അക്ഷര മഴ - Akshara Mazha Malay

4.8
28 reviews
500+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Open source live wallpaper with Malayalam letters streaming down the screen like you have seen in the popular movie Matrix.

Having option of choosing characters
* Malayalam Numbers
* Malayalam Binary
* Malayalam Letters

You can also select from 10 Malayalam fonts.
- Manjari
- Meera
- Rachana
- Gayathri
- Keraleeyam
- Chilanka
- Uroob
- Dyuthi
- Ishtika
- Karumbi

Source Code: https://gitlab.com/jishnu7/Akshara-Mazha
Fonts: https://smc.org.in/fonts/
Updated on
Apr 24, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

Ratings and reviews

4.8
28 reviews
Abhiram S.V
January 23, 2022
👎ഇതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായില്ല 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
Did you find this helpful?
A Google user
April 25, 2020
മികച്ച ഒരു ഇത്.
Did you find this helpful?
A Google user
August 12, 2017
Wallpaper looks really good. Nice work 👍
Did you find this helpful?

What's new

- Less distracting characters
- Better text arrangement
- Support more Malayalam fonts
- UI improvements for preference screen
- Support newer Android versions