The pro version contains many useful functions to work even more productively. In addition, all restrictions of the Free Version will be removed.

The most important features
Clear and fast list view
Intuitive and fancy map view
Add icons, pictures, colors and links to your mind maps
Extensive search function
Navigation by breadcrumb, favorites and map view
Freely positionable nodes in the map view
Automatic alignment of the nodes
Local backups thanks to export and import
Import of Mindz and OPML files
Share map view with others as PDF or image
Share whole mind map as export
Clear and modern design
No registration requirement
No annoying advertising

Exclusive in the Pro Version
Create unlimited mind maps and nodes
Map Designer: Easily customize the design of the map view
Node Designer: Customize the design of single or multiple nodes individually
Add attachments to nodes (documents, images, audio etc...)
Advanced export via HTML/text, OPML and Markdown
Save single nodes directly as mind map
Dark Mode and selection of accent color
Cloud backup for Dropbox

What can I do with Mindz - Mind Mapping?
Mind mapping, structuring thoughts, collecting ideas, taking notes, project planning, creating to-do lists, brainstorming, achieving goals, working out speeches, summarizing content, planning holidays, solving problems, creative writing, analyzing topics, creating presentations, managing memories, planning tasks, creating shopping lists, working out content, planning events, creating mind maps and much more.

Who is Mindz - Mind Mapping meant for?
Mindz is suitable for students, teachers, professors but also companies, their employees, book authors, translators, creative people, artists, of course also private people and all others who like to plan things in a structured way, think through topics, collect ideas and brainstorm.

We wish you a lot of fun with Mindz!
More at https://www.mindz.de


Help us to translate Mindz - Mind Mapping
Would you like to help us with the translation of Mindz into not yet supported languages? Then simply send us an email to support@mindz.de and tell us with which language you would like to support us. Thanks a lot!
Mindz - mapování mysli
Strukturujte své myšlenky, sbírejte nápady nebo plánujte projekty jasně ve vnořených seznamech. Poté je můžete snadno vizualizovat, prezentovat a odeslat jako myšlenkové mapy.

Mindz - Mind Mapping - Pro
Verze pro obsahuje mnoho užitečných funkcí pro ještě produktivnější práci. Kromě toho budou odstraněna všechna omezení bezplatné verze.

Nejdůležitější funkce
Jasné a rychlé zobrazení seznamu
Intuitivní a přepychové zobrazení mapy
Přidejte ikony, obrázky, barvy a odkazy na své myšlenkové mapy
Rozsáhlá funkce vyhledávání
Navigace podle navigace, oblíbených položek a zobrazení mapy
Volně umístěné uzly v zobrazení mapy
Automatické zarovnání uzlů
Místní zálohy díky exportu a importu
Import souborů Mindz a OPML
Sdílejte zobrazení mapy s ostatními jako PDF nebo obrázek
Sdílejte celou myšlenkovou mapu jako export
Jasný a moderní design
Žádný požadavek na registraci
Žádná otravná reklama

Exkluzivní ve verzi Pro
Vytvářejte neomezené myšlenkové mapy a uzly
Návrhář map: Snadno přizpůsobte design zobrazení mapy
Návrhář uzlů: Přizpůsobte návrh jednotlivě nebo více uzlů jednotlivě
Přidat přílohy k uzlům (dokumenty, obrázky, zvuk atd.)
Pokročilý export pomocí HTML / textu, OPML a Markdown
Ukládejte jednotlivé uzly přímo jako myšlenkovou mapu
Tmavý režim a výběr barvy zvýraznění
Záloha v cloudu pro Dropbox

Co mohu dělat s Mindz - Mind Mapping?
Mapování mysli, strukturování myšlenek, sbírání nápadů, psaní poznámek, plánování projektu, vytváření seznamů úkolů, brainstorming, dosahování cílů, vypracovávání projevů, sumarizace obsahu, plánování prázdnin, řešení problémů, kreativní psaní, analýza témat, vytváření prezentací, správa vzpomínek , plánování úkolů, vytváření nákupních seznamů, vypracování obsahu, plánování událostí, vytváření myšlenkových map a mnoho dalšího.

Pro koho je Mindz - Mind Mapping určen?
Mindz je vhodný pro studenty, učitele, profesory, ale také firmy, jejich zaměstnance, autory knih, překladatele, kreativní lidi, umělce, samozřejmě také soukromé osoby a všechny ostatní, kteří rádi plánují věci strukturovaným způsobem, přemýšlejí o tématech, shromažďují nápady a brainstorming.

Přejeme vám hodně zábavy s Mindzem!
Více na https://www.mindz.de


Pomozte nám přeložit Mindz - Mind Mapping
Chcete nám pomoci s překladem Mindzu do dosud nepodporovaných jazyků? Pak nám jednoduše pošlete e-mail na adresu support@mindz.de a sdělte nám, v jakém jazyce nás chcete podpořit. Díky moc!
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 471
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

- Fixed a bug with Dropbox Cloud Backup
- Improved compatibility in collaboration with Mindz for Windows 10 and 11
- Update of all supported languages
- General bug fixes and optimizations
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
12. listopadu 2021
Velikost
5,2M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
1.3.89
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Od vývojáře
Birch Ave
Vývojář
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.