Portfel inwestycyjny - myfund.pl

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

myfund.pl to narzędzie wspomagające zarządzanie Twoimi inwestycjami. To notowania giełdowe instrumentów finansowych (akcji, funduszy inwestycyjnych, walut i wielu innych walorów) oraz zaawansowany portfel inwestycyjny.

Całkowity brak reklam bez względu na to czy masz aktywny abonament w myfund.pl czy nie.

Dlaczego myfund.pl jest lepsze od innych aplikacji i serwów tego typu:

● Widzisz to samo w aplikacji i na stronie WWW
● myfund.pl skupia się na pokazywaniu portfela Twoich inwestycji tak, żeby nic Ci nie umknęło
● Możesz tworzyć wiele portfeli i umieszczać je na pulpicie Twojego telefonu
● Nie ma żadnych reklam
● Twoje pomysły na rozwój aplikacji i serwisu są bardzo szybko analizowane i wdrażane
● W wycenie portfela są uwzględniane splity, PP, dywidendy, konwersje i wszystkie inne operacje
● Możesz dodawać do portfela wszelkie inwestycje nawet dzieła sztuki czy nieruchomości
● Alerty i strategie w serwisie pozwalają na automatyczne kontrolowanie inwestycji
● Zarejestruj się bezpłatnie w myfund.pl i sam poznaj pozostałe zalety serwisu i aplikacji :)

Nieważne czy inwestujesz "na serio" czy dopiero się uczysz. myfund.pl jest tak proste, że nie sprawi problemu początkującemu inwestorowi a zarazem ma takie funkcje, które docenią najbardziej doświadczeni i zaawansowani użytkownicy.W myfund.pl możesz tworzyć zarówno rzeczywiste portfele odzwierciedlające Twoje inwestycje jak i wirtualne portfele dzięki którym nauczysz się nowych instrumentów, zasad gry giełdowej lub wypróbujesz nową strategię inwestycyjną.      

Przy rejestracji podajesz tylko login wybrany przez Ciebie, hasło oraz Twój email, który jest niezbędny do kontaktu z Tobą (np. do wysyłania alertów zdefiniowanych przez Ciebie). myfund.pl nie wymaga podawania żadnych danych osobistych (imienia, nazwiska czy daty urodzenia).  

myfund.pl to idealne narzędzie do zarządzania takimi walorami jak:
● akcje GPW i NewConnect
● fundusze inwestycyjne (TFI)
● obligacje (Catalyst i oszczędnościowe)
● kontrakty
● produkty strukturyzowane
● certyfikaty inwestycyjne
● OFE
● lokaty
● pożyczki społecznościowe
● waluty
● surowce
● nieruchomości i ruchomości
● dowolnymi walorami definiowanymi przez użytkowników

Serwis myfund.pl to zbiór narzędzi, z których najważniejsze to:
● raporty ze składem i strukturą portfeli
● wykresy obrazujące zysk, wartość i wiele innych wskaźników w czasie
● porównanie benchmarkowe Twojego portfela z inwestycjami alternatywnymi (np. wybranymi indeksami lub funduszami)
● alerty, strategie i sygnały AT
● wykresy notowań, notowania historyczne, online i porównania stóp zwrotu
● analiza sektorowa, indeksowa i ryzyka
● i wiele innych analiz...

Spróbuj i poznaj różnicę... Poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji.

Recenzja:
http://www.programosy.pl/program,android-myfund.html
myfund.pl is a utility for managing your investments. This stock quotes financial instruments (stocks, mutual funds, currencies, and many other advantages), and advanced investment portfolio.

The total lack of advertising, regardless of whether you have an active subscription myfund.pl or not.

Why myfund.pl is better than other applications and disallow this type:

● Do you see the same in the application and on the Web
● myfund.pl focuses on showing the portfolio of your investments so that you do not miss
● You can create multiple portfolios and post them on the desktop of your phone
● No Ads
● Your ideas for the development of applications and services are rapidly analyzed and implemented
● The valuation of the portfolio are included splits, PP, dividends, conversions, and all other operations
● You can add any investment portfolio even works of art or real estate
● Alerts and strategies on the site allow you to automatically control the investment
● Sign up for free in myfund.pl himself and explore other benefits of the service and application :)

Whether you invest "serious" or just learning. myfund.pl is so simple that it does not make any problems novice investor and also has features that will appreciate the most experienced and advanced użytkownicy.W myfund.pl you can create both real portfolios to reflect your investment as well as virtual wallets make you learn a new instrument, trading rules of the game or try out the new investment strategy.

When registering, you provide only the login chosen by you, your password and your email address, which is necessary to contact you (eg. To send alerts defined by you). myfund.pl does not require any personal data (name, surname and date of birth).

myfund.pl is the ideal tool to manage such qualities as:
● shares in the Warsaw Stock Exchange and NewConnect
● investment funds (TFI)
● bonds (Catalyst and savings)
● contracts
● structured products
● investment certificates
● OFE
● deposits
● peer-to-peer lending
● currency
● raw materials
● real estate and movables
● any user-defined values

Service myfund.pl is a collection of tools, of which the most important are:
● reports the composition and structure of portfolios
● charts showing profit, value, and many other indicators over time
● comparison of benchmark your portfolio with alternative investments (eg. The selected indexes or funds)
● alerts, strategies and signals AT
● trading charts, historical quotes, online and compare the rates of return
● sectoral analysis, the index and risk
● and many other analyzes ...

Try and learn the difference ... Discover the true value of their investments.

Review:
http://www.programosy.pl/program,android-myfund.html
Read more
Collapse
4.3
109 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

* wyniki finansowe spółek od QuantResearch sp. z o.o.
* poprawki drobnych błędów
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 29, 2020
Size
3.8M
Installs
10,000+
Current Version
3.04
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$1.43 - $20.99 per item
Permissions
Offered By
Black Fire
Developer
Ul. Franciszka Klimczaka 15/75 02-797 Warszawa
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.