Mindz - Mind Map (Pro) - Simply different

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Mindz is
a mind map with a slightly different operating concept from which mobile devices benefit a lot. With Mindz - Mind Map you can structure thoughts, collect ideas, plan projects, take notes etc... and then present and send them simply.

Mindz Pro
The Pro version of Mindz contains useful features to work even more productively. In addition, all restrictions of the free version are removed.

The most important features
Create even complex mind maps quickly and easily thanks to list view
nodes can be provided with an icon, image and color
Fast navigation thanks to breadcrumb, map view and favorites
Favorite maps and nodes are accessible with just one wipe
Clear map view with freely positionable nodes
Automatic alignment of nodes with one click
The map view is always just a click away
Simple backup thanks to local import and export
Share map view with others as PDF.
Share whole map as zip with others.
Clear and modern design
No registration requirement
No annoying advertising

Exclusive in the Pro Version
Create unlimited mind maps and nodes
Map Designer: Easily customize the appearance of the map view
Append attachments to nodes (documents, images, audio, etc...)
Save single nodes directly as mindmap
Dark Mode and accent color selection
Upcoming features are included

What can I do with Mindz - Mind Map?
Structuring thoughts
Collect ideas
Plan projects
Brainstorming
Preparing speeches
Summarize contents
Plan your holiday
Solve problems
Take notes
Planning books
Analyze topics
Preparing presentations
Manage reminders
Plan tasks
Create shopping lists
Work out contents
Plan events
etc...

Who is Mindz meant for?
Mindz - Mind Map is suitable for students, pupils, teachers, professors but also companies, their employees, book authors, translators, artists of course also private people and all others who like to plan things structured, think through and brainstorm.

We wish you a lot of fun with Mindz!
More at https://www.mindz.de
Mindz je
mapa mysli s poněkud odlišným provozním konceptem, ze kterého mobilní zařízení těží hodně. S Mindz - Mind Map můžete strukturovat myšlenky, sbírat nápady, plánovat projekty, dělat si poznámky atd. A pak je prezentovat a posílat jednoduše.

Mindz Pro
Pro verze Mindz obsahuje užitečné funkce pro ještě produktivnější práci. Kromě toho jsou odstraněna všechna omezení volné verze.

Nejdůležitější funkce
Díky zobrazení seznamu můžete snadno a rychle vytvářet i složité mapy mysli
Uzly mohou být opatřeny ikonou, obrázkem a barvou
Rychlá navigace díky střídání, zobrazení mapy a oblíbeným položkám
Oblíbené mapy a uzly jsou přístupné pouze jedním vymazáním
Vymazání zobrazení mapy s volně nastavitelnými uzly
Automatické zarovnání uzlů jedním kliknutím
Zobrazení mapy je vždy jen jedno kliknutí
Jednoduché zálohování díky lokálnímu importu a exportu
Sdílet zobrazení mapy s ostatními ve formátu PDF.
Sdílejte celou mapu jako zip s ostatními.
Jasný a moderní design
Žádný registrační požadavek
Žádná nepříjemná reklama

Exkluzivně ve verzi Pro
Vytvořit neomezené mapy a uzly
Návrhář map: Snadné přizpůsobení vzhledu zobrazení mapy
Přidání příloh k uzlům (dokumenty, obrázky, zvuk atd.)
Uložení jednotlivých uzlů přímo jako mindmap
Výběr tmavého režimu a zvýraznění barev
Připravované funkce jsou zahrnuty

Co mohu dělat s Mindz - Mind Map?
Strukturované myšlenky
Sbírejte nápady
Plánovat projekty
Brainstorming
Příprava projevů
Shrnutí obsahu
Naplánujte si dovolenou
Řešení problémů
Dělejte si poznámky
Plánování knih
Analyzujte témata
Příprava prezentací
Správa připomenutí
Naplánujte úkoly
Vytvořit nákupní seznamy
Vypracujte obsah
Plánovat události
atd.

Pro koho je Mindz určen?
Mindz - Mind Map je vhodná pro studenty, žáky, učitele, profesory, ale i firmy, jejich zaměstnance, autory knih, překladatele, samozřejmě i soukromé osoby a všechny ostatní, kteří rádi plánují věci strukturované, promyšlené a brainstorming.

Přejeme Vám hodně zábavy s Mindzem!
Více na adrese https://www.mindz.de
Další informace
Sbalit
4,7
Celkem 42
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Nodes can now be shown and hidden in the map view
- Links can now be added to the detail view of a node
- Extended color selection for nodes

- Improved compatibility
- General troubleshooting
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
15. srpna 2019
Velikost
5,3M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.1.8
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Birch Ave
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.