Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Lithuanian

Programėlė skirta žvejams, poledinės žūklės mėgėjams, nardytojams ir keliautojams - visiems, kurie nori pažinti savo kraštą!

BATIMETRIJA
Vandens telkinio vizitinė kortelė – batimetrinis planas, kuriame linijomis (izobatomis), jungiančiomis vienodo gylio taškus, pavaizduotas vandens telkinio duburio povandeninės dalies (dubens) reljefas. Aplikacijoje rasite 200 Lietuvos vandens telkinių batimetrinius planus. Kai kurie planai publikuojami pirmą kartą. Dalies planų informacija - apžvalginio pobūdžio. Batimetrinių planų skaitmeninės versijos pagamintos iš originalų, kuriuos sukaupė Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Klimato ir vandens tyrimų laboratorija, Aplinkos apsaugos agentūra. Kauno marių ir Kuršių marių duomenis pateikė Vidaus vandens kelių direkcija. Vandens telkinius skaitmenino VĮ „GIS-centras“ kartografai,Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) geografijos specialybės studentai.

DUOMENYS
Programėlėje rasite šių vandens telkinių batimetrinius planus:

Alytaus r.
Daugų ež. (Didžiulis)
Giluitis
Lizdų
Obelija
Simno ež.
Suvingis
Žuvintas

Anykščių r.
Alaušas
Dusynas
Juostinas
Liminas
Mūšėjus
Nevėža
Rubikių ež.
Suosa
Svėdasas
Viešintas

Biržų
Širvėnos ež.

Druskininkų
Grūtas

Elektrėnų
Asonas
Elektrėnų marios
Monaitis
Monis
Vievis

Ignalinos r.
Almajas
Apvardai
Asalnai
Asalnykštis
Ažvintaitis
Ažvintis
Baluošas
Dringis
Dysnai
Dysnykštis
Erzvėtas
Gavys
Linkmenas
Lūšiai
Lūšykštis
Pakalas
Rūžas
Sągardas
Šakarvai
Ūsiai
Žiezdras

Kaišiadorių r.
Švenčius
Žaslių ež.

Kauno r.
Kauno marios

Lazdijų r.
Ančia
Babrų ež.
Dusia
Galstas
Metelys
Prapuntas
Rimietis
Seirijis
Šlavantas
Šlavantėlis
Snaigynas
Veisiejis
Vernijis
Vilkinys
Zapsys

Marijampolės
Amalvas

Mažeikių r.
Plinkšių ež.

Molėtų r.
Alaušai
Arinas
Asveja (Dubingiai)
Baltieji Lakajai
Bebrusai
Berža
Dumblys
Dūriai
Galuonai
Galuonis
Ilgis
Ilgynas
Ilmėdas
Išnarai
Juodieji Lakajai
Kertuojai
Kirneilis
Luokesai
Luokesaitis
Malkėstaitis
Malkėstas
Paštys
Pravalas (Vidugiris)
Rudesa
Siesartis
Stirniai
Vašuokas
Virintai
Želvos ež.
Žvernas

Plungės r.
Beržoras
Ilgis (Plungės r.)
Platelių ež.

Prienų r.
Gelužis
Veršiukas

Rokiškio r.
Audrakampis
Zalvė

Šalčininkų r.
Papis

Šiaulių m. ir r.
Bijotė
Bubių tvenkinys
Paežerių
Rėkyvos

Šilalės r.
Lūkstas
Paršežeris

Švenčionių r.
Aisetas
Baluošas
Kretuonas
Peršokšnai
Rašia
Vajuonis

Telšių r.
Biržulis
Lūkstas
Mastis
Stervas
Tausalas

Trakų r.
Akmena
Antakmenių ež.
Aukštadvario HE tv. (Baluosis, Sienis, Zamkelio ež.)
Babrukas
Baluosys
Birva
Didžiarauliškių ež.
Didžiulis
Drabužaitis
Galvė
Gėjus
Gilandis
Gilušis
Gilūšis
Gruožys
Juodikis
Kulpis
Luka
Margis
Meduvys
Mošia
Nerespinka
Pijuosas
Šamukas
Skaistis
Škilietų ež.
Skrebys
Solis
Spindžius
Šulininkų ež.
Tamašiavos tv.
Totoriškių ež.
Unguraitis
Ungurys
Vilkokšnis
Žiežmuo

Ukmergės r.
Kurėnų ež.
Lėnas
Siesikų ež.

Utenos r.
Alaušas
Galuonis
Indrajai
Lamėstas
Pakasas
Tauragnas
Ūkojas
Utenas

Varėnos r.
Didžiulis
Glėbas
Glūkas
Ilgis
Lavysas
Lynelis
Nedzingis
Netečius

Vilkaviškio r.
Vištytis

Vilniaus m.
Akis
Alsas
Balsys
Balžis
Bevardis ež.
Gulbinas
Mažasis Gulbinų ež.
Naujųjų Verkių ež.
Sausas

Vilniaus r.
Gineitiškių ež.
Pikeliškių ež.(Žalesas)
Salotė

Visagino
Visaginas

Zarasų r.
Antalieptės HE tv.
Asavas
Asavėlis
Auslas
Avilys
Čičirys
Drūkšiai
Ilgis
Luodis
Rašai
Samavas
Sartai
Smalvas
Šventas
Uolys
Vencavas
Zaduojys
Zalvė

Baltijos jūra
Kuršių marios
Nemunas (nuo Birštono iki Kauno marių)

FUNKCIJOS
Naudodamiesi šia programėle galite:
- Surasti savo vietą žemėlapyje
- Pasirinkti skirtingus žemėlapio sluoksnius
- Pasirinkti peržiūrėti vandens telkinio batimetriją iš 200 vandens telkinių sąrašo.
- Pasižymėti savo vietas žemėlapyje (vietas kur pagavai įspūdingus laimikius; vietas kur palikai įranga)
- Surasti vietą pagal koordinates
- Išmatuoti ežero dugno profilį
- Atlikti ilgio ir ploto matavimus
- Sekti savo maršrutą

Programėlė skirta mobiliesiems įrenginiams su Android OS.
Programos veikimui reikalingas interneto ryšys.

http://www.geoportal.lt
giscentras.app@gmail.com
The gadget is designed for fishermen, ice-fishing enthusiasts, divers and travelers - anyone who wants to know his own country!

bathymetry
Water body business card - bathymetric plan, which lines (isobath) joining points of equal depth, shows the body of water waterhole underwater part (pelvis) terrain. Lithuania 200 applications to find water bathymetric plans. Some plans are published for the first time. Part of the plan information - synoptic. Bathymetric plans digital version made from the original held by the Nature Research Center of the Institute of Geology and Geography, Climate and Water Research Laboratory, the Environmental Protection Agency. Kaunas Lagoon and the Curonian Lagoon data by Inland Waterways Authority. Water bodies digitized SE "GIS Center cartographers, Lithuanian University of Educational Sciences (LEU) students of geography.

INFORMATION
App will find the water bathymetric plans:

Alytaus r.
Daugų lake. (High)
Giluitis
Socket
Obelija
Simnas lake.
Suvingis
Žuvintas

Anykščių r.
Alaušas
Dusynas
herpes
Liminas
batsman
Nevez
Rubikiai lake.
their enclosures
SVĖDASAI
visitant

Birzu
Širvėna lake.

Druskininkai
Grūtas

Elektrenai
Ason
Elektrėnai Lagoon
MONAITIS
Monis
Vievis

Ignalinos r.
Almajas
Apvardai
Asalnai
Asalnykštis
Ažvintaitis
Ažvintis
Baluošas
Dringis
Dysnai
Dysnykštis
Erzvėtas
Gavys
Linkmenas
lynx
Lūšykštis
wedge
Rouge
Sagard
ŠAKARVOS
USIA
Žiezdras

Kaišiadorių r.
celebrates
Žaslių lake.

Kaunas r.
Kaunas Lagoon

Lazdijai.
Ančia
Babrai lake.
Dusia
Galstas
Metelys
Prapuntas
Rimietis
Seirijis
Šlavantai
Šlavantėlis
Snaigynas
Veisiejis
Vernijis
stall
zaps

Marijampole
Amalvas

Mažeikių r.
Plinkšių lake.

Molėtai.
Alaušai
Arinas
Asveja (Dubingiai)
white Lakaja
Bebrusai
The Birches
alga
stabs
GALUONŲ
GALUONŲ
length
longways
Ilmeda
slough
black Lakaja
Kertuojai
Kirneilis
Luokesai
Luokesaitis
MALKESTAITIS
Malkėstas
mail
Pravalas (Vidugiris)
Rudesa
Siesartis
Stirniai
Vašuoka
boiled
Želvos lake.
Žvernas

Plunge d.
Beržoras
Length (Plunge).
Plateliai lake.

Prienai.
Gėlužės
calf

Rokiškio r.
Audrakampis
Zalveriai

Šalčininkų r.
Papis

Siauliai. and d.
afraid of
Bubiai pond
Paežeriai
Rėkyvos

Šilalės r.
Lūkstas
Paršežeris

Švenčionių r.
Aisetas
Baluošas
Kretuonas
Peršokšna
perhaps
Vajuonis

Tent r.
Biržulis
Lūkstas
Mastis
sterva
Tausalas

Trakai d.
Akmena
Antakmenių lake.
Aukštadvaris HE tv. (Baluošai hay, Zamkelio lake).
Babrukas
Baluošas
Birva
Didžiarauliškių lake.
huge
Drabužaitis
Galve
gay
Gilanda
deep
deep
Gruožys
Juodikių
kulp
Vulnerability
Margis
Meduvio
MOSI
Nerespinka
Pijuosas
Samuk
luminance
Škilietų lake.
Skrebys
sol
lumen
Šulininkų lake.
Tamašiavos tv.
Totoriškių lake.
Unguraitis
eel
Vilkokšnis
Žiežmuo

Ukmergės r.
Kurėnų lake.
Lena
Siesikų lake.

Utenos r.
Alaušas
GALUONŲ
Indraja
LAMESTA
dig
Tauragnas
Ūkojas
Utenis

Varėnos r.
huge
Gleb
Glūko
length
Lavyso
The cord
Nedzingė
Netečius

Vilkaviškio r.
Vištytis

Vilnius.
Eye
ALSA
Balsys
Balzan
Nameless Lake.
cob
Little Gulbinų lake.
New Verkiu lake.
Dry

Vilniaus r.
Gineitiškių lake.
Pikeliškių lake. (Jales)
salad

Visaginas
Visaginas

Zarasų r.
Antalieptė HE tv.
Asavos
Asavėlis
Auslas
beehive
Čičirys
Drūkšiai
length
Luodis
write
Samavas
Sartai
Smalva
Saint
Uolys
Vencavai
Zaduojys
Zalveriai

The Baltic Sea
Curonian Lagoon
Neman (from Birstonas to Kaunas Lagoon)

FUNCTIONS
With this gadget you can:
- Find your location on the map
- Select a different map layer
- Select to view the body of water bathymetry of 200 water bodies in the list.
- Bookmark your locations on a map (places where catching impressive catches; places where we left the equipment)
- Find the location by coordinates
- Measure the lake bottom profile
- Perform length and area measurements
- Track your route

The gadget is designed for mobile devices with the Android OS.
The operation of the program requires an Internet connection.

http://www.geoportal.lt
giscentras.app@gmail.com
Read more
4.2
81 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- 16 naujų vandens telkinių batimerinių planų (Alaušai, Asalnai, Asalnykštis, Dūriai, Elektrėnų marios, Gėjus, Juodikis, Margis, Meduvys, Pijuosas, Smalvas, Ūkojas, Vilkokšnis, Visaginas, Žaslių ežeras, Žiežmuo);
- vietos paieška pagal koordinates.
Read more

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
February 21, 2018
Size
32M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.5
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
GIS-Centras
Developer
Sėlių g. 66, LT-08109 Vilnius Lietuva
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.