KeySchool Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Greek (Greece)

Το Key-School είναι μια web mobile εφαρμογή οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, εξειδικευμένη για τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσω της εφαρμογής, ο καθένας στην κοινότητα του εκπαιδευτηρίου, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, έχει πρόσβαση μέσω του υπολογιστή ή του κινητού του στη δική του σελίδα στο Key-School, βλέπει αυτά που πρέπει να δει και ασκεί τις λειτουργίες που έχουν οριστεί από τη διεύθυνση.

• Οργανώνεται και ελέγχεται το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται, σε επίπεδο Εκπαιδευτικού Οργανισμού, Εκπαιδευτικής Μονάδας, Τάξης, Ομάδας, Προσανατολισμού Τμήματος, Μαθήματος, Μαθητή.

• Υπάρχει πλήρης ευελιξία ως προς την κάλυψη ιδιαιτεροτήτων στον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων και την κάλυψη εξαιρέσεων ως προς τα μαθήματα που παρακολουθεί ο μαθητής του κάθε τμήματος.

• Καταγράφεται ο χρονοπρογραμματισμός του εκπαιδευτικού οργανισμού για όλες τις ώρες διδασκαλίας και τα μαθήματα, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για κάθε ώρα διδασκαλίας μπορούν να αναρτηθούν σχόλια και εκπαιδευτικό υλικό.

• Στο Key-School καταχωρείται ο τρόπος αξιολόγησης του κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, ως έχει. Για κάθε κριτήριο (κατηγορία) αξιολόγησης που χρησιμοποιεί σήμερα ο εκπ. οργανισμός (διαγώνισμα, εργασία, προφορικά, βαθμοί τριμήνου, εξαμήνου κτλ.) δημιουργείται ένα πεδίο στο οποίο οι υπεύθυνοι μπορούν να εισάγουν βαθμούς και σχόλια.

• Η αξιολόγηση για τον κάθε μαθητή καταχωρείται αυτόματα στην καρτέλα του, σε τρία επίπεδα: γενική αξιολόγηση, ανά μάθημα και ανά κριτήριο αξιολόγησης (με βαθμούς και γραπτά σχόλια για κάθε περίπτωση).

• Παρέχεται η δυνατότητα Εσωτερικής Αξιολόγησης: Οι καθηγητές και οι υπηρεσίες του εκπαιδευτικού οργανισμού, αξιολογούνται μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι μαθητές και οι γονείς. Η διεύθυνση λαμβάνει στατιστικά για κάθε μάθημα, κάθε καθηγητή και για το εκπαιδευτικό έργο του οργανισμού από τα στοιχεία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης. Η λειτουργία των ερωτηματολογίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα θέματα που θα επιλέξει η διεύθυνση του εκπαιδευτικού οργανισμού.

• Το Key-School παραμετροποιείται άμεσα σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευτικού οργανισμού καθώς είναι φτιαγμένο (και όχι "προσαρμοσμένο") για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου, γίνεται η καταχώριση των ετήσιων δεδομένων λειτουργίας του εκπ. οργανισμού (μαθητές, προσωπικό, μαθήματα, τμήματα κτλ.) και καθορίζονται οι ρόλοι και τα δικαιώματα προβολής / διαχείρισης όλων των μελών της κοινότητας του εκπ. οργανισμού.

• Eίναι εξαιρετικά απλό στη χρήση, για κάθε μέλος του προσωπικού, για τους μαθητές και για τους γονείς. Παρέχεται εκπαίδευση και πλήρης τεχνική υποστήριξη. Συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης. Παραδίδεται άμεσα με το "κλειδί στο χέρι".

• Δεν υπάρχουν κρυφά κόστη. Η Keystone δεσμεύεται να προσαρμόζει την εφαρμογή, στις αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς επιβάρυνση των χρηστών.

• Αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο μηχανογραφικής υποστήριξης των περισσότερων διαδικασιών που απαιτούνται για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών οργανισμών κατά ISO ή ΕΛΟΤ.

----------------------
Προσοχή: Για την ενεργοποίηση της εφαρμογής απαιτείται Κωδικός Εγκατάστασης, ο οποίος παρέχεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό στον οποίο ανήκετε.
The Key-School is a mobile web application organization, management and educational work evaluation, specialized for the needs of the Greek educational system. Through the application, everyone in the community educational institution, regardless of where it is located, accessed via computer or his mobile in his own page on Key-School, you see what they should see and perform the functions assigned to the address.

• Organized and controlled the educational work produced at the level Educational Organization, Educational Unit, Class, Group, Guidance Department, Course, Student.

• There is complete flexibility in coverage peculiarities in the way of teaching courses and coverage exceptions to the courses followed by the student in each department.

• Record the scheduling of training organization for all hours of instruction and courses throughout the year. For each hour of instruction comments can be posted and educational material.

• In Key-School recognized the way the evaluation of any educational institution, as is. For each criterion (category) Evaluation using the em today. organization (exam, work, verbally, grades quarter, semester, etc..) created a field in which operators can enter grades and comments.

• The assessment for each student is automatically registered in the tab on three levels: general assessment per subject per evaluation criterion (with grades and writing comments for each case).

• It is possible Internal Evaluation: Teachers and educational services organization, assessed through online questionnaires completed by students and parents. The address takes statistics for each class, each teacher and the educational work of the organization of the elements of evaluation questionnaires. The operation of the questionnaires can be used for other topics to be selected by the address of the educational institution.

• The Key-School parameterized directly according to the needs of the educational organization as it is made (and not "adapted") to the Greek educational system. At the start of the training period, is registered in the annual EIC operating data. organization (students, staff, courses, parts, etc.) and set the roles and viewing / management rights of all members of the NFC community. organization.

• It is extremely simple to use, for each member of staff, students and parents. Provided training and full technical support. Accompanied by a detailed user manual. Delivered directly to the "turnkey".

• There are no hidden costs. The Keystone is committed to adapt the application to change the educational system free of charge for users.

• It is a unique IT support tool for most procedures required for the certification of training organizations according to ISO or CD.

----------------------
Caution: To activate the application requires installation code, which is provided by the educational institution to which you belong.
Read more
Collapse
4.8
8 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Ειδοποιήσεις για διάφορα συμβάντα που αφορούν στον συγκεκριμένο χρήστη:

* Άρθρα & ανακοινώσεις
* Προσωπικά μηνύματα
* Καταχώρηση βαθμών
* Επικείμενο ηλεκτρονικό διαγώνισμα
* Καταχώρηση απουσιών

Έτσι μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες στον εκπ. οργανισμό (προσωπικό
και μαθητές) να ενημερώνονται εύκολα (και ανέξοδα) για οποιεσδήποτε
εξελίξεις τους αφορούν.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 17, 2017
Size
1.8M
Installs
500+
Current Version
3.2
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Keystone
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.