Speakup App

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De Speakup App is bedoeld om te zorgen dat gebruikers van Speakup diensten via de app het uitgaande telefoonnummer nummer kunnen wijzigen. De app draagt bij dat jij plaats onafhankelijk de instellingen van de company en de routering van jouw telefoonverkeer kunt aanpassen zodat je bereikbaar bent zoals jij dat wilt.

Uitgangspunten
- Je kunt kiezen uit de aan jou toegewezen telefoonnummers en hiertussen wisselen

De app is beschikbaar voor Android en iOS en wordt kostenloos beschikbaar gesteld in de Play store (Android) en App store (iOS). De app wordt gebouwd in meerdere fases, zodra er een update beschikbaar is met aanvullende functionaliteiten, dan kun je de app kostenloos updaten.

Functies
- Er kan slechts met 1 licentiegebruiker tegelijk ingelogd worden op
- Onder het tabblad Uitgaand nummer kun je alleen kiezen uit de nummers die aan jou zijn toegekend op het telecommunicatieplatform Compass
- Het is niet mogelijk om nummers toe te voegen of te verwijderen in de app, dit dient te gebeuren op ons telecommunicatieplatform.
- De uitgaande nummers worden automatisch toegevoegd op basis van het gebruikersaccount (voorkeur), of een externe beheer tool (indien niet anders mogelijk is);
- Onder Instellingen in de app heb je de mogelijkheid om je gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen.


Toelichting
Onder het tabblad Uitgaand nummer kun je kiezen uit meerdere opties;
1. Kiezen welk nummer je mee wilt geven aan je uitgaande telefoongesprek.
a. Dit kan zijn je 088-nummer zijn, je 06-nummer of een anonieme afzender

De gemaakte keuze zou je op elk moment moeten kunnen aanpassen, zodat je gedurende de dag flexibel kunt wisselen tussen de mogelijke uitgaande nummers. Het moet niet mogelijk om een nummer mee te sturen met je uitgaande gesprekken die gekoppeld is aan een account van een andere gebruiker. Afhankelijk van jouw functie en jouw autorisaties kun je wel bevoegd gemaakt worden om van deze opties gebruik te maken. Dit moet wederom doorgevoerd in telecommunicatieplatform Compass.

Compass biedt de mogelijkheid om te kiezen nummers onder een ‘extern nummer’ te hangen, deze nummers zijn uit te lezen zijn in de app mits de gebruiker de rechten heeft om deze te gebruiken.

Techniek
De app zal communiceren met Compass via de REST en XMPP API’s welke beschikbaar zijn voor iedere gebruiker van ons telecommunicatieplatform Compass.


Identiteiten
Er is gekozen om jou als gebruiker van de app te voorzien van vier extra identiteiten. Deze identiteiten worden voorzien van alle nummers waarmee de gebruiker uit mag bellen. Het voordeel hiervan is dat er een volledige flexibele oplossing ontstaat waardoor je niet gebonden bent aan je vijf vaste nummers.
The Speakup App is intended to ensure that users of Speakup services can change the outgoing phone number via the app. The app contributes to the fact that you can independently adjust the settings of the company and the routing of your telephone traffic so that you can be reached as you wish.

Assumptions
- You can choose from the assigned phone numbers and switch between them

The app is available for Android and iOS and is available for free in the Play store (Android) and App store (iOS). The app is built in several stages, as soon as an update is available with additional functionalities, you can update the app for free.

Functions
- Only one license user can log in at the same time
- Under the tab Outgoing number you can only choose from the numbers assigned to you on the telecommunications platform Compass
- It is not possible to add or delete numbers in the app, this must be done on our telecommunications platform.
- The outgoing numbers are automatically added based on the user account (preference), or an external management tool (if not otherwise possible);
- Under Settings in the app you have the possibility to change your username and password.


Explanation
Under the Outgoing Number tab you can choose from multiple options;
1. Choose which number you want to include in your outgoing telephone call.
a. This could be your 088 number, your 06 number or an anonymous sender

You should be able to adjust the choice made at any time, so that you can flexibly switch between the possible outgoing numbers during the day. It should not be possible to send a number with your outgoing calls that is linked to an account of another user. Depending on your function and your authorizations you can be authorized to use these options. This must again be implemented in telecommunications platform Compass.

Compass offers the possibility to choose numbers to hang under an 'external number', these numbers can be read in the app provided the user has the rights to use them.

Technic
The app will communicate with Compass via the REST and XMPP APIs which are available to every user of our telecommunications platform Compass.


Identities
It has been decided to provide you, as a user of the app, with four extra identities. These identities are provided with all numbers that the user can call from. The advantage of this is that a completely flexible solution is created so that you are not bound to your five fixed numbers.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
February 25, 2020
Size
22M
Installs
500+
Current Version
1.12.4
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Speakup NL
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.