500+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Vèsyon Kreyòl Fasil the feast for ba w yon fason senp for moun ka pran yon plezi nan li Bib la. Fanmi yo ansanm ak legliz yo ap renmen li Pawòl Bondye a yon fason ki ede tout moun konprann plan Bondye genyen pou lavi yo. Lè nou sèvi ak yon lang tout moun pale, sa pral fè moun konprann ki sans pawòl Bib la genyen, menm si moun yo pako konnen anyen ladan l.
Updated on
Jan 14, 2020

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Title page has been removed, now the app starts in the first book.