StresStop Junior

1+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Vi er alle underveis her i livet. Og på den «reisen» har vi alle våre problemer og forpliktelser, små eller store, som hefter ved oss, kanskje som stressbelastninger. Og i tillegg har vi kanskje også spesielle forventninger til oss selv og våre nærmeste, forventinger som vi ønsker innfridd, slik at «reisen» kan nå det ønskete mål, på kort og lang sikt.

Stress er nå anført som verdens tredje største helseproblem, og det gjelder også for ungdom der blant annet forventninger om å prestere, press for å være som de andre, mobbing og stadig mer tid på sosiale medier, nok kan gi betydelige stressbelastninger for noen og en hver.

StresStop er utviklet for å hjelpe oss selv til bedre å bli kjent med våre daglige belastninger og gleder. De har kanskje vært der i lengre tid, men de kan være vanskelige å registrere. Til slutt kan alt toppe seg og man føler at «man møter veggen».
Nå skal vi selv fylle vår egen kjerre med belastende faktorer, og hjelpe til å dytte den framover med hjelpende faktorer.

Og du kan gjøre mye selv med dine stressbelastninger. I StresStop gir norsk psykiatrisk ekspertise deg velutprøvde gode praktiske råd om hva du selv kan gjøre for å redusere din stressbelastning. Og tilsvarende råd om hva som er dårlige mestringsmåter for å prøve å komme ut av en stresset situasjon.
Og føler du behov for mer profesjonell hjelp for å komme videre i din behandlingsprosess tar du kontakt med lege/psykolog/psykiater. Og du følger egenbehandlingen av din stressituasjon med stadig nye statusbilder med korte notater som viser hvordan du gradvis har kunnet redusere og evnetuelt helt avvikle stresskilder, og samtidig øke gleden og trivselen i tilværelsen.
Updated on
Jan 4, 2017

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

- 3D-Tegning
- Tekstrettelser