Evang. Bijbelvertaling - EBV-S

100+
Downloads
Inhoudsbeoordeling
Iedereen
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding

Over deze app

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) heeft als doel om de grondtekst van de Bijbel heel nauwkeurig weer te geven in leesbaar, begrijpelijk en eigentijds Nederlands. Onnodige vrijheden bij het vertalen zijn vermeden, maar ook een te strak vasthouden aan een zinsbouw die wel eigen is aan de grondtaal, maar niet aan het Nederlands. De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) berust wat het Nieuwe Testament betreft op de tekst van de Aramese Peshitta, waarvan het oudste manuscript in de 5e eeuw n. Chr. wordt gedateerd.
Geüpdatet op
3 apr 2024

Veiligheid van gegevens

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.
Geen gegevens gedeeld met derden
Meer informatie over hoe ontwikkelaars aangeven welke gegevens ze delen
Geen gegevens verzameld
Meer informatie over hoe ontwikkelaars aangeven welke gegevens ze verzamelen

Wat is er nieuw

Verbeterde tekst: 1 & 2 Koningen en 1 & 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester, Ezechiël en Openbaring. Illustraties Ezechiël verbeterd..