Cân Xương Tính Số - Tử Vi 2021

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Phép Cân Xương Tính Số lấy giờ,ngày,tháng và năm sinh (Âm Lịch) phối hợp với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ "Phú" và chỉ mang một giá trị tham khảo nhất định.

Cân Xương Tính Số cũng được gọi là Tử Vi Lượng Chỉ
Updated on
Dec 23, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available