Thuốc BVTV

In-app purchases
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Nguồn dữ liệu được cung cấp bởi Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
- Hỗ trợ nông dân tra cứu thuốc để bảo vệ cây trồng, dịch hại.
- Biết được thông tin chi tiết về thuốc, hàm lượng, cách sử dụng.
- Cung cấp các bộ tài liệu tập huấn cây trồng, cảnh báo ngành hàng, quy trình phòng trừ, hướng dẫn sử dụng thuốc bvtv an toàn.
Ngoài ra nông dân có thể biết về nhãn thuốc, chứng nhận đối với mỗi loại thuốc, tránh trường hợp sử dụng thuốc giả, thuốc cấm ...
Updated on
Nov 15, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available