Prabhu Insurance

१ हजार+
डाउनलोडहरू
सामग्रीको मूल्याङ्कन
सबैजना
स्क्रिनसट छवि
स्क्रिनसट छवि
स्क्रिनसट छवि
स्क्रिनसट छवि

यो एपका बारेमा

Prabhu Insurance Limited is a non-life insurance company founded in 1996 by leading industrial and business houses of Nepal. It has major shareholding of Prabhu Group and also of Karmachari Sanchaya Kosh (Employee's Provident Fund), an enterprise of Government of Nepal.
मा अपडेट गरिएको
२०२२ मार्च १६

डेटाको सुरक्षा

विकासकर्ताहरू यहाँ उनीहरूको एपले तपाईंका डेटा सङ्कलन र प्रयोग गर्ने तरिकाका बारेमा जानकारी देखाउन सक्छन्। डेटाको सुरक्षाका बारेमा थप जान्नुहोस्
कुनै पनि जानकारी उपलब्ध छैन

के नयाँ छ

- New UI
- UI Enhancements and bug fixes