Dopravná karta v mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Cestujte s aplikáciou Ubian a užívajte si pohodlie, ktoré vám prináša. 
S Ubianom máte po ruke aktuálne cestovné poriadky, správu dopravnej karty (na svoju dopravnú
kartu si môžete Dobiť kredit či Kúpiť časový lístok) a navyše si pohodlne kúpite lístky na MHD
alebo lístky na vlak. V Ubiane vidíte aktuálny zostatok na dopravnej karte, transakcie vykonané
dopravnou kartou ako aj platnosť časového lístka, cestovného lístka, či električenky.
V aplikácii Ubian nájdete:
- cestovné poriadky (cp) vlakov, autobusov, MHD
- aktuálne meškanie spojov a polohy vozidiel na mape
- odchody zo zvolenej zastávky alebo najbližšej zastávky v okolí 
- navigácia z/do adresy
- obľúbené zastávky, trasy, linky
- dobitie kreditu na dopravnú kartu
- kúpu časového lístka, električenky na dopravnú kartu
- transakcie vykonané dopravnou kartou
- kúpu SMS lístka na vlak alebo MHD
- kúpu cestovného lístka na MHD
- WIDGET s odchodmi – nastavenie odchodovej tabule zo zvolenej zastávky
- polohu bikesharing zastávok priamo na mape v mestách
- vernostný program zelené kilometre za prejazdené cesty autobusom
Cestovné poriadky (CP):
Dajte Ubianu vedieť, kam cestujete a nájde vám najvhodnejšie spoje. Či cestujete mestskou
alebo prímestskou dopravou, autobusom alebo vlakom, Ubian pre vás vyberie najlepšie trasy
aj s pešími prestupmi medzi zastávkami. Na Mape máte prehľad o svojej polohe, zastávky na
trase, ktorou plánujete cestovať a prestupy na ďalšie spoje. Jednoducho môžete sledovať
online polohu vášho spoja a informácie o meškaní spojov. Navyše teraz na mape nájdete aj
polohu bikesharingových staníc v Bratislave, Žiline, Trnave, Nitre, Košiciach, Poprade,
Prievidzi, Moldave nad Bodvou, Trebišove a iných mestách.
Správa dopravnej karty:
Ubian slúži na nákup predplatných časových cestovných lístkov (PCL), dobíjanie kreditu na
dopravnú kartu (Dobiť kredit) alebo kúpu novej dopravnej karty. Stačí si vytvoriť Ubian účet a
pridať dopravnú kartu alebo preukaz študenta. V aplikácii uvidíte aj transakcie vykonané
vašou dopravnou kartou vo verejnej doprave.
Aktuálne môžete v Ubian nakupovať cez týchto dopravcov: Dopravný podnik Bratislava,
Dopravný podnik mesta Košice, Dopravný podnik mesta Prešov, Dopravný podnik mesta
Považská Bystrica, Slovak Lines, SAD Žilina, SAD Trenčín, SAD Prievidza, SAD Dunajská
Streda, SKAND Skalica, SAD Lučenec, eurobus, SAD Prešov, BUS Karpaty, ARRIVA
Michalovce, ARRIVA Liorbus, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA Trnava.
Nákup MHD lístka v aplikácii:
Lístky si môžete zakúpiť na mestskú hromadnú dopravu (MHD) v týchto mestách: Dopravný
podnik mesta Košice (DPMK). Jednoducho si kúpite lístok, ktorý bude počas jeho platnosti
zobrazený vo forme QR kódu.

Zelené kilometre:
Cestujte s aplikáciou Ubian a zistite koľko emisií ste ušetrili. Za každú cestu u vybraných
dopravcov môžete zbierať Zelené kilometre a získate špeciálny status za pomoc našej
prírode. Navyše zbierajte odznaky na základe zakúpených časových lístkov a dobitého
kreditu na dopravnej karte.
SMS lístky:
SMS lístky si môžete zakúpiť na vlaky ZSSK alebo na mestskú hromadnú dopravu v týchto
mestách: Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ), Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP),
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (MHD BB), Dopravný podnik Bratislava (DPB), MHD
Trnava, MHD Nitra.
Spolupracujeme s dopravcami:
ARRIVA Liorbus, ARRIVA Michalovce, ARRIVA Nitra, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA
Trnava, Autobusová doprava Púchov, BUS KARPATY, Dopravný podnik mesta Žiliny,
Dopravný podnik Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, Dopravný podnik mesta Prešov,
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, DZS–M.K. TRANS, eurobus, Leo Express,
RegioJet, SAD Dunajská Streda, SAD Humenné, SAD Lučenec, SAD Poprad, SAD Prešov,
SAD Prievidza, SAD Trenčín, SAD Zvolen, SAD Žilina, Slovak Lines, Železničná spoločnosť
Slovensko, SKAND Skalica.
Všetky dôležité informácie a podporovanú funkcionalitu nájdete aj na www.ubian.sk.
Travel with the Ubian app and enjoy the convenience it brings you.
With Ubian, you have up - to - date timetables, traffic card management (for your traffic ticket)
card you can top up your credit or buy a time ticket) and in addition you can conveniently buy public transport tickets
or train tickets. In Ubian you can see the current balance on the transport card, transactions made
transport card as well as the validity of the time ticket, travel ticket or electric ticket.
In the Ubian app you will find:
- timetables (cp) of trains, buses, public transport
- current delay of connections and position of vehicles on the map
- departures from the selected stop or the nearest stop in the vicinity
- navigation from / to address
- favorite stops, routes, lines
- Recharging the credit on the transport card
- purchase of a time ticket, electric tickets for a transport card
- transactions made with a transport card
- purchase of an SMS ticket for train or public transport
- purchase of a public transport ticket
- WIDGET with departures - setting of the departure board from the selected stop
- location of bikesharing stops directly on the map in cities
- green kilometers loyalty program for traveled by bus
Timetables (CP):
Let Ubian know where you are traveling and find the best connections for you. Whether you are traveling by city
or by suburban transport, bus or train, Ubian will choose the best routes for you
also with pedestrian transfers between stops. On the Map you have an overview of your location, stops at
the route you plan to travel and transfers to other connections. You can easily follow
online location of your connection and information on connection delays. In addition, you will now find on the map as well
location of bikesharing stations in Bratislava, Žilina, Trnava, Nitra, Košice, Poprad,
Prievidza, Moldava nad Bodvou, Trebišov and other towns.
Traffic card management:
Ubian is used to purchase prepaid time travel tickets (PCL), recharge credit at
transport card (Recharge credit) or purchase a new transport card. Just create a Ubian account and
add a traffic card or student card. You will also see transactions made in the application
your transit card in transit.
You can currently shop at Ubian through these carriers: Dopravný podnik Bratislava,
Transport company of the city of Košice, Transport company of the city of Prešov, Transport company of the city
Považská Bystrica, Slovak Lines, USA Žilina, USA Trenčín, USA Prievidza, USA Dunajská
Wednesday, SKAND Skalica, USA Lučenec, euro bus, USA Prešov, BUS Carpathians, ARRIVA
Michalovce, ARRIVA Liorbus, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA Trnava.
Purchase a public transport ticket in the application:
You can buy tickets for public transport (MHD) in the following cities: Transport
enterprise of the city of Košice (DPMK). You simply buy a ticket that will be valid during its validity
displayed in the form of a QR code.

Green kilometers:
Travel with the Ubian app and find out how much emissions you have saved. For each trip at selected
Carriers can collect Green Miles and get special status with the help of our
to nature. In addition, collect badges based on purchased time tickets and recharged
credit on the transport card.
SMS tickets:
You can buy SMS tickets for ZSSK trains or for public transport in these
cities: Transport Company of the City of Žilina (DPMŽ), Transport Company of the City of Prešov (DPMP),
Transport Company of the City of Banská Bystrica (MHD BB), Transport Company Bratislava (DPB), Public Transport
Trnava, public transport Nitra.
We cooperate with carriers:
ARRIVA Liorbus, ARRIVA Michalovce, ARRIVA Nitra, ARRIVA Nové Zámky, ARRIVA
Trnava, Bus transport Púchov, BUS KARPATY, Transport company of the city of Žilina,
Transport company Bratislava, Transport company of the city of Košice, Transport company of the city of Prešov,
Transport company of the city of Považská Bystrica, DZS – M.K. TRANS, eurobus, Leo Express,
RegioJet, USA Dunajská Streda, USA Humenné, USA Lučenec, USA Poprad, USA Prešov,
SAD Prievidza, SAD Trenčín, SAD Zvolen, SAD Žilina, Slovak Lines, Railway company
Slovakia, SKAND Skalica.
You can also find all important information and supported functionality at www.ubian.sk.
Read more
Collapse
4.6
2,988 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Drobné opravy a vylepšenia
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 5, 2021
Size
17M
Installs
100,000+
Current Version
2.12.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info, Digital Purchases
Permissions
Offered By
TransData s.r.o.
Developer
TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139 01001 Žilina Slovakia
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.