Eesaa Almaseehu (Dhivehi)

4.9
40 reviews
1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

This Dhivehi (ދިވެހި) graphic novel is an easy way to understand the stories that the Injil tells of the life of Eesaa Almaseehu: his power over wind and waves, over evil spiritual forces, over temptation, and even over death.

The app contains 34 stories in Dhivehi, each with links to read all the details online or in the companion app: Kithaabul Muqaddhas, which is also in Dhivehi.
މިއީ އީސާ އަލްމަސީޙާ ބެހޭ ތެދު ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައަކީ މީގެ 2000 އަހަރުގެ ކުރީގެ ވާހަކައެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވިފަދަ މުޢުޖިޒާތެއްވެސް އެއްވެސް ބޭކަލަކަށް ނުދެއްކެވެއެވެ. އެފަދަ ބަސްފުޅެއްވެސް މީހަކަށް ނުބުނެވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ އަލުން ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެހެން މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދެއްވުމަށެވެ.‏

This app is in Dhivehi ދިވެހި ބަސް (Maldivian) with English subtitles.
Updated on
Sep 11, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available
4.9
40 reviews
Brian Sorge
November 20, 2021
Bilingual with both Dhhivehi and Engish. (Great for kids!). Beautifully illustrated, and it stays true to the original Greek languge text from the year 200-300 AD. Make sure to swipe the opposite directiin from an English only App in order to get to the next pane.
Did you find this helpful?
Fathimath Shaira
December 11, 2020
This app is not a true app.. this app is a christian app.. (who change every things which came from god).. maldives is a 100% muslim country.. we don't need this app. May allah guid who translate this to dhivehi..
57 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Maai alimamdhooh
May 29, 2022
This app is always pending
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

🔗 Each episode now contains links to show the full-detail stories in the companion app: Kithaabul Muqaddhas
🖼️ A new graphical menu provides an easy way to find a particular episode.