AffaldRanders

45
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

AffaldRanders er en App, der gør affaldshåndtering spændende og enkel for borgerne.
Formålet med App’en, der er stillet til rådighed af Randers Kommune, er, at give borgerne et innovativt hjælpeværktøj, som vil effektivisere deres affaldshåndtering og genbrug.

App’en kan benyttes til at:

• Finde og se afhentningsdatoer for affaldstyper på egen ejendom
• Se oversigter over tilmeldte ordninger
• Foretage ændringer
• Bestille afhentning af storskrald
• Give besked om manglende afhentninger
• Til- og framelding til beskedservice
• Få information om aktuelle driftsbeskeder
• Finde information om genbrugspladserne
• Få hjælp til korrekt sortering af affald
• Køb af kode til sæk med ekstra restaffald
• Læse de seneste nyheder om affald
• Skabe kontakt til Affaldskontoret, Randers Kommune

Det bedste udbytte af App’en får man ved at foretage en enkel registrering med sin bopæl og kontaktoplysninger første gang App’en benyttes.

FUNKTIONER:

MIT AFFALD indeholder de vigtigste oplysninger om dit affald i en enkel oversigt.

MINE AFFALDSORDNINGER indeholder en oversigt med de tilmeldte ordninger på adressen.

TØMMEKALENDER indeholder en oversigt med alle de kommende afhentningsdatoer fordelt efter affaldstype.. Datoerne kan lægges direkte i telefonens kalender, så man kan få en reminder før afhentningen foretages.

BESTILLING AF STORSKRALD foretages direkte ved at angive, hvilken type affald, der skal afhentes.

BESKED OM MANGLENDE AFHENTNING foretages direkte ved at aktivere den dato og affaldstype, der ikke er hentet til tiden eller, hvor der er sket noget forkert i forbindelse med afhentningen.

BESKEDSERVICE giver mulighed for at man kan få besked på e-mail, sms eller push meddelelser før en afhentning finder sted.

DRIFTSBESKEDER modtages som en popup-notifikation på skærmen. Desuden kan beskederne ses under Mit affald så længe de er aktuelle, og i den samlede oversigt med beskeder findes alle detaljerne.

GENBRUGSPLADSER findes, og detailinformation med adresse og åbningstider kan vises for hver plads.

SORTERINGSGUIDEN giver overblik over den korrekte sortering af alle typer affald.

BEHOLDERÆNDRING giver mulighed for at anmode om at få ændret beholder/ordning.

EKSTRA SÆK giver mulighed for at købe en kode til en ekstra sæk i forbindelse med ekstra restaffald. Koden købes enten med Dankort eller via mobilregningen (sms).

NYHEDER vise de aktuelle nyheder under Mit affald og på en samlet oversigt.

KONTAKT til Affaldskontoret, Randers Kommune kan ske via en oversigt og en kontaktformular.
Waste Randers is an App that makes waste exciting and easy for citizens.
The purpose of the app which is provided by Randers Municipality is to provide citizens with an innovative utility that will streamline their waste management and recycling.

App can be used to:
 
• Find and see pickup dates wastes on their property
• See overviews of registered plans
• Make changes
• Order collection of bulky waste
• Provide message about missing pickups
• Adding and removing the message service
• Get information about the current operating messages
• Find information about recycling centers
• Get help with proper waste separation
• Acquisition of code to sack with extra residual waste
• Read the latest news on waste
• Establishing contact with Waste Office, Randers Municipality
 
The best advantage of the app you get by making a simple registration with his residence and contact information the first time the app is used.
 
FEATURES:
 
MY WASTE contains key information about your waste in a simple overview.
 
MINE WASTE SYSTEMS provides an overview of registered schemes to address.

EMPTY CALENDAR presents an overview of all future pickup dates broken down by type of waste .. The dates can be laid directly in the phone's calendar, so you can get a reminder before the pickup is made.

ORDER OF BULKY WASTE carried out directly by specifying the type of waste to be collected.
 
MESSAGE FAILURE TO PICK be made directly by activating the date and type of waste that is not picked up on time or, where there has been something wrong in connection with collection.
 
MESSAGE SERVICE allows that you can be notified by e-mail, SMS or push notifications before a pickup takes place.
 
OPERATION MESSAGES received as a pop-up notification on the screen. In addition, the messages seen during my waste as long as they are current and in the overall list with messages full details.

RECYCLING SITES exist and retail information with the address and opening times can be displayed for each room.

SORTING GUIDE provides an overview of the proper sorting of all types of waste.

RESERVOIR CHANGE allows you to request a modified container / system.
 
EXTRA BAG offers the opportunity to buy a code to an extra bag in connection with additional residual waste. The code purchased either by credit card or direct carrier billing (sms).

NEWS display the current news during my waste and a summary total.

CONTACT for Waste Office, Randers Municipality can be made through a list and a contact form.
Read more
3.4
45 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
April 18, 2018
Size
5.9M
Installs
5,000+
Current Version
3.4
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
OnlineCity
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.