Jorte Calendar & Organizer

Per a tots els públics
200.606
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

With over 30 million downloads Jorte is one of the most popular calendar&organizer applications.Recommended by many websites and newspapers as one of the Best Calendar apps.

App Annie Top 10 app with most Monthly Active Users for 2016 in Japan!
Yahoo Finance & Tech: "Jorte aspires to be more than just a calendar. It wants to the be the main organization app in your life, and the diary with which you catalog your day-to-day experiences."
The Next Web: "Seriously, if you’re into customizing the look of your calendar, colors, backgrounds, themese or the size of your widgets, then take a look at Jorte."
MakeUseOf: "Jorte goes beyond what other calendar apps are capable of."
Lifehacker: "the ability to show your tasks list under your calendar, and show your day's agenda under the month view when you click on it. It's a really nice way to see everything at once."
NYTimes Tech column suggests Jorte as an alternative to Google Calendar.
App Judgement: Robust Calendar, Events and Task Manager. Totally customizable to suit your needs.

For personal use or for business Jorte will assist you to manage your daily schedule completely.

Features:
▪ Jorte syncs with Microsoft Office 365® - (Jorte Premium members can sync their Office 365 Business Calendar to Jorte)
▪ Jorte syncs with Evernote - Check your notes on your calendar.
o Side Menu - On the Side Menu you can decide what to show, Today's Events, diary, tasks.
▪ Love typography? Choose your font, even use your own fonts! Supports compatibility with most otf and ttf fonts.
▪ Countdown Feature - See how many days are left for an event on the calendar.
▪ Jorte Diary feature: include photos in calendar events by adding them in your Jorte Diary.
▪ Jorte Cloud: multi-device syncing and backup.
▪ Display Lunar Calendar - Great for Chinese users & users from other Asian countries.
▪ Various widgets are available to set on your Home Screen.
▪ Monthly, Daily, Vertical, and Weekly views are available.
▪ See completed appointments or choose to hide them.
▪ Adjust the first day of the week.
▪ Supports syncing with Google Calendar and Jorte Cloud on your PC Web Browser.


Jorte Premium members now have access to a buffet of Icons and Themes!

- Please check here for the latest information & announcements:
- http://facebook.com/jorte.net or https://Twitter.com/jorte_en= Event Calendars =
With this feature, you can add many calendars containing events related to your interests like the weather forecast, news, sports, comics, food & recipes, video game news, Movie reviews & TV news, and much more.

o Weather Forecast (Conveniently view the weather from locations all over the globe) / News / Sports / Food & Recipes.
- There are many more event calendars available.
- Location data may be used for providing you Weather Forecasts from nearby city and more relevant ads.= Jorte Cloud (Free) =
Sync Jorte Calendar entries and Tasks to Jorte Cloud.
You can access Jorte Cloud from home, office, and anywhere else from a PC, smartphone or tablet. Backup your schedules and task lists and sync between all your devices!

Sign-up to get a free Jorte Cloud Account and start taking advantage of the cloud experience!
https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Jorte Store =
Personalize your Calendar with Icons & Themes to use in Jorte Calendar. Download contents and start customizing your calendar today!

- There are many Icons & Themes available from the Jorte Store.


Terms: http://www.jorte.com/en/kiyaku.php
Privacy Policy: http://www.jorte.com/en/privacy.php
Amb més de 30 milions de descàrregues, Jorte és una de les aplicacions més populars de calendari i organitzador.Recomanat per molts llocs web i diaris com una de les millors aplicacions del calendari.

App Annie 10 millors aplicacions amb la majoria d'usuaris actius mensuals per al 2016 a Japó.
Yahoo Finance & Tech: "Jorte aspira a ser més que un calendari. Vol ser l’aplicació principal d’organització de la vostra vida i el diari amb el qual catalogareu les vostres experiències diàries. . "
La següent web: "De debò, si personalitzeu l'aspecte del vostre calendari, colors, fons, temes o la mida dels vostres estris, mireu Jorte."
MakeUseOf: "Jorte va més enllà del que altres aplicacions de calendari són capaces".
Lifehacker: "la possibilitat de mostrar la vostra llista de tasques sota el vostre calendari i mostrar l’agenda del vostre dia a la vista del mes en fer-hi clic. És una manera molt agradable de veure-ho tot alhora".
La columna NYTimes Tech suggereix a Jorte com a alternativa al Google Calendar.
Sentència de l'aplicació: Calendari robust, esdeveniments i administrador de tasques. Totalment personalitzable segons les vostres necessitats.

Per a ús personal o per a empreses Jorte us ajudarà a gestionar completament el vostre programa diari.

Característiques :
▪ Jorte es sincronitza amb Microsoft Office 365® - (els membres de Jorte Premium poden sincronitzar el seu calendari de negocis d'Office 365 amb Jorte)
▪ Jorte es sincronitza amb Evernote: comproveu les vostres notes al vostre calendari.
o Menú lateral: al menú lateral podeu decidir què mostrar, esdeveniments d'avui, agenda, tasques.
▪ Tipografia amor? Trieu el vostre tipus de lletra, fins i tot utilitzeu els vostres propis tipus de lletra. Suporta compatibilitat amb la majoria de fonts otf i ttf.
▪ Funció de compte enrere: vegeu quants dies queden per a un esdeveniment al calendari.
▪ Funció de Jorte Diary: incloure fotografies en esdeveniments del calendari afegint-los al vostre Jorte Diary.
▪ Jorte Cloud: sincronització i còpia de seguretat de múltiples dispositius.
▪ Mostra el calendari lunar: ideal per a usuaris i usuaris xinesos d'altres països asiàtics.
▪ Hi ha diversos estris disponibles per configurar a la pantalla d’inici.
▪ Les visualitzacions mensuals, diàries, verticals i setmanals estan disponibles.
▪ Vegeu cites completades o escolliu amagar-les.
▪ Ajusteu el primer dia de la setmana.
▪ Suporta la sincronització amb Google Calendar i Jorte Cloud al vostre navegador web.


Els membres de Jorte Premium tenen ara accés a un bufet d’icones i temes.

- Comproveu aquí la informació i els anuncis més recents:
- http://facebook.com/jorte.net o https://Twitter.com/jorte_ca= Calendaris d'esdeveniments =
Amb aquesta funció, podeu afegir molts calendaris que contenen esdeveniments relacionats amb els vostres interessos, com ara la predicció del temps, les notícies, els esports, els còmics, els menjars i les receptes, les notícies dels videojocs, les ressenyes de pel·lícules i les notícies de televisió, i molt més.

o Previsió meteorològica (veure convenientment el temps des de llocs de tot el món) / Notícies / Esports / Alimentació i receptes.
- Hi ha molts més calendaris d'esdeveniments disponibles.
- Les dades de localització es poden utilitzar per proporcionar-vos prediccions meteorològiques de la ciutat propera i anuncis més rellevants.= Jorte Cloud (gratuït) =
Sincronitza les entrades i les tasques del calendari Jorte a Jorte Cloud.
Podeu accedir a Jorte Cloud des de casa, oficina i en qualsevol altre lloc des d’un PC, smartphone o tauleta. Feu una còpia de seguretat dels vostres programes i llistes de tasques i sincronitzeu-les entre tots els vostres dispositius.

Inscriviu-vos per obtenir un compte de Jorte Cloud gratuït i comenceu a aprofitar l’experiència del núvol!
  https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Store Jorte =
Personalitzeu el vostre calendari amb icones i temes que s’utilitzaran al Jorte Calendar. Descarrega el contingut i comença a personalitzar el teu calendari avui mateix!

- Hi ha moltes icones i temes disponibles a la botiga Jorte.


Condicions: http://www.jorte.com/en/kiyaku.php
Política de privadesa: http://www.jorte.com/en/privacy.php
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
200.606 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

- Performance improvements, improved calendar display speed.
- Other bug fixes.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
3 de juliol de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 29,99 USD per cada element
Oferta per
Jorte Inc.
Desenvolupador
10F Sogetsu Kaikan 7-2-21, Akasaka, Minato-ku, TOKYO 107-0052 JAPAN
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.