Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Ziemia Lubaczowska to kraina drewnianych cerkwi, kamiennych krzyży, umocnień Linii Mołotowa i uroczych wzgórz. Przed wojną wspólnie egzystowali tutaj obok siebie Polacy, Żydzi, Rusini i Niemcy, dziś znajdziemy po nich tylko ślady, szczególnie świątynie różnych wyznań i nekropolie. W czasach Jagiellonów Ziemia Lubaczowska pokryta była puszczą. Dlatego lubił się tu zapuszczać na polowania Jan III Sobieski, który upodobał sobie okolice Horyńca, szczególnie część z Roztoczem. Bardzo łatwo rozpoznamy, to że weszliśmy w roztoczańską część Ziemi Lubaczowskiej, bowiem od razu zmieni się nam ukształtowanie terenu z wypłaszczonego na pagórzyste. Takimi miejscami granicznymi, gdzie przechodzimy z płaskowyżu w Roztocze jest Radruż, za wsią w okolicy nieistniejącego Sopotu rozpoczyna się Roztocze. Kolejnym ciekawym miejscem przejścia jest okolica między Horyńcem a Nowinami Horynieckimi. W Polance Horynieckiej, gdy wjedziemy pod górę i miniemy charakterystyczne kamienne słupy, będziemy wiedzieć, że właśnie przekroczyliśmy bramę Roztocza. Wieś Łówcza jest miejscem, gdzie płaskowyż przechodzi w Roztocze, podobnie jak Płazów.
Ostatnim punktem orientacyjnym jest wioska Huta Różaniecka, gdzie znajdziemy też ciekawe kamieniołomy. Nieopodal znajdziemy też znane na cały kraj szumy na Tanwi. Rzeka ta jest też szczególnym punktem granicznym, bowiem była tutaj granica zaboru austriackiego i rosyjskiego, co spowodowało, że dalej znajdziemy całkowicie inne wpływy i kulturę. Mimo iż Bełżec i Lubycza Królewska są teraz w województwie Lubelskim, a Ziemia Lubaczowska to Podkarpacie, to miejscowości te wiele łączy i często będziemy się tam zapuszczać. Ciekawy region o zróżnicowanej budowie znajduje się też przy wschodniej granicy lubaczowszczyzny, będącej też granicą Polski i Ukrainy. Są to głównie lasy z pagórkami w okolicy Baszni i Wielkich Oczu. Pas ciekawego terenu, który nie jest w ogóle odwiedzany znajdziemy też w okolicy Starego Dzikowa i Oleszyc w okolicy nieistniejącej wsi Miłków z doliną Ruczałki i pagórkami Miłkowa.
Wielbiciele militariów znajdą u nas niezwykle ciekawe umocnienia Linii Mołotowa, są to głównie schrony, które są często schowane w głębi lasu i są porozrzucane po całej Ziemi Lubaczowskiej. Do tego ciekawe pałace i dwory, ruiny, opuszczone wsie, po których zostały już tylko cmentarzyska, rumowiska po domach i kamienne krzyże przydrożne. Ziemia Lubaczowska wciąż jest mało znana i mało odwiedzana, co daje możliwość spędzenia swojego czasu w spokoju z dużą ilością wrażeń. Nasza aplikacja Wam w tym pomoże. Z czasem na naszej stronie internetowej pojawiać się będą różne materiały, które będą miały za zadanie zachęcić do eskapad i robinsonad.
Ziemia Lubaczowska is a land of wooden churches, stone crosses, fortifications of the Molotov Line and charming hills. Before the war, Poles, Jews, Ruthenians and Germans lived together here, today we will find only traces of them, especially temples of various denominations and necropolises. In the times of the Jagiellonians, the Lubaczów Land was covered with a forest. That's why Jan III Sobieski liked to go hunting here, who liked the area around Horyniec, especially the part with Roztocze. It is very easy to recognize that we have entered the Roztocze part of the Lubaczów Land, because the shape of the land from the flat to the pagoda will change. Such border places, where we pass from the plateau in Roztocze is Radruż, Roztocze begins behind the village near the non-existent Sopot. Another interesting place of passage is the area between Horyniec and Nowiny Horynieckimi. In Polanka Horyniecka, when we go up the hill and pass the characteristic stone pillars, we will know that we have just crossed the gate of Roztocze. The village of Łówcza is a place where the plateau passes into Roztocze, similarly to Płazów.
The last landmark is the village of Huta Różaniecka, where you will also find interesting quarries. Nearby you will also find well-known noise on the Tanwia. This river is also a special border point, because here was the border of the Austrian and Russian annexation, which meant that we would continue to find completely different influences and culture. Even though Bełżec and Lubycza Królewska are now in the Lubelskie Voivodship, and the Lubaczów Land is Podkarpacie, these towns have many connections and we will often go there. An interesting region with diversified construction is also located at the eastern border of Lubaczów, which is also the border between Poland and Ukraine. These are mainly forests with hills near Basznia and Wielkie Oczy. A strip of interesting terrain, which is not visited at all, can also be found in the area of ​​Stare Dzików and Oleszyce near the non-existent village of Miłków with the Ruczałki valley and the Miłkowa hills.
Military enthusiasts will find here very interesting fortifications of the Molotov Line, they are mainly shelters that are often hidden deep in the forest and are scattered all over the Lubaczów Land. For this interesting palaces and manor houses, ruins, abandoned villages, after which only the cemeteries, debris from houses and stone roadside crosses were left. The Lubaczów region is still little known and little visited, which gives you the opportunity to spend your time in peace with a lot of experience. Our application will help you with this. With time, various materials will appear on our website, which will have the task of encouraging escapades and robinsonadas.
Read more
Collapse
4.8
26 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
August 14, 2019
Size
16M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.8
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
Developer
Plac na Groblach 8/2 31-101, Kraków
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.