KS-NaviCon

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

KS-NaviCon jest jednym z najnowszych systemów do zarządzania mobilną sprzedażą na rynku farmaceutycznym, służącym do optymalnego zarządzania, analizowania i planowania zdarzeniami relacyjnymi z klientem oraz wspiera zarządzanie organizacją pracy przedstawicieli handlowych oraz grup telemarketingowych.

Do korzyści płynących z zastosowania systemu KS-NAVICON zaliczyć można między innymi:

- ekspresowy dostęp do informacji o obrotach, dostępności towarów i stanach magazynowych u 99% dystrybutorów w Polsce,

- unikalna możliwość sprawdzenia stanów magazynowych i obrotów w aptekach,

- nowoczesne i intuicyjne planowanie i raportowanie pracy przedstawicieli handlowych z wykorzystaniem GPS,

- automatyczne wysyłanie oraz bezobsługowe przetwarzanie zamówień towarowych.

Wymienione korzyści wynikające z zastosowania systemu pozwalają na skrócenie czasu wizyty i czasu pozyskiwania zamówienia przez przedstawiciela handlowego, mniej zwrotów towarowych oraz ograniczają ilość niedostarczonych i wstrzymywanych zamówień.


BUDOWA I FUNKCJE

Zamówienia

- wprowadzanie i wysyłka zamówień do dystrybutorów,
- dostęp do zamówień historycznych, aktualnych promocji, stanów magazynowych w hurtowniach i aptekach,
- monitoring statusów zamówień,
- tworzenie i wysyłka zamówień dla sieci aptek.

Zarządzanie zdarzeniami

- planowanie i realizacja wizyt relacyjnych,
- planowanie i realizacja zdarzeń niepowiązanych z klientem,
- monitoring zdarzeń relacyjnych i organizacyjnych,
- eksportowanie danych do pliku Excel,
- definiowanie rodzajów zdarzeń relacyjnych i organizacyjnych,
- określanie standardu częstotliwości wykonywania zdarzeń relacyjnych dla określonej kategorii klienta,
- realizacja i monitoring czynności relacyjnych,
- realizacja wizyt podwójnych,
- raportowanie wizyty relacyjnej dla biura grupy sieciowej.

Zarządzanie standardami

- określanie standardów pierwszej półki, detailingu, stanów i obrotów,
- raportowanie standardów z możliwością wykonania zdjęcia,
- monitoring zrealizowanych standardów.

Szkolenia i ankiety

- definiowanie szkoleń produktowych i wewnętrznych z możliwością dołączenia załączników w postaci plików multimedialnych,
- obsługa szkoleń produktowych i raportowanie szkoleń wewnętrznych,
- dostęp do materiałów prezentacyjnych i ankiet,
- definiowanie ankiet, obsługa i realizacja ankiet.

Limity budżetowe i plany handlowe

- definiowanie limitów budżetowych,
- podgląd wykorzystania i realizacji określonych limitów budżetowych,
- określenie planów handlowych.

Zarządzanie ofertami

- definiowanie ofert produktowych,
- definiowanie różnego rodzaju ofert rabatowych - promocji.

Zarządzanie grupami

- dostęp do listy klientów (CBD) i listy towarów,
- definiowanie grup analitycznych i sieciowych klientów,
- zarządzanie składem i uprawnieniami grup sieciowych,
- definiowanie grup towarowych.

Gospodarka materiałowa

- definiowanie magazynu centralnego i magazynów przedstawicielskich,
- wykonywanie operacji przyjęcia i wydania materiałów reklamowych,
- monitoring aktualnego stanu magazynu centralnego i magazynów przedstawicielskich.

Administracja systemu

- zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami,
- zarządzanie opcjami systemowymi i opcjami użytkowników,
- zarządzanie konfiguracją systemu.

Pozostałe

- integracja systemów z systemem KS-AOW (90% aptek w Polsce),
- funkcjonalność wizyty przedstawicielskiej,
- dostęp do CBD - Centralna Baza Aptek, Centralna Baza Farmaceutów.
KS-NaviCon is one of the latest mobile sales management systems on the pharmaceutical market, used for optimal management, analysis and planning of customer relationship events, and supports the management of work organization of sales representatives and telemarketing groups.

The benefits of using the KS-NAVICON system include, among others:

- express access to information on turnover, availability of goods and inventory at 99% of distributors in Poland,

- a unique option to check inventory and turnover in pharmacies,

- modern and intuitive planning and reporting of sales representatives using GPS,

- automatic sending and unattended processing of goods orders.

The aforementioned benefits resulting from the application of the system allow to shorten the time of visit and the time of acquiring the order by a sales representative, less returns and limit the number of undelivered and withheld orders.


CONSTRUCTION AND FUNCTIONS

Orders

- entering and sending orders to distributors,
- access to historical orders, current promotions, stocks in warehouses and pharmacies,
- order status monitoring,
- creating and sending orders for pharmacy chains.

Event management

- planning and implementing relational visits,
- planning and implementation of events unrelated to the client,
- monitoring of relational and organizational events,
- exporting data to an Excel file,
- defining types of relational and organizational events,
- determining the frequency standard for performing relational events for a specific category of clients,
- implementation and monitoring of relational activities,
- double visits,
- reporting a relational visit for a network group office.

Standards management

- defining first shelf standards, detailing, stocks and turnover,
- reporting standards with the ability to take a picture,
- monitoring of implemented standards.

Training and surveys

- defining product and internal trainings with the possibility of attaching attachments in the form of multimedia files,
- product training and internal training reporting,
- access to presentation materials and surveys,
- defining surveys, handling and implementation of surveys.

Budget limits and trading plans

- defining budget limits,
- preview of the use and implementation of specific budget limits,
- definition of trading plans.

Offer management

- defining product offers,
- defining various types of discount offers - promotions.

Group management

- access to the customer list (CBD) and goods list,
- defining clients' analytical and network groups,
- managing the composition and permissions of network groups,
- defining product groups.

Materials management

- defining central and representative warehouses,
- accepting and issuing advertising materials,
- monitoring the current state of the central warehouse and representative stores.

System administration

- managing users, roles and permissions,
- management of system options and user options,
- system configuration management.

others

- system integration with the KS-AOW system (90% of pharmacies in Poland),
- functionality of a representative visit,
- access to CBD - Central Pharmacy Base, Central Pharmacists Base.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- zmiana sposobu synchronizacji danych.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 1, 2021
Size
12M
Installs
10+
Current Version
2021.0.1418
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
KAMSOFT S.A.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.