Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Find alle nabohjælpere i nabolaget, del viden om mistænkelig adfærd og aktivér naboerne ved indbrud. Spørg nabolaget om alt og arrangér feriehjælp. Det er Nabohjælps app i en maggi-terning.

Vær med i Nabohjælp, hvis du vil være en del af det mest veldokumenterede redskab mod indbrud. En indbrudstyv vælger gerningssted ud fra tilgængelighed, tegn på værdier og tegn på liv. I sær det sidste virker afskrækkende og derfor forebygger aktiv Nabohjælp hvert 5. indbrud. Samtidig er Nabohjælp med til at skabe tryghed og trivsel gennem naboskab i nabolaget.

Appen gør Nabohjælp i dit nabolag officielt og effektivt.

Kortvisning af nabolaget
Få kort over alle tilmeldte nabohjælpere i dit nabolagBestem selv hvordan du definerer dit nabolag og dermed hvem, du modtager advarsler og spørgsmål fra.

Advarsler
Skriv, læs og kommentér på advarsler om mistænkelig adfærd eller indbrud i nabolagetFå besked hvis der er forhøjet risiko for indbrud i dit nabolagTilmeld dig særlig rådgivning, når der er forhøjet risiko for indbrud i dit nabolagFå forslag til forskellige aktiviteter, som gør du og dine naboer synlige i nabolaget, mens risikoen er forhøjet – samtidig med at I bygger naboskab

Spørg nabolaget
Skriv læs og kommentér på spørgsmål til nabolaget. Fx hvis du vil tilbyde andre at låne din trailer, eller selv har brug for en anbefaling til barnepige. Her er plads til alt, hvad naboskabet rummer

Feriehjælp
Invitér betroede nabohjælpere som feriehjælpere via kort eller e-mailOpret dine ferier og giv besked til feriehjælperne, så de får påmindelser, mens du er afstedFå alt-ok beskeder fra feriehjælperne, mens du er vækFå påmindelser og gode råd, når du selv skal feriehjælpe

Oprettelse af profil
For at bruge appen og være med i Nabohjælp skal du oprette en profil på appen. Alle nabohjælpere NemID-valideres og adressevalideres via CPR eller brev som en del af sikkerheden. Når du er oprettet, sender vi dig et velkomstbrev med klistermærker. Du kan tilføje to adresser til din profil, fx din folkeregisteradresser og dit sommerhus.

Vi håber, du bliver glad for Nabohjælp!
Psst … hvis du har spørgsmål, forslag, ris eller ros til appen, så skriv meget gerne til info@nabohjaelp.dk

Mange hilsner
Nabohjælp - et gratis tilbud fra Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.
Læs mere på www.nabohjælp.dk
Find all neighbor helpers in the neighborhood, share knowledge about suspicious behavior and activate the neighbors by burglary. Ask the neighborhood about everything and arrange holiday assistance. It is the neighbor help app in a magic cube.
 
Join Neighbor Assistance if you want to be part of the most well-documented tool against burglary. A burglar chooses crime scene based on availability, signs of values ​​and signs of life. Last but not least, it seems dissuasive and therefore active neighbors help prevent every five burglary. At the same time, Neighbor Assistance helps to create security and well-being through neighborhood in the neighborhood.
 
The app officially makes neighboring help in your neighborhood.
 
Map view of the neighborhood
Get maps of all registered neighbor helpers in your neighborhoodDetermine how you define your neighborhood and thus who you receive warnings and questions from.
 
warnings
Write, read and comment on warnings of suspicious behavior or burglary in the neighborhood Get notified if there is an increased risk of burglary in your neighborhood Sign up for special advice when there is an increased risk of burglary in your neighborhood Get suggestions for various activities that make you and your neighbors visible in the neighborhood while the risk is increased - while building neighborhood
 
Ask the neighborhood
Write read and comment on questions to the neighborhood. For example, if you want to offer others to borrow your trailer, or even need a nanny recommendation. Here is space for everything that the neighborhood holds
 
holiday Help
Invite trusted neighbors as holiday helpers via maps or e-mail Create your holidays and notify holiday helpers so they get reminders while you are off Get all-ok messages from your holiday helpers while you are awayGet reminders and advice when you need holiday help yourself
 
Creating Profile
To use the app and join the Help Center, you need to create a profile on the app. All neighbors NemID are validated and addressed through CPR or letter as part of the security. Once created, we will send you a welcome letter with stickers. You can add two addresses to your profile, eg your national registry address and your holiday home.
 
We hope you will be happy with neighboring help!
Psst ... if you have questions, suggestions, rice or praise for the app, please write to info@nabohjaelp.dk
 
Many greetings
Neighbor help - a free offer from the Danish Crime Prevention Council and TrygFonden.
Read more at www.nabohjælp.dk
Read more
Collapse
3.2
663 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Mindre rettelser og forbedring af pushbeskeder.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 23, 2021
Size
7.2M
Installs
100,000+
Current Version
3.1.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Det Kriminalpræventive Råd
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.