RSO – Regionalny System Ostrzegania

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

RSO – Regionalny System Ostrzegania (RSO) to bezpłatna aplikacja mobilna powstała przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Telewizją Polską S.A. Aplikacja ta jest elementem szerszej usługi informowania społeczeństwa o zagrożeniach na terenie Polski za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych: strony internetowe wojewodów, paski informacyjne i telegazeta w telewizorach odbierających sygnał naziemny DVB oraz internetowa telewizja hybrydowa hbbtv.
Poprzez RSO Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK) podległe wojewodom przekazują użytkownikom aplikacji mobilnej komunikaty o zagrożeniach różnych typów.
W zależności od ich ważności dzielą się one na:
• Powiadomienia – mają charakter informacyjny,
• Ostrzeżenia – oznaczają ewentualne zagrożenie, znaczące lokalne problemy, a także dotyczą ostrzeżeń wydawanych przez IMGW. Treści takie ukażą się na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVB w telewizji regionalnej TVP.
• Ostrzeżenia alarmowe – oznaczają poziom zagrożenia, który wymaga dotarcia
z informacją do większej grupy mieszkańców dlatego na poziomie regionalnym WCZK uruchamia rozpowszechnianie informacji także kanałem PUSH oraz na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVB w kanałach TVP.
W ramach RSO funkcjonują następujące typy komunikatów:
a) ogólne
b) meteorologiczne
c) hydrologiczne
d) drogowe
e) dotyczące stanu wód
W miarę rozwoju aplikacji i polityki informacyjnej mogą pojawić się nowe ich kategorie.
Użytkownik ma możliwość wyboru typu komunikatu oraz z jakiego regionu chce go otrzymywać: jednego, kilku województw lub całego kraju. Aplikacja ponadto posiada opcję geolokalizacji, do aktywowania i ustawienia przez użytkownika. Włączona geolokalizacja umożliwia przekazywanie ostrzeżeń alarmowych i komunikatów właściwych dla położenia użytkownika.
W aplikacji RSO można korzystać także z bogatej biblioteki poradników postępowania
w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zagrożenia. Formułowane są one w możliwie prosty i łatwy do zrozumienia sposób, stale aktualizowane i udostępniane użytkownikom bez potrzeby aktualizacji aplikacji mobilnej. RSO spełnia więc także ważną funkcję edukacji społeczeństwa w zakresie rekomendowanych zachowań w sytuacjach kryzysowych.
Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej RSO – Regionalny System Ostrzegania. Życzymy jak najmniej zagrożeń i ostrzeżeń!
RSO - Regional Warning System (RSO) is a free mobile application was developed in cooperation with the Ministry of Internal Affairs and Administration of the Polish Television SA This application is part of a wider service to inform the public about the risks in Polish through various information channels: websites provincial governors, belts teletext information and the TV receiving terrestrial DVB and the Internet Smart TV HbbTV.
By RSO Regional Crisis Management Centers (WCZK) subordinate to the voivodes transmit mobile application users messages about the dangers of different types.
Depending on their importance they are divided into:
• Notifications - are informative,
• Warnings - represent a possible threat, significant local issues, and relate to warnings issued by IMGW. Such content will appear on the strips of television signal receiving DVB regional television TVP.
• Alarm warnings - meaning the level of threat that requires reaching
provide information to a larger group of residents at the regional level because WCZK runs the dissemination of information and the channel PUSH on the bars televisions receiving DVB channels TVP.
As part of the RSO are the following types of messages:
a) general
b) the meteorological
c) hydrological
d) Road
e) regarding the status of waters
As application development and information policy can be new categories of.
You can choose the message type and the region from which it wants to receive: one or several provinces across the country. Moreover, the application has an option geolocation, to activate and set by the user. On geolocation allows the transmission of emergency alerts and messages relevant to the user's location.
The RSO applications can also benefit from an extensive library of guides of conduct
in situations of crisis or in the face of danger. They are formulated to be simple and easy to understand manner, constantly updated and made available to users without the need to update the mobile application. RSO therefore also meets an important role in the field of public education the recommended behavior in crisis situations.
Feel free to use the mobile application RSO - Regional Warning System. We wish you as little as possible threats and warnings!
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
July 17, 2018
Size
6.0M
Installs
100,000+
Current Version
1.1.965
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.