Financieel Paspoort

500+
Downloads
Inhoudsbeoordeling
Iedereen
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding

Over deze app

De Financieel Paspoort app helpt iedereen bij het digitaal verzamelen van persoonlijke financiële gegevens. Deze worden opgehaald bij diverse organisaties en op de eigen telefoon gezet. Van deze gegevens wordt een begrijpelijk financieel inzicht gemaakt. Het ophalen en opslaan van deze gegevens is veilig en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met deze gegevens kan worden gezocht naar voorzieningen en hulpverlening die passen bij de eigen situatie of huishouden. Het is mogelijk deze gegevens te gebruiken voor het aanvragen van voorzieningen of voor het vereenvoudigen van hulpverlening.
Stichting Financieel Paspoort is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk. Wij willen een samenleving realiseren waarin mensen financieel redzaam zijn en zelf eenvoudig de regie kunnen voeren over hun eigen financiële gegevens. Mensen met financiële problemen krijgen dankzij een dergelijk overzicht sneller en betere hulp.

De Financieel Paspoort app en het VoorzieningenRegister zijn gratis voor de burger dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds.
Geüpdatet op
28 mrt 2024

Veiligheid van gegevens

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.
Deze app kan deze typen gegevens delen met derden
Persoonlijke informatie, Financiële informatie en Apparaat- of andere ID's
Deze app kan deze typen gegevens verzamelen
Persoonlijke informatie en Financiële informatie
Gegevens worden niet versleuteld
Gegevens kunnen niet worden verwijderd

Wat is er nieuw

Bugfixes