Jorte Calendar & Organizer

199.543
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

With over 30 million downloads Jorte is one of the most popular calendar&organizer applications.Recommended by many websites and newspapers as one of the Best Calendar apps.

App Annie Top 10 app with most Monthly Active Users for 2016 in Japan!
Yahoo Tech "Jorte aspires to be more than just a calendar. It wants to the be the main organization app in your life, and the diary with which you catalog your day-to-day experiences."
The Next Web: "Seriously, if you’re into customizing the look of your calendar, colors, backgrounds, themese or the size of your widgets, then take a look at Jorte."
MakeUseOf: "Jorte goes beyond what other calendar apps are capable of."
Lifehacker: "the ability to show your tasks list under your calendar, and show your day's agenda under the month view when you click on it. It's a really nice way to see everything at once."
NYTimes Tech column suggests Jorte as an alternative to Google Calendar.
App Judgement: Robust Calendar, Events and Task Manager. Totally customizable to suit your needs.

For personal use or for business Jorte will assist you to manage your daily schedule completely.
Features:
Jorte now Syncs with Microsoft Office 365® - Jorte Premium members can sync their Office 365 Calendar to Jorte.
Jorte now Syncs with Evernote - Show notes on the calendar view
o Side Menu - On the Side Menu you can decide what to show like Today's Events, diary, tasks.
o Love typography? Choose your preferred font, even use your own fonts! Supports compatibility with most otf and ttf fonts.
o Countdown Feature - See how many days are left for an event on the calendar.
o Jorte Diary feature. We have also added a function to include photos in events.
o Jorte Cloud: multi-device syncing and backup.
o Display Lunar Calendar - Great for Chinese users & users from other Asian countries.
o Various widgets are available to set on your Home Screen.
o Monthly, Daily, and Weekly views are available.
o See completed appointments or choose to hide them.
o Adjust the first day of the week.
o It can sync with Google Calendar and Jorte Cloud on the PC.


Jorte Premium members now have access to a buffet of Icons and Themes!

- Please check here for the latest information:
- http://facebook.com/jorte.net= Event Calendars =
With this feature, you can add many calendars containing events related to your interests like the weather forecast, news, sports, comics, food & recipes, video game news, movie reviews & TV news, and much more.

o Weather Forecast (Conveniently view the weather from locations all over the globe) / News / Sports / Food & Recipes.
- There are many more event calendars available.
- Location data may be used for providing you more relevant ads.= Jorte Cloud (Free) =
Sync Jorte Calendar entries and Tasks to Jorte Cloud.
You can access Jorte Cloud from home, office, and anywhere else from a PC, smartphones or tablets. Backup your schedules and task lists and sync between all your devices!

Sign-up to get a free Jorte Cloud Account and start taking advantage of the cloud experience!
https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Jorte Store =
You can purchase icons & Themes to use in Jorte Calendar. Download contents and start customizing your calendar!

- There are many more Icons & Themes available from the Jorte Store.


Terms: http://www.jorte.com/en/kiyaku.php
Privacy Policy: http://www.jorte.com/en/privacy.php
Amb més de 30 milions de baixades, Jorte és una de les aplicacions més freqüents del calendari i l'organitzador.Recomanat per molts llocs web i periòdics com una de les millors aplicacions de Calendar.

App Annie L'aplicació 10 amb la majoria d'usuaris actius mensuals per a 2016 a Japó!
Yahoo Tech "Jorte aspira a ser més que un calendari. Vol ser la principal aplicació d'organització de la vostra vida i el diari amb el qual catalogueu les vostres experiències quotidianes".
The Next Web: "De debò, si esteu personalitzant l'aspecte del vostre calendari, colors, fons, themese o la mida dels vostres widgets, feu un cop d'ull a Jorte".
MakeUseOf: "Jorte va més enllà del que altres aplicacions de calendari són capaços de".
Lifehacker: ", la possibilitat de mostrar la vostra llista de tasques sota el vostre calendari i mostrar l'agenda del vostre dia sota la vista del mes en fer-hi clic. És una manera molt agradable de veure tot a la vegada".
La columna NYTimes Tech suggereix que Jorte és una alternativa a Google Calendar.
Judici de l'aplicació: Calendari robust, esdeveniments i administrador de tasques. Totalment personalitzable per satisfer les vostres necessitats.

Per a ús personal o per a empreses Jorte us ajudarà a gestionar el vostre horari diari completament.
Funcions:
Jorte ara sincronitza amb Microsoft Office 365®: els membres de Jorte Premium poden sincronitzar el seu Calendari Office 365 a Jorte.
Jorte ara sincronitza amb Evernote: mostra notes sobre la vista del calendari
o Menú lateral: al menú lateral, podeu decidir què voleu mostrar com a esdeveniments d'avui, diari, tasques.
o La tipografia de l'amor? Trieu la vostra font preferida, fins i tot utilitzeu els vostres propis tipus de lletra. Compatible amb la majoria de les fonts otf i ttf.
o Característica del recompte: veure quants dies queden per a un esdeveniment al calendari.
o Característica del diari de Jorte. També hem afegit una funció per incloure fotos en esdeveniments.
o Jorte Cloud: sincronització i còpia de seguretat de diversos dispositius.
o Mostra el calendari lunar: ideal per als usuaris i usuaris xinesos d'altres països asiàtics.
o Hi ha diversos dispositius disponibles per configurar-los a la vostra pantalla d'inici.
• Hi ha disponibles visites mensuals, diàries i setmanals.
o Vegeu cites completes o escolliu ocultar-les.
o Ajusta el primer dia de la setmana.
o Es pot sincronitzar amb Google Calendar i Jorte Cloud a la PC.


Els membres de Jorte Premium ja tenen accés a un bufet d'icones i temes.

- Consulteu aquí la informació més recent:
- http://facebook.com/jorte.net= Calendaris d'esdeveniments =
Amb aquesta funció, podeu afegir molts calendaris que continguin esdeveniments relacionats amb els vostres interessos, com ara el pronòstic del temps, notícies, esports, còmics, aliments i receptes, notícies de videojocs, revisions de pel·lícules i notícies de TV, i molt més.

o Previsió del temps (convenientment veure el clima de les ubicacions de tot el món) / Notícies / Esports / Menjar i receptes.
- Hi ha molts més calendaris d'esdeveniments disponibles.
- Les dades d'ubicació es poden utilitzar per proporcionar-vos anuncis més rellevants.= Jorte Cloud (Gratuït) =
Sincronitza les entrades del calendari de Jorte i Tasques a Jorte Cloud.
Podeu accedir a Jorte Cloud des de casa, oficina i en qualsevol altre lloc des d'un PC, telèfons intel·ligents o tauletes. Feu una còpia de seguretat de les vostres llistes i llistes de tasques i sincronitzeu-les entre tots els vostres dispositius.

Inscriviu-vos per obtenir un compte Jorte Cloud gratis i començar a aprofitar l'experiència del núvol.
  https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Botiga Jorte =
Podeu comprar íconos i temes per utilitzar al calendari de Jorte. Descarregueu els continguts i comenceu a personalitzar el vostre calendari.

- Hi ha moltes més icones i temes disponibles a la botiga Jorte.


Termes: http://www.jorte.com/en/kiyaku.php
Política de privacitat: http://www.jorte.com/es/privacy.php
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
199.543 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

- Fixed a possible crash when Selecting an Icon.
- Fixed an issue causing difficulty to add events at the end of January.
- Other bug fixes.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
17 de gener de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 29,99 USD per cada element
Oferta per
Jorte Inc.
Desenvolupador
10F Sogetsu Kaikan 7-2-21, Akasaka, Minato-ku, TOKYO 107-0052 JAPAN
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.