Calendar, Personal Planner & Diary - Jorte

Per a tots els públics
206.896
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

With over 30 million downloads Jorte is one of the most popular calendar & organizer applications.Recommended by many websites and newspapers as one of the Best Calendar apps.

Yahoo Finance & Tech: "Jorte aspires to be more than just a calendar. It wants to the be the main organization app in your life, and the diary with which you catalog your day-to-day experiences."
Lifehacker: "the ability to show your tasks list under your calendar, and show your day's agenda under the month view when you click on it. It's a really nice way to see everything at once."
The Next Web: "Seriously, if you’re into customizing the look of your calendar, colors, backgrounds, themese or the size of your widgets, then take a look at Jorte."
MakeUseOf: "Jorte goes beyond what other calendar apps are capable of."
NYTimes Tech column suggests Jorte as an alternative to Google Calendar.
App Annie Top 10 app with most Monthly Active Users for 2016 in Japan!
App Judgement: Robust Calendar, Events and Task Manager. Totally customizable to suit your needs.

For personal use or for business Jorte will assist you to manage your daily schedule completely.

Features:
▪ Jorte syncs with Microsoft Office 365® - (Jorte Premium members can sync their Office 365 Business Calendar to Jorte)
▪ Jorte syncs with Evernote - Check your notes on your calendar.
o Side Menu - On the Side Menu you can decide what to show, Today's Events, diary, or tasks.
▪ Love typography? Download a font, even use your own fonts! Supports compatibility with most otf and ttf fonts.
▪ Countdown Feature: see how many days are left until an event.
▪ Jorte Diary feature: include photos in calendar events by adding them in your Jorte Diary.
▪ Jorte Cloud: multi-device syncing and backup.
▪ Display Lunar Calendar - Great for Chinese users & users from other Asian countries.
▪ Various widgets are available to set on your Home Screen.
▪ Monthly, Daily, Vertical, and Weekly views are available.
▪ See completed appointments or choose to hide them.
▪ Adjust the first day of the week.
▪ Supports syncing with Google Calendar and Jorte Cloud on your PC Web Browser.


Jorte Premium members now have access to a buffet of Icons and Themes!

- Please check here for the latest information & announcements:
- http://facebook.com/jorte.net or https://Twitter.com/jorte_en= Event Calendars =
With this feature, you can add many calendars containing events related to your interests like the weather forecast, news, sports, comics, food & recipes, video game news, Movie reviews & TV news, and much more.

o Weather Forecast (Conveniently view the weather from locations all over the globe) / News / Sports / Food & Recipes.
- There are many more event calendars available.
- Location data may be used for providing you Weather Forecasts from nearby city and more relevant ads.= Jorte Cloud (Free) =
Sync Jorte Calendar entries and Tasks to Jorte Cloud.
You can access Jorte Cloud from home, office, and anywhere else from a PC, smartphone or tablet. Backup your schedules and task lists and sync between all your devices!

Sign-up to get a free Jorte Cloud Account and start taking advantage of the cloud experience!
https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Jorte Store =
Personalize your Calendar with Icons & Themes to use in Jorte Calendar. Download contents and start customizing your calendar today!

- There are many Icons & Themes available from the Jorte Store.


Terms: http://www.jorte.com/en/kiyaku.php
Privacy Policy: http://www.jorte.com/en/privacy.php
Amb més de 30 milions de descàrregues, Jorte és una de les aplicacions d’organitzadors i calendaris més populars.Recomanat per molts llocs web i diaris com una de les millors aplicacions del calendari.

Yahoo Finance & Tech: "Jorte aspira a ser més que un calendari. Vol ser l'aplicació principal de l'organització de la vostra vida i el diari amb el qual catalogueu les vostres experiències quotidianes. ".
Lifehacker: "la possibilitat de mostrar la vostra llista de tasques al calendari i mostrar l'agenda del vostre dia sota la visualització del mes quan hi feu clic. És una manera realment bona de veure-ho tot alhora."
La propera web: "Seriosament, si no voleu personalitzar l’aspecte del vostre calendari, els colors, els fons, la temàtica o la mida dels vostres widgets, mireu Jorte."
MakeUseOf: "Jorte va més enllà del que poden ser les altres aplicacions del calendari."
La columna NYTimes Tech suggereix Jorte com a alternativa a Google Calendar.
Aplicació Annie La millor aplicació amb més usuaris mensuals actius per al 2016 al Japó.
Judici de l'aplicació: Calendari robust, esdeveniments i gestor de tasques. Totalment personalitzable per adaptar-se a les vostres necessitats.

Per a ús personal o per a negocis Jorte t'ajudarà a gestionar completament la programació diària.

Característiques :
▪ Sincronitza Jorte amb Microsoft Office 365® - (els membres de Jorte Premium poden sincronitzar el seu calendari comercial d’Office 365 amb Jorte)
▪ Sincronitza Jorte amb Evernote: comprova les teves notes al calendari.
o Menú lateral: al menú lateral podeu decidir què mostrar, els esdeveniments d'avui, el diari o les tasques.
▪ Tipografia amorosa? Descarregueu un tipus de lletra, fins i tot utilitzeu els vostres tipus de lletra! Admet la compatibilitat amb la majoria de tipus de lletra otf i ttf.
▪ Funció de compte enrere: consulteu quants dies resten fins a un esdeveniment.
▪ Funció del diari de Jorte: inclou fotografies a esdeveniments del calendari afegint-les al diari de Jorte.
▪ Jorte Cloud: sincronització i còpia de seguretat de diversos dispositius.
▪ Mostrar calendari lunar: ideal per a usuaris i usuaris xinesos d'altres països asiàtics.
▪ Hi ha disponibles diversos ginys per configurar a la pantalla d'inici.
▪ Hi ha disponibles visualitzacions mensuals, diàries, verticals i setmanals.
▪ Consulteu cites finalitzades o opteu per amagar-les.
▪ Ajusteu el primer dia de la setmana.
▪ Admet la sincronització amb Google Calendar i Jorte Cloud al navegador web del vostre PC.


Els membres del Jorte Premium tenen accés ara a un bufet d'icones i temes.

- Consulteu aquí la informació i els anuncis més recents:
- http://facebook.com/jorte.net o https://Twitter.com/jorte_en= Calendaris d'esdeveniments =
Amb aquesta funció, podeu afegir molts calendaris que continguin esdeveniments relacionats amb els vostres interessos com ara prediccions del temps, notícies, esports, còmics, menjar i receptes, notícies de videojocs, ressenyes de pel·lícules i notícies de TV i molt més.

o Previsió meteorològica (consulteu el clima des de qualsevol lloc del món) / Notícies / Esports / Alimentació i receptes.
- Hi ha molts més calendaris d’esdeveniments disponibles.
- Les dades d'ubicació es poden utilitzar per proporcionar-vos prediccions meteorològiques de la ciutat propera i anuncis més rellevants.= Jorte Cloud (Gratuït) =
Sincronitza les entrades i tasques del calendari amb Jorte al núvol de Jorte.
Podeu accedir a Jorte Cloud des de casa, despatx i en qualsevol altre lloc des d’un PC, telèfon intel·ligent o tauleta. Fes una còpia de seguretat de les programacions i de les llistes de tasques i sincronitza entre tots els teus dispositius.

Inscriviu-vos per obtenir un compte gratuït de Cloud Jorte i comenceu a aprofitar l'experiència al núvol.
  https://jorte.net/certify/account/create/?applicationCode=jorte-cloud= Jorte Store =
Personalitzeu el vostre calendari amb icones i temes per utilitzar-los al calendari de Jorte. Baixeu-vos el contingut i comenceu a personalitzar el vostre calendari avui.

- Hi ha moltes icones i temes disponibles a la botiga Jorte.


Termes: http://www.jorte.com/ca/kiyaku.php
Política de privadesa: http://www.jorte.com/en/privacy.php
Més informació
Replega
4,0
206.896 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant…

Novetats

. Bug fixes.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
25 de gener de 2021
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Productes de compra des de l'aplicació
0,99 USD - 29,99 USD per cada element
Oferta per
Jorte Inc.
Desenvolupador
10F Sogetsu Kaikan 7-2-21, Akasaka, Minato-ku, TOKYO 107-0052 JAPAN
©2021 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.