Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Galician (Spain)

Se es un docente que xa utiliza de Prográmame-UDIS de recursoseducativos.net, agora poderás ter acceso en todo modo momento ó que alí prepares e planifiques para a túa práctica docente na aula.

Ademais tamén poderás usala desde o teu reloxo intelixente con wearOS, con independencia de se usas un teléfono android ou un iphone con el.

Desde a versión para reloxos poderás:
- Ver a lista do diario de clase, da semana escollida no móbil, podendo aprazar o que desexes e engadir un novo á semana aprazados.
- Ver a lista de alumnos do grupo escollido no móbil, puidendo, para cada un deles, anotar as faltas de asistencia, puntualidade, engadir anécdotas e reunións.
- Ver a lista de próximas citas e anotacións que teñas incluídas na túa axenda.
Tan só terás que escanear o código QR que aparecerá no reloxo coa aplicación Programáme-UDIS do teu móbil, e xa quedrán sincronizados.

Desde a APP par o teu móbil ou tablet de prográmame-UDIS poderás:
- Navegar entre os diferentes cartafoles que teñas creados na aplicación online, tanto propios como compartidos, dentro das 4 etapas educativas que contempla.
- Visualizar os elementos das diferentes UDIS que teñas creadas en cada cartafol.
- Levar á práctica as semanas do teu diario de clase, xa que poderás ver o que tes planificado para cada sesión. O apartado correspondente situarase automáticamente no día actual da última semana creada.
- Poderás aprazar aquelas sesións que non teñas tempo de levar a cabo na aula, e quedará automáticamente gardada nunha nova semana oculta dispoñible desde a aplicación online, para poder engadilos nas seguinte semana.
- Podes facer o seguimento dos teus grupos de alumnos: controlar e xestionar as faltas do alumnado, escribir anécdotas e anotacións das reunións coas familias, todo esto directamente desde a App.
- Poderás ver a evolución das faltas de asistencia do alumnado, sincronizadas, co calendario de aula online dispoñible na web. Podendo tamén modificalos e engadilos directamente desde a App.
- Engade cualificacións e anotacións , para cada alumno ou alumna, nas probas que teñas establecidas no "caderno do docente" na aplicación online.
- Cambia a fotografía de cada alumno/a empregando a cámara do dispositivo ou unha imaxe da galería.
- Xera en pdf o perfil de área, competencial, táboas para a programación en currículo de cada cartafol.
- Le os códigos QR dos teus alumnos/as (xerados en recursoseducativos.net) para acceder directamente ás súas fichas.
- Usar unha axenda de anotacións, co calendario escolar de Galicia xa cargado, no que poderás tamén incluír anotacións de forma manuscrita cun Stylus (só para tablets)

Lembra que para empregar esta aplicación precisas ter un usuario e contrasinal (rexistro gratuito) na web www.recursoseducativos.net.
If you are a teacher who already uses Prográmame-UDIS from recursoseducativos.net, you will now be able to have access at all times to what you prepare and plan for your teaching practice in the classroom.

In addition you can also use it from your smartwatch with wearOS, regardless of whether you use an android phone or an iphone with it.

From the version for watches you can:
- See the list of the class diary, of the chosen week on the mobile, being able to postpone what you want and add a new one to the postponed week.
- See the list of students in the chosen group on the mobile, being able, for each of them, to write down the absences, punctuality, add anecdotes and meetings.
- See the list of upcoming appointments and notes that you have included in your agenda.
All you have to do is scan the QR code that will appear on your watch with the Program-UDIS application on your mobile, and they will be synchronized.

From the APP for your mobile or tablet program-UDIS you can:
- Browse the different folders you have created in the online application, both own and shared, within the 4 educational stages you contemplate.
- Visualize the elements of the different UDIS that you have created in each folder.
- Put into practice the weeks of your class diary, as you will be able to see what you have planned for each session. The corresponding section will be automatically placed on the current day of the last week created.
- You can postpone those sessions that you do not have time to carry out in the classroom, and it will be automatically saved in a new hidden week available from the online application, so you can add them in the following week.
- You can keep track of your student groups: monitor and manage student absences, write anecdotes and notes of family meetings, all directly from the App.
- You will be able to see the evolution of the absences of the students, synchronized, with the online classroom calendar available on the web. You can also modify and add them directly from the App.
- Add grades and notes, for each student, in the tests you have established in the "teacher's notebook" in the online application.
- Change the picture of each student using the camera of the device or an image from the gallery.
- Generates in pdf the profile of area, competence, tables for the programming in curriculum of each folder.
- Read the QR codes of your students (generated in recursoseducativos.net) to access their cards directly.
- Use an annotation diary, with the Galician school calendar already loaded, in which you can also include handwritten annotations with a Stylus (only for tablets)

Remember that to use this application you need to have a username and password (free registration) on the website www.recursoseducativos.net.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Mellora na primeira carga cando non hai cartafol creado e no borrado.
- Optimizada a detección de reloxos wearOS e melloras de estabilidade.

Versións anteriores:
- Engadido pronóstico meteorolóxico na versión para reloxos intelixentes.
- Mellora a velocidade de carga da axenda de anotacións, ó cargar o pronóstico do tempo en segundo plano.
- Acceso á xestión de permisos da APP cando non está autorizado o uso da localización..
- Podes organizar os teus arquivos en cartafoles.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 22, 2022
Size
Varies with device
Installs
500+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Óscar Abilleira Muñiz - recursoseducativos.net
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.