Que Quan Am - Quẻ Quán Âm

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Quẻ Quán Âm gồm 32 quẻ, mỗi quẻ giúp người xem tiên đoán những sự việc sắp xảy ra hoặc những việc còn đang băn khoăn cần Quán Âm Bồ Tát khai sáng, chỉ lối.

Mỗi quẻ là một đoạn văn hoặc thơ khá ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ cho một khía cạnh vấn đề.

Dùng Quẻ Quán Âm khi bạn tin vào sự Từ Bi Cứu Khổ cứu nạn của Quán Âm Bồ Tát.
Updated on
Dec 17, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available