Folder Lock Pro

2 207
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

One of the most preferred file locking software on play store

The improved version of Folder Lock is an Android application that works to satisfy the needs of the security conscious users. Folder Lock provides much-needed features like password protection of photos and videos, secured wallets, data recovery, decoy mode, stealth mode, hack attempt monitoring and more!

Folder Lock® lets you password-protect your personal files, photos, videos, documents, contacts, wallet cards, notes and audio recordings in Android Phones. The app comes with a clean and pleasant interface. You can also transfer files from Gallery, PC/Mac, Camera and Internet browser.


★ Lock photos with photo locker to hide your images
★ Lock videos with video locker to hide your videos
★ Gallery lock vault to hide your albums
★ Notes Lock to lock and hide your notes
★ Lock apps to prevent access to your private app lock

Password-Protect Sensitive Photos & Videos:
There are some pictures that are worth sharing and there are others which shouldn’t be shared. These images should be protected with Folder Lock.
Import photos & videos to lock them in seconds or take secured images and record videos directly from Folder Lock’s user interface.

App Lock:
App Lock allows you to lock your system apps like gallery, messages, contacts, Gmail, play store, etc. Furthermore, you can also Lock and protect your downloaded apps like Facebook, instagram, WhatsApp and more.

Secret Audio files:
Prevent others from discovering your confidential audio files, be it private conversations or business secrets.

Lock Sensitive Documents & Notes:
Confidently lock-down sensitive documents such as bank statements, tax returns, company spreadsheets and other off-the-record files.

Secured Wallets:
Boldly save your sensitive details from credit cards, bank accounts, health-card, passport and other confidential information by creating secured wallets.

Record Secret Voice Memos:
Feel free to record your secret thoughts with Secret Voice Recorder. You can also listen to your recordings with its built-in audio player.

Private Contacts:
Create a list of confidential contacts and send secret-group SMS to your secret contacts right within Folder Lock’s secure interface.

Cloud Backup:
Never lose your secured files and folders ever again. With cloud backup feature, you can regularly backup your data.

Four Security Locks:
You have the option to setup a password, PIN, pattern or fingerprint lock as your primary access lock.

Data Recovery:
You’ll never have to worry about losing your data in Folder Lock. It’s built in data recovery feature can help users retrieve deleted files and folders.

WI-FI File Transfer:
Using your WI-FI connection, you can easily transfer your sensitive files and folders between different devices.

OTHER SECURITY FEATURES:

Decoy Mode (fake user)
Create a fake profile to prevent unauthorized users from accessing your real Folder Lock user-account.

Panic Switch (Shake, Flick or Place your palm on the screen)
Switches to another app immediately with just a shake, flick or placing your palm on the screen.

Secure Browser
You can download pictures and videos from Folder Lock’s secure browser. Leave no traces of browsing history.

Hack Attempt Monitoring
Folder Lock automatically snaps images of intruders with a time stamp.

FEATURES:
• Protect private photos
• Hide sensitive videos and pictures
• Password-protect secret audio
• Lock down important documents
• Write secure notes
• Record voice recordings and memos secretly
• Import Saved Contacts
• Create Contact Groups
• Secret Contacts Group multiple SMS

Import files from
• Gallery
• SD Cards
• Secure Browser
Jeden z nejvýhodnějších programů pro uzamykání souborů v obchodě Play

Vylepšená verze funkce Folder Lock je aplikace pro Android, která funguje tak, aby uspokojila potřeby uživatelů s vědomím zabezpečení. Funkce Folder Lock poskytuje tolik potřebné funkce, jako je ochrana fotografií a videí heslem, zabezpečené peněženky, obnova dat, režim návnady, tajný režim, sledování pokusů o hackování a další!

Složka Lock® vám umožňuje chránit heslem vaše osobní soubory, fotografie, videa, dokumenty, kontakty, peněženky, poznámky a zvukové nahrávky v telefonech Android. Aplikace přichází s čistým a příjemným rozhraním. Můžete také přenášet soubory z Galerie, PC / Mac, Fotoaparátu a internetového prohlížeče.


★ Zamkněte fotografie pomocí skříňky na fotografie, abyste skryli své obrázky
★ Zamkněte videa pomocí skříňky na video, abyste skryli svá videa
★ Úschovna galerií pro skrytí alb
★ Notes Lock (Zámek poznámek) pro uzamčení a skrytí poznámek
★ Zamkněte aplikace, abyste zabránili přístupu k soukromému zámku aplikací

Fotografie a videa citlivá na ochranu heslem:
Existují některé obrázky, které stojí za to sdílet, a další, které by neměly být sdíleny. Tyto obrázky by měly být chráněny pomocí zámku složky.
Naimportujte fotografie a videa, abyste je během několika sekund zamkli, nebo pořizujte zabezpečené obrázky a nahrávejte videa přímo z uživatelského rozhraní složky Folder Lock.

Zámek aplikace:
App Lock umožňuje uzamknout vaše systémové aplikace, jako jsou galerie, zprávy, kontakty, Gmail, obchod s hrami atd. Dále můžete také uzamknout a chránit stažené aplikace, jako je Facebook, instagram, WhatsApp a další.

Tajné zvukové soubory:
Zabraňte ostatním v objevování vašich důvěrných zvukových souborů, ať už jde o soukromé konverzace nebo obchodní tajemství.

Zamknout citlivé dokumenty a poznámky:
Důvěrně uzamkněte citlivé dokumenty, jako jsou bankovní výpisy, daňová přiznání, firemní tabulky a další neevidované soubory.

Zabezpečené peněženky:
Vytvářením zabezpečených peněženek můžete odvážně ukládat citlivé údaje z kreditních karet, bankovních účtů, zdravotních karet, pasů a dalších důvěrných informací.

Záznam tajných hlasových poznámek:
Nebojte se nahrát své tajné myšlenky pomocí programu Voice Voice Recorder. Můžete také poslouchat své nahrávky pomocí vestavěného zvukového přehrávače.

Soukromé kontakty:
Vytvořte seznam důvěrných kontaktů a odešlete SMS tajné skupiny vašim tajným kontaktům přímo v zabezpečeném rozhraní složky Folder Lock.

Cloud Backup:
Už nikdy neztratíte zabezpečené soubory a složky. S funkcí zálohování v cloudu můžete pravidelně zálohovat svá data.

Čtyři bezpečnostní zámky:
Jako primární přístupový zámek máte možnost nastavit heslo, PIN, zámek vzoru nebo otisk prstu.

Obnova dat:
Nikdy se nebudete muset starat o ztrátu dat ve složce Lock. Vestavěná funkce pro obnovu dat může uživatelům pomoci získat smazané soubory a složky.

Přenos souborů WI-FI:
Pomocí připojení WI-FI můžete snadno přenášet citlivé soubory a složky mezi různými zařízeními.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE:

Režim Decoy (falešný uživatel)
Vytvořte falešný profil, abyste zabránili neautorizovaným uživatelům v přístupu k vašemu skutečnému uživatelskému účtu zámku složky.

Panic Switch (Chvění, švihnutí nebo položení dlaně na obrazovku)
Okamžitě se přepne na jinou aplikaci, stačí jen otřesem, švihnutím nebo položením dlaně na obrazovku.

Zabezpečený prohlížeč
Obrázky a videa si můžete stáhnout ze zabezpečeného prohlížeče Folder Lock. Nezanechávejte žádné stopy historie procházení.

Monitorování pokusů o hackování
Folder Lock automaticky přichytí snímky vetřelců pomocí časového razítka.

VLASTNOSTI:
• Chraňte soukromé fotografie
• Skrýt citlivá videa a obrázky
• Tajný zvuk chráněný heslem
• Uzamkněte důležité dokumenty
• Pište bezpečné poznámky
• Tajně nahrávejte hlasové nahrávky a poznámky
• Importovat uložené kontakty
• Vytvořit skupiny kontaktů
• Skupina tajných kontaktů více SMS

Importovat soubory z
• Galerie
• SD karty
• Zabezpečený prohlížeč
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 2 207
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

Minor bugs resolved
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
13. ledna 2021
Velikost
12M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
2.5.9
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Od vývojáře
NewSoftwares LLC
Vývojář
9450 SW Gemini Dr., ECM# 37715, Beaverton, OR 97008, USA
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.