Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Powstanie muzeum w Gnieźnie związane jest z prowadzonymi tu od 1948 roku badaniami archeologicznymi, których celem było poznanie historii oraz uzyskanie zabytków dokumentujących początki państwa polskiego i jego pierwszej stolicy. Rezultaty odkryć stały się impulsem do powołania w 1956 roku gnieźnieńskiego Oddziału Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. św. Jana 9, gdzie przez prezentowano głównie zabytki pochodzące z wykopalisk.

W 1966 roku zrodził się pomysł budowy pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego, pierwszych historycznych władców Polski. Pomnikiem tym stał się kompleks budynków mieszczących obecnie: muzeum, aulę widowiskową oraz liceum ogólnokształcące. Realizację rozpoczęto w 1973 roku według projektu wykonanego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Budowa pomnika była okazją do utworzenia samodzielnej placówki muzealnej w Gnieźnie.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jako instytucję powołano do życia w 1973 roku. Nastąpiła zmiana profilu działalności: z archeologicznego na wielodziałowe, z rozbudowanym już działem archeologicznym oraz stworzonymi od podstaw historycznym i historii sztuki. Od połowy lat 70. trwały też przygotowania głównej wystawy stałej, mającej być podsumowaniem ówczesnego stanu badań nad kształtowaniem się polskiej państwowości. Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji „Początki państwa polskiego” w nowym gmachu przy ulicy Kostrzewskiego 1 nastąpiło w marcu 1983 roku.

Nasze Muzeum jest instytucją zajmującą się głównie dziedzictwem polskiego średniowiecza oraz historią Gniezna i regionu. Posiada zbiory archeologiczne, sztuki, historyczne i archiwalne; prowadzi działalność naukowo-badawczą, wydawniczą oraz edukacyjną w ramach lekcji muzealnych. Obok systematycznie wzbogacanych o nowe eksponaty wystaw stałych w muzeum organizuje się różnorodne, przekrojowe ekspozycje czasowe prezentujące zabytki od pradziejów, poprzez średniowiecze i czasy nowożytne, aż po współczesność.

Oferujemy swoim odbiorcom, mieszkańcom Gniezna, Wielkopolski oraz turystom krajowym i zagranicznym najwyższej jakości usługi wystawiennicze i edukacyjne, popularyzując aktualny stan badań nad historią i kulturą Średniowiecza, a zwłaszcza problematyki początków państwa polskiego oraz rozwoju Gniezna i regionu Wielkopolski. Pragniemy przy tym propagować wśród zwiedzających poczucie wielkiej wagi polskiej historii, a także polskich tradycji patriotycznych.

Muzeum przechowuje i otacza właściwą troską wytwory kultury i świadectwa historii powstałe w okresie od pradziejów do czasów dzisiejszych. Uczestnicząc w życiu kulturalnym naszej współczesności, chcemy także zaznajamiać naszych odbiorców z dziełami sztuki powstającymi obecnie i w nieodległej przeszłości, których forma i środki wyrazu wykraczają poza ścisłe ramy sztuk plastycznych.

Muzeum prowadzi działalność naukową, badawczą, wydawniczą oraz popularyzatorską, czynnie współpracuje na tych polach ze swoimi dotychczasowymi partnerami, w tym zwłaszcza z innymi muzeami i ośrodkami akademickimi, jak również czyni i będzie czynić w przyszłości starania o nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami.
The creation of the museum in Gniezno related to the ongoing here since 1948 archaeological research aimed at understanding the history and obtaining monuments documenting the origins of the Polish state and its first capital. The results reveal an impulse to the establishment in 1956. Gniezno branch of the Archaeological Museum in Poznan, located at ul. St. Jan 9, where he presented the main sights from the excavations.

In 1966 he came up with the idea of ​​erecting a monument of Mieszko I and Boleslaw the Brave, the first Polish historical rulers. The monument that became a complex of buildings with a present: a museum, auditorium and spectacular high school. It launched in 1973, according to the project made at the State Academy of Fine Arts in Poznan. The construction of the monument was an opportunity to create an independent institution of the museum in Gniezno.

Museum of the Origins of the Polish State as an institution came into existence in 1973. A change in business profile: the archaeological site for multiple departments, with extensive archaeological department has created from scratch, and historical and art history. Since the mid-70s durable also prepare the main permanent exhibition, designed to be a summary of the contemporary state of research on the evolution of Polish statehood. The ceremonial opening of the permanent exhibition "The origins of the Polish state" in the new building at street Kostrzewskiego 1 took place in March 1983 year.

Our museum is an institution dealing mainly Polish medieval heritage and history of Gniezno and region. It has archaeological, artistic, historical and archival; It conducts scientific-research, publishing and education within the museum classes. In addition to regularly enriched with new exhibits permanent exhibitions in the museum organizes a diverse, cross-cutting temporary exhibitions presenting the monuments from prehistory through the Middle Ages and modern times until the present day.

We offer our customers, the people of Gniezno, Wielkopolska and domestic and foreign tourists high-quality exhibition services and education, popularizing the current state of research on the history and culture of the Middle Ages, and especially the issue of the origins of the Polish state and the development of Gniezno and the region of Wielkopolska. We want to promote at the same time among the visitors a sense of the great importance of Polish history and Polish patriotic traditions.

The museum preserves and surrounds the proper concern of cultural artifacts and testimonies of history arising in the period from prehistory to the present. By participating in the cultural life of our modern times, we also want to familiarize our customers with the works of art emerging now and in the recent past, the form and means of expression beyond the strict framework of the visual arts.

Museum runs scientific, research, publishing and popularizing, actively cooperating in these areas with existing partners, in particular with other museums and academic institutions, as well as doing and will do in the future, efforts to establish contacts with new partners.
Read more
Collapse
4.3
9 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Aktualizacja wyglądu pulpitu.
UWAGA
(na niektórych urządzeniach może być wymaga reinstalacja aplikacji/wyczyszczenie pamięci podręcznej)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 4, 2017
Size
11M
Installs
500+
Current Version
1.7
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
QRTAG aplikacje mobilne, programy lojalnościowe
Developer
QRTAG Sp. z o.o. Dmowskiego 35 Poznań
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.