5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

The 112mt mobile app offers an efficient means by which citizens interact and feel a sense of inclusivity in the community while enabling closer collaboration with the departments concerned. The 112mt mobile app provides the facility to request assistance or enables a citizen’s contribution to society. This goal is achieved through the following characteristics:
• Call or SMS the 112 Public Safety Answering Point (devised as a Panic button trigger)
• Localisation service once contact is established with the emergency services
• Reporting instances based on the following categories:
o Crime reporting complete with photo uploads
o Suggestions
o Feedback
o Reporting lost items
• Contact details including the location of sites of Police, Fire stations, Army and Health Centres
• News based on the following features:
o Missing Persons
o General News

________________________________________

l-mobile app 112mt toffri mezz effiċjenti li bih iċ-ċittadin ikollu interazzjoni kif ukoll is-sens ta’ inklussività fil-komunità filwaqt li jkunu eqreb lejn l-operazzjonijiet tad-Dipartimenti konċernati. Il-mobile app 112mt tagħti l-faċilità liċ-ċittadin li jitlob assistenza, kif ukoll mezz biex jikkontribwixxi lejn is-soċjetà. Dan l-għan jintlaħaq bil-karatteristiċi li ġejjin:
• Sejħa diretta jew SMS lis-servizz ta’ emerġenza 112 (imfassla bħala buttuna ta’ paniku)
• Servizz ta’ lokalizzazzjoni ladarba jiġi stabbilit kuntatt mas-servizzi tal-emerġenza
• Rapporti bbażati fuq il-kategoriji li ġejjin:
o Rapport ta’ kriminalità bil-possibilità ta’ uploads ta’ ritratti
o Suġġerimenti
o Tweġiba għas-suġġerimenti magħmula
o Notifikazzjoni ta’ oġġetti mitlufa
• Dettalji u kuntatti ta’ lokazzjoni tas-siti tal-Pulizija, stazzjonijiet tat-tifi tan-nar, Armata u Ċentri tas-Saħħa
• Aħbarijiet ibbażati fuq il-karatteristiċi li ġejjin:
o Persuni Nieqsa
o Aħbarijiet Ġenerali
Updated on
Apr 28, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Location, Personal info, and Photos and videos
Data is encrypted in transit
Data can’t be deleted