Evangelische Bijbel Vertaling (EBV)

100+
Downloads
Content rating
PEGI 3
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is tot stand gekomen tussen 2010 en 2020. Het werk is een persoonlijk initiatief dat zich in een zeer klein verband heeft mogen ontwikkelen tot een volledige bijbelvertaling. De naam van de vertaling houdt verband met het Goede Nieuws, dat is het Evangelie van Jezus Christus.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) heeft als doel om de grondtekst van de Bijbel heel nauwkeurig weer te geven in leesbaar, begrijpelijk en eigentijds Nederlands. Onnodige vrijheden bij het vertalen zijn vermeden, maar ook een te strak vasthouden aan een zinsbouw die wel eigen is aan de grondtaal, maar niet aan het Nederlands.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) berust wat het Nieuwe Testament betreft op de tekst van het Aramese Nieuwe Testament, genaamd de Peshitta, waarvan het oudste manuscript in de 5e eeuw n. Chr. wordt gedateerd. De tekst ervan is vanaf die tijd vrijwel ongewijzigd gebleven en kent dus niet de varianten zoals die in de bronnen van het Griekse Nieuwe Testament worden aangetroffen. In het algemeen wordt aangenomen dat het Grieks de grondtaal is van het Nieuwe Testament. Er zijn echter enkele goede argumenten voor de gedachte dat de Aramese Peshitta van het Nieuwe Testament de oorspronkelijke tekst zou kunnen zijn. Dit ingewikkelde onderwerp wordt besproken in één van de inleidende bijlagen. Voor de doorsneelezer van de bijbel zal het weinig uitmaken of het Grieks of Aramees het uitgangspunt was. Hij zal nauwelijks enig verschil bemerken, maar op enkele plaatsen zal het vragen oproepen.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) gebruikt de Naam ‘HEERE’ of ‘de HEERE’, waar in het Hebreeuws van het Oude Testament sprake is van de Naam ‘JaHWeH’. De Naam komt ruim 6500 keer in het Oude Testament voor. Soms komt ook de korte naam ‘Jah’ voor, ook als onderdeel van Hallelu-Jah en vaak in namen van personen.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) gebruikt de naam ‘GOD’ met hoofdletters overal waar in het Oude Testament ‘Elohiem’ staat als aanduiding voor GOD als de Schepper van hemelen en aarde, de GOD van Abraham, Izak en Jakob.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) gebruikt in het Nieuwe Testament niet de namen van personen en plaatsen in hun Aramese vorm, zoals in Peshitta-vertalingen gebruikelijk is. De namen in hun Griekse vorm zijn zo vertrouwd dat wij die voor de herkenbaarheid hebben laten staan. Ook de Naam van Jezus Christus is gehandhaafd. In het Aramees luidt de Naam: ‘Jasjoea Masjiega’. De Aramese naam Kefas voor de apostel Simeon Petrus hebben wij zes keer doorgevoerd, maar alleen waar die naam in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament ook voorkomt.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is bedoeld voor alle leeftijden en voorzien van eenvoudige voetnoten en van zgn. kruisverwijzingen die ook van belang zijn i.v.m. de tekst die de lezer voor zich heeft. Bovendien is er voor elk bijbelboek een Inleiding. Een 50-tal illustraties zijn ingevoegd ter verheldering van de tekst.

De EBV-S, de EBV-Studieversie, is bedoeld voor hen die het op hun hart hebben om de tekst van de Bijbel diepgaand te onderzoeken en gewend zijn om te leren en te studeren.

De EBV-S onderscheidt zich ook van de EBV in de bijlagen die gevormd worden door artikelen waarin bepaalde onderwerpen uit Gods Woord of ten aanzien van het christelijk leven worden uitgediept.

De Evangelische Bijbelvertaling is op deze site on-line te lezen:

www.evangelischebijbelvertaling.nl
Updated on
Jun 2, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Tekstverbeteringen Oude & Nieuwe Testament