NLB Pay Makedonija

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Macedonian (North Macedonia)

NLB Pay – Твојот мобилен паричник!

NLB Pay мобилниот паричник Ви овозможува да реализирате бесконтактни плаќања на ПОС терминалите во земјата и странство. NLB Pay мобилниот паричник користи NFC технологијата а плаќањата може да се реализираат со НЛБ Mastercard и Visa платежни картички на НЛБ Банка кои се дигитализирани во Вашиот NLB Pay мобилен паричник.

Начинот на плаќање е едноставен, брз и безбеден. За да платите, потребно е само да го приближите Вашиот мобилен телефон до бесконтактниот ПОС терминал.
Мобилниот паричник NLB Pay може да се користи на мобилни телефони со Андроид (KitKat 4.4 и повисока верзија) и NFC технологија (Near Field Communication).

NLB Pay Мобилниот паричник ги дигитализира сите ваши НЛБ Mastercard и Visa платежни картички и овозможува бесконтактни плаќања преку Вашиот мобилен телефон. Откако продавачот ќе го внесе и потврди износот за плаќање, само приближете го Вашиот мобилен телефон до ПОС терминалот и Вашето плаќање е реализирано. За плаќања до 750 денари нема потреба да внесувате ПИН код, додека за плаќања над 750 денари треба да бидат потврдени со Вашиот ПИН код. Сите плаќања направени со NLB Pay мобилниот паричник се прикажани во делот "Детали – Податоци за картичката ".

Чекор 1: ПРЕЗЕМАЊЕ
Преземете ја апликацијата од Google Play.

Чекор 2: АКТИВИРАЊЕ
• Внесете го Вашиот ЕМБГ (единствен матичен број на граѓанинот) и последните 4 цифри од Вашата НЛБ MasterCard или Visa платежна картичка.
• Проверете дали прикажаниот број на Вашиот мобилен телефон е точен. На истиот број ќе добиете текст со ОТП лозинка за да може да го активирате NLB Pay мобилниот паричник.
• Изберете 4 цифрена лозинка и Вашиот мобилен паричник е активиран. Подоцна можете да пристапите до NLB Pay користејќи ја автентикацијата преку отпечаток од прст или идентификација на лице, ако е достапно на Вашиот телефон.
• Изберете ja НЛБ Mastercard/Visa картичката која најчесто ја користите за плаќање како главна картичка. Доколку сакате да додадете друга картичка на NLB Pay мобилниот паричник, изберете го симболот „+“.

ЧЕКОР 3: КОРИСТЕЊЕ
• За да реализирате плаќање со NLB Pay мобилниот паричник потребно е само да го отклучите Вашиот мобилен телефон и да го приближите до ПОС терминалот. Доколку се користи примарно избраната картичка, плаќањето се врши без најава на апликацијата.

Важно:
• NLB Pay е достапен за корисниците на NLB Mastercard и Visa платежните картички на НЛБ Банка
• Изберете го NLB Pay како Ваш стандарден мобилен паричник:
- во NLB Pay: Прилагодувања – Избери главна апликација за плаќање или
- во поставките на Вашиот мобилен телефон
- Ако не можете да се најавите на NLB Pay, проверете во поставката „Мобилна мрежа“ на Вашиот мобилен телефон дали е вклучено "Proxy" (сервер). Ако е вклучен, деактивирајте го.

За повеќе информации посетете ја www.nlb.мк
NLB Pay - Your Mobile Wallet!

NLB Pay mobile wallet allows you to realize contactless payments on the POS terminals at home and abroad. The NLB Pay mobile wallet uses NFC technology and payments can be made with NLB Mastercard and Visa payment cards of NLB Bank that are digitized in your NLB Pay mobile wallet.

The payment method is simple, fast and secure. To pay, you only need to bring your mobile phone to a contactless POS terminal.
The NLB Pay mobile wallet can be used on Android phones (KitKat 4.4 and higher) and NFC (Near Field Communication).

NLB Pay The mobile wallet digitizes all your NLB Mastercard and Visa payment cards and provides non-contact payments through your mobile phone. Once the seller has entered and confirmed the payment amount, just bring your mobile phone to the POS terminal and your payment has been realized. For payments up to 750 den., You do not need to enter a PIN code, while for payments over 750 denars should be confirmed with your PIN code. All payments made with the NLB Pay Mobile Wallet are shown in the "Details - Data for the Card" section.

Step 1: DOWNLOAD
Download the app from Google Play.

Step 2: ACTIVATING
• Enter your EMBG (unique citizen identification number) and the last 4 digits of your NLB MasterCard or Visa payment card.
• Make sure the displayed number on your mobile phone is correct. You will receive the text with OTP password on the same number so you can activate the NLB Pay mobile wallet.
• Select a 4 digit password and your mobile wallet is activated. You can later access NLB Pay using the authentication via fingerprint or person identification, if available on your phone.
• Select the NLB Mastercard / Visa card that you most often use to pay as your primary card. If you want to add another card to the NLB Pay mobile wallet, select the "+" symbol.

STEP 3: USE
• In order to make a payment with NLB Pay mobile wallet, you only need to unlock your mobile phone and bring it to the POS terminal. If the primary card is used, payment is made without the application's announcement.

Important:
• NLB Pay is available for NLB Mastercard and Visa payment cards customers of NLB Bank
• Select NLB Pay as your default mobile wallet:
- in NLB Pay: Settings - Select the main application for payment or
- in the settings of your mobile phone
- If you can not log in to NLB Pay, check the "Mobile Network" setting on your mobile phone if "Proxy" is enabled. If it is turned on, deactivate it.

For more information, visit www.nlb.mk
Read more
Collapse
3.7
242 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- Воведена можност за плаќање со сите дигитализирани платежни картички (покрај главната картичка) без најава во апликацијата со ПИН код или отпечаток од прст. Овозможува вршење на плаќања со било која дигитализирана картичка во услови кога уредот нема достапна интернет конекција
- Променет приказ во случај на блокирање (суспензија) на дигитализирана картичка во системите на Mastercard и Visa, со ште не е возможен влез во мени за плаќање
- Променет приказ на Услови за користење
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 21, 2020
Size
40M
Installs
10,000+
Current Version
2.8.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
NLB Banka AD - Skopje
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.