SW KLID

Everyone
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

SW KLID je systémem pro přehled a správu požadavků údržbových a úklidových procesů majetku společností.

Aplikace SW KLID umožňuje snadnou a přehlednou evidenci požadavků v rámci facility managementu. Díky tomu zajišťuje vyšší efektivitu při zadávání i řešení požadavků a přispívá tak k vyšší produktivitě práce.

Pro koho je aplikace vhodná?
Pro každou organizaci, která chce mít přehled a klid mezi požadavky pro opravu, úklid a údržbu. S aplikací je možné evidovat stav incidentů. Již se nebude stávat, že někdo ze zaměstnanců zapomene vyřešit nebo nahlásit závadu.
Aplikace je vhodná pro rozlehlé areály i jednotlivé budovy a objekty. Díky intuitivnímu ovládání je nástrojem pro organizace typu hotely, restaurační zařízení, kongresové a konferenční objekty, úklidové firmy a také pro výrobní areály a údržbové společnosti.

Jak aplikace funguje?
1. Ve webové části aplikace zvolíte jak velký je váš areál (např. Hotel Miramonti). Nastavíte jednotlivé objekty (např. Budova A), počet pater (např. 1. Nadzemní podlaží), názvy místností (např. 101. Pokoj De Luxe) a jednotlivých prvků (např. Podlaha) a případně sub-prvků (např. Plovoucí lehká). Prvky a sub-prvky můžete označit QR kódem.
Nastavte také nejběžnější typy závad (např. Špína na zemi), které uživatelé budou mít k dispozici pro výběr při hlášení požadavku. Pokud se ale vyskytne problém, kterému nebude odpovídat žádná z předem nastavených závad, má uživatel možnost vytvořit vlastní závadu popsáním do pole “Předmět”.

2. V momentě kdy naleznete problém (např. špinavou podlahu), pomocí QR kódu vyhledejte lokaci, na které se problém nachází, nebo zadejte lokaci ručně přes vyhledávací filtr.

3. Nahlaste nový požadavek. Zvolte závadu (např. Špína na zemi) nebo popište vlastní závadu do pole Předmět. Zvolte kategorii (např. Údržba), prioritu (např. Nízká) a zadejte popis problému a přidejte fotografie.

4. Vyřešte požadavek. Incident je možné vyřešit přímo v aplikaci. Uživatel s patřičným oprávněním může zadat popis řešení problému a změnit stav incidentu.

Funkce aplikace
☝Hlášení incidentů
💡Editace požadavku, měnění stavu a priority
🔧Řešení incidentů v aplikaci
📸Pořízení a uložení fotografií problému
🔍Vyhledání lokace incidentu pomocí QR kódu nebo ruční vyhledávání pomocí vyhledávacího filtru
🙍‍♂Správa uživatelských oprávnění - pouze uživatel s určitým oprávněním může vyřešit požadavek
📆Přehled stavu požadavku a data, kdy byl vytvořený
SW KLID is a system for reviewing and managing the requirements of maintenance and cleaning processes of company assets.

Application SW SWID enables easy and well-arranged records of requirements within facility management. This ensures greater efficiency in entering and addressing requirements, thus contributing to higher productivity.

Who is the app for?
For any organization that wants to have an overview and peace of mind between repair, cleaning and maintenance requirements. With the application it is possible to record the status of incidents. It will no longer happen that one of the employees forgets to resolve or report a defect.
The application is suitable for large areas as well as individual buildings and objects. Thanks to its intuitive controls, it is a tool for organizations such as hotels, restaurants, congress and conference facilities, cleaning companies, as well as production facilities and maintenance companies.

How does the app work?
1. In the web part of the application you can choose how large your area is (eg Hotel Miramonti). Set individual objects (eg Building A), number of floors (eg 1. Above-ground floor), room names (eg 101. Room De Luxe) and individual elements (eg Floor) and possibly sub-elements (eg Floating light) ). You can label elements and sub-elements with a QR code.
Also, set up the most common types of faults (eg, Dirt on the ground) that users will be able to select when reporting a request. However, if there is a problem that does not match any of the pre-set faults, the user has the option to create his own fault by describing it in the “Subject” field.
 
2. When you find a problem (eg dirty floor), use the QR code to find the location where the problem is, or enter the location manually through the search filter.

3. Report a new request. Select the fault (eg Dirt on the ground) or describe your fault in the Subject field. Select a category (eg Maintenance), priority (eg Low) and enter a description of the problem and add photos.

4. Resolve the request. Incident can be resolved directly in the application. A user with the appropriate authority can enter a description of the solution to the problem and change the status of the incident.

App Features
LášeníReporting incidents
DEdit request, change status and priority
Incident handling in the application
OTake and save photos of the problem
🔍 Finding the location of an incident using a QR code or manually searching using a search filter
OprávněníManage user permissions - only a user with a specific authority can resolve the request
Hled Overview of request status and date when it was created
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- nová sekce údržeb
- seznam údržeb a zobrazení detailu údržby
- možnost potvrzení údržby v aplikaci
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 21, 2021
Size
24M
Installs
50+
Current Version
1.3.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
EASY FM
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.