Brugseni

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

NYHED: SPIL
Vi introducerer spil til udvalgte medlemmer. På forskellige tidspunkter får du mulighed for at deltage i spil i app’en, hvor du kan vinde udvalgte præmier. Følg med på forsiden i Brugseni app’en og se efter den blå spilboble.
--
BRUGSENI APP’EN ER FOR ALLE MEDLEMMER
Du kan som medlem af Kalaallit Nunaanni Brugseni få en masse fordele ud af at bruge app’en. Du kan altid læse de gældende tilbudsaviser for Brugsenis butikker, og med Brugseni app’en er det samtidig nemmere at få gode tips til at lave lækker og sund mad i hverdagen.

FÅ 3% I DIVI PLUSSI NÅR DU HANDLER HOS BRUGSENI
Når du som medlem handler i Brugsenis butikker, får du 3% i Divi Plussi på de fleste af dine indkøb. Divi Plussi er en ekstra rabat, som Brugseni kun giver til medlemmerne – en ekstra bonus ud over det du sparer på de ugentlige avistilbud. Hver uge får du også Divi Plussi på udvalgte tilbudsvarer – de kan ses i app’ens tilbudsmenu.

VÆRDIKUPONER
På forskellige tidspunkter får du mulighed for at optjene ekstra Divi Plussi på dine køb. Følg med på forsiden i Brugseni app’en og se efter den blå gaveboble.

FÅ OVERBLIKKET OVER DIN DIVI PLUSSI – OG BETAL MED DEN
Hver gang du handler, tikker der Divi Plussi ind direkte i din app. Du ser din Divi Plussi med det samme og kan vælge at betale med den næste gang, du handler i en af Brugsenis butikker. Derudover kan du bruge app’en til altid at holde øje med status på din optjente Divi Plussi.

SÆRLIGE TILBUD TIL DIG SOM MEDLEM
Ud over at du får Divi Plussi på dine daglige indkøb, og at du igennem tilbudsaviserne kan læse mere om ugens gode tilbud i Brugseni, vil der i app’ens tilbudsmenu løbende vises særlige medlemstilbud, som ikke markedsføres andre steder. Så følg med i tilbuddene i app’en, og se hvad du som medlem kan spare og optjene i Divi Plussi.

LOKALE TILBUD TIL DIG OG NYT FRA DIN BUTIK
Tjek altid Brugseni app’en for varer til ekstra gode priser i din lokale butik – de findes kun i app’en. Din lokale butik er den butik, du har valgt som din tilhørsbutik, da du meldte dig ind i Kalaallit Nunaanni Brugseni, og du kan til enhver tid vælge en anden. I app’en er der også nyheder, events og meget mere fra din lokale butik.

PLANLÆG DINE INDKØB
Når du åbner en tilbudsavis i app’en, trykker du blot på de tilbud, du ønsker at købe. Herefter oprettes tilbuddene i indkøbslisten, så du kan bruge denne som din huskeliste, når du handler i butikken. Det er også nemt i indkøbslisten at tilføje andre produkter, du ønsker at købe. Du trykker blot på + symbolet. Du kan også mundtligt diktere varer, du ønsker skal fremgå af listen. Brug indkøbslisten i butikken, og fjern varer fra listen, efterhånden som du finder dem i butikken.

BETAL MED DIN DIVI PLUSSI VED KASSEN
Selv om dit almindelige medlemskort stadig fungerer som hidtil, kan du nemt og hurtigt bruge app’en som et digitalt medlemskort ved kassen. Scan app’en via bluetooth eller en QR scanner ved kassen, og betal også nemt med din opsparede Divi Plussi, MobilePay eller et tilknyttet betalingskort.

OPSKRIFTER, KOGEBOG OG MADINSPIRATION
Du får løbende gode tips til nem og hurtig aftensmad, køkkenfif og tusindvis af opskrifter, så du aldrig mangler inspiration i køkkenet. Med Brugseni app’en er det nemmere at lave god mad og få en sund madøkonomi.

STYR PÅ DINE KASSEBONER
Hvis du betaler med app’en, kan du straks se din kvittering. Hver gang du handler, gemmer app’en en kopi af kassebonnen, så du kan holde styr på dit husholdningsregnskab ét samlet sted og finde gamle kvitteringer.

BRUG APP’EN PÅ DIT FORETRUKNE SPROG
Brugseni app’en kan anvendes på både dansk og grønlandsk. For at bruge app’en på grønlandsk skal du blot ændre sproget på din smartphone til grønlandsk. Det gør du under de generelle indstillinger på din smartphone. Dog vil der være indhold i app’en, som kun findes på dansk, såsom opskrifter og køkkentips.
NEW: GAMES
We introduce games to selected members. At different times, you will have the opportunity to participate in games in the app, where you can win selected prizes. Follow the front page of the Brugseni app and look for the blue game bubble.
-
THE BRUGSENI APP IS FOR ALL MEMBERS
As a member of Kalaallit Nunaanni Brugseni, you can get a lot of benefits from using the app. You can always read the current offer newspapers for Brugseni's stores, and with the Brugseni app it is also easier to get good tips for making delicious and healthy food in everyday life.

GET 3% IN DIVI PLUSSI WHEN SHOP AT BRUGSENI
When you as a member shop in Brugseni's stores, you get 3% in Divi Plussi on most of your purchases. Divi Plussi is an extra discount that Brugseni only gives to members - an extra bonus in addition to what you save on the weekly newspaper offers. Every week you also get Divi Plussi on selected specials - they can be seen in the app's specials menu.

VALUES
At different times you get the opportunity to earn extra Divi Plussi on your purchases. Follow the front page of the Brugseni app and look for the blue gift bubble.

GET AN OVERVIEW OF YOUR DIVI PLUSSI - AND PAY WITH IT
Every time you shop, Divi Plussi ticks directly into your app. You see your Divi Plussi immediately and can choose to pay the next time you shop in one of Brugseni's stores. In addition, you can use the app to always keep track of the status of your earned Divi Plussi.

SPECIAL OFFERS FOR YOU AS A MEMBER
In addition to the fact that you get Divi Plussi on your daily purchases, and that you can read more about the week's good offers in Brugseni through the offer newspapers, the app's offer menu will regularly show special membership offers that are not marketed elsewhere. So follow the offers in the app and see what you as a member can save and earn in Divi Plussi.

LOCAL OFFERS FOR YOU AND ENJOY YOUR STORE
Always check the Brugseni app for items at extra good prices in your local store - they are only available in the app. Your local store is the store you have chosen as your affiliate store when you signed up for Kalaallit Nunaanni Brugseni, and you can choose another at any time. The app also has news, events and much more from your local store.

PLAN YOUR PURCHASES
When you open an offer newspaper in the app, you simply tap on the offers you want to buy. The offers are then created in the shopping list, so you can use this as your to-do list when you shop in the store. It's also easy to add to the shopping list other products you want to buy. Simply press the + symbol. You can also orally dictate items you want to appear on the list. Use the shopping list in the store and remove items from the list as you find them in the store.

PAY WITH YOUR DIVI PLUSSI AT THE BOX
Although your regular membership card still works as before, you can easily and quickly use the app as a digital membership card at checkout. Scan the app via bluetooth or a QR scanner at checkout, and also pay easily with your saved Divi Plussi, MobilePay or an associated payment card.

RECIPES, COOKBOOK AND FOOD INSPIRATION
You get good tips for easy and quick dinners, kitchen tricks and thousands of recipes, so you never lack inspiration in the kitchen. With the Brugseni app, it is easier to cook good food and have a healthy food economy.

CONTROL YOUR CASHBONES
If you pay with the app, you can see your receipt immediately. Every time you shop, the app saves a copy of the receipt so you can keep track of your household accounts in one place and find old receipts.

USE THE APP IN YOUR PREFERRED LANGUAGE
The Brugseni app can be used in both Danish and Greenlandic. To use the app in Greenlandic, simply change the language on your smartphone to Greenlandic. You do this under the general settings on your smartphone. However, there will be content in the app that is only available in Danish, such as recipes and kitchen tips.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
April 27, 2022
Size
44M
Installs
10,000+
Current Version
22.2
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Coop Danmark A/S
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.