Lumea Ortodoxiei

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Romanian

Aplicația își dorește să întărească legătura dintre credincioși și biserică prin facilitarea accesului la informații privind cultul ortodox.

Scurta prezentare a secțiunilor:

1. Calendarul cu informații privind praznicele din ziua respectivă: sfinții zilei cu icoanele lor, Viețile Sfinților (varianta pe larg), Sinaxarul, Proloagele, Proloagele de la Ohrida, Predici, Evanghelia și Apostolul zilei, Tropare, Condace, Acatiste, Canoane etc. Calendarul oferă informații pentru perioada 2016-2030 și permite căutări după cuvinte cheie. Calendarul se modifică în funcție de episcopia / mitropolia selectată (sunt sărbători care sunt cu roșu doar într-o anumita zonă) sau se poate trece pe stil vechi pentru a putea urmări sărbătorile din locurile în care se păstrează această rânduială (Sfântul Munte, Ierusalim etc.). De asemenea, vă oferim un index al sfinților atât alfabetic cât și în funcție de perioada în care au trăit.
Aveți la dipoziție și un widget cu calendarul care își modifică design-ul în funcție de mărimea care îi este alocată: pentru spații mici o versiune doar text iar când este mai mult spațiu (3 coloane) se afișează și icoana zilei.

2. Biserici / mănăstiri grupate pe orașe, județe, regiuni, episcopii, mitropolii etc. sau în funcție de apropierea de locația dumneavoastră. Lăcașele de cult au informații precum: prezentare, istoric, date de contact, filmulețe de prezentare, locația gps (se poate vizualiza traseul de la locația dumneavoastră), hramul, moaște de sfinți (dacă sunt), preoți slujitori. Momentan sunt introduse majoritatea mănăstirilor și schiturilor din Romania și bisericile din județul Timiș urmând să introducem cu ajutorul lui Dumnezeu toate lăcașele de cult ortodoxe din țară și străinătate. De asemenea, sperăm ca în viitor să fie disponibil și programul liturgic de la cât mai multe biserici / mănăstiri (dar aceasta doar în măsura în care vor fi preoți / credincioși care vor dori să introducă informațiile privind slujbele de la biserica lor - aplicația are o secțiune specială de administrare la fiecare lăcaș de cult care permite atât introducerea unor șabloane prin care programul să fie generat în mod automat pe baza calendarului, cât și modificarea / validarea programului generat).

3. Sfânta Scriptură în 3 forme: ediția din 1994 tipărită sub îndrumarea Preafericitului Teoctist, ediția redactată de Bartolomeu Valeriu Anania (sunt incluse notele de subsol și referințele), ediția din 1914 Sfântul Sinod (doar Noul Testament). Se pot face căutări în toată Scriptura cât și pe anumite secțiuni. Căutările pot include și forme derivate ale termenilor căutați, de exemplu o căutare după „inimă” va afișa și rezultate care conțin: inima, inimii, inimile. Se pot face comparații între cele 3 versiuni și se pot vedea trimiterile din cărțile din biblioteca aplicației către un anumit verset (se poate vedea astfel o tâlcuire a lui de către Sfinții Părinți).

4. Biblioteca conține:
- Acatiste, Paraclise, Canoane, Tropare, Rugăciuni (atât cele uzuale: de dimineață / seară, înainte / după spovedanie, înainte / după Împărtășanie cât și rugăciuni speciale către Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfinți);
- Viețile Sfinților (varianta pe larg), Sinaxarul, Proloagele, Proloagele de la Ohrida;
- Predici (Parintele Cleopa), Omilii / Tâlcuiri / Explicații (Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Nicolae Velimirovici, Pr. Florin Botezan);
- Filocalia (deocamdată doar volumele 1, 8-12), Sbornicul;
- Patericul Egiptean;

Ne-am străduit să prezentăm informații cât mai complete și mai corecte, dar trebuie să aveți în vedere că aplicația este făcută de credincioși fără cunoștințe teologice, pe baza materialelor la care au avut acces. Aplicația este gândită să fie dinamică, astfel vom putea corecta informațiile pe baza feedback-ului pe care îl vom primi de la dvs. (aveți posibilitatea să ne contactați direct din aplicație).

Cu speranța ca aplicația vă va fi de folos și ne veți ierta pentru scăpări, vă mulțumim pentru susținere.
Echipa lumea-ortodoxiei.ro
The application wants to strengthen the bond between believers and the church by facilitating access to information on Orthodox worship.

Brief presentation of the sections:

1. The calendar with information on the feasts of the day: the saints of the day with their icons, the Saints, the Sinaxar, the Prologues, the Prologues of Ohrida, Sermons, the Gospel and the Apostle of the Day, Tropare, Condace, Acatiste, Canons etc. The calendar provides information for 2016-2030 and allows keyword searches. The calendar changes according to the selected bishopric / metropolitan area (holidays that are red only in a certain area) or old style to be able to follow the holidays in the places where this ordinance is preserved (Holy Mountain, Jerusalem etc .). We also offer you an index of the saints both alphabetically and according to the period in which they lived.
You also have a calendar widget that changes its design according to its size: for small spaces only a text version and when there is more space (3 columns), the icon of the day is also displayed.

2. Churches / monasteries grouped by cities, counties, regions, bishops, metropolises, etc. or depending on your location. Places of worship have information such as: presentation, history, contact information, presentation videos, gps location (you can view the route from your location), patron, relics of saints (if any), priestly ministers. At present, most of the monasteries and hermitages in Romania and the churches in Timis County are introduced, and we are going to introduce with God's help all the Orthodox churches in the country and abroad. We also hope that the liturgical program will be available in as many churches / monasteries as possible (but only to the extent that they will be priests / believers who will want to enter information about their church services - the application has a special section of administration at each cult site that allows both the insertion of templates by which the program is automatically generated based on the calendar and the modification / validation of the generated program).

3. Scripture in three forms: the 1994 edition printed under the guidance of the Beatiful Teoctist, edited by Bartolomeu Valeriu Anania (footnotes and references included), the 1914 edition of the Holy Synod (the New Testament only). Searches can be done throughout Scripture as well as in certain sections. Searches can also include derived forms of search terms, for example, a search after "heart" will also show results that contain: heart, heart, hearts. You can compare the three versions and see the references in the application library books to a certain verse (you can see a way of interpreting it by the Holy Fathers).

4. The library contains:
- Acatist, Paraclis, Canons, Tropares, Prayers (both ordinary: morning / evening, before / after confession, before / after the Holy Communion and special prayers to the Holy Trinity, Mother of God, Saints);
- The Saints' Lives (broad version), Sinaxar, Proloagele, Ohlo's Prologues;
- Sermons (Father Cleopa), Homilies / Interpretations / Explications (Saint John Chrysostom, St. Nicholas Velimirovici, Pr. Florin Botezan);
- Filocalia (for now only volumes 1, 8-12), Sbornicul;
- The Egyptian patriarch;

We have endeavored to present as complete and correct information as possible, but you must keep in mind that the application is made by believers without theological knowledge, based on the materials they were accessing. The app is thought to be dynamic, so we can correct the information based on the feedback we receive from you (you can contact us directly from the app).

With the hope that the app will help you and we'll forgive you for leakage, thank you for your support.
The world-ortodoxiei.ro team
Read more
Collapse
4.9
239 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Am adăugat Ceaslovul și Canoanele Maicii Domnului.
Am înlocuit o parte din explicațiile din texte și am inserat fragmentul potrivit în funcție de glasul de rând, ziua săptămânii, versiunea de Biblie dorită etc.
Text poate fi configurat în funcție de nevoi.
Ne-am propus ca pe măsură ce vom adăuga și alte cărți de slujbă să înserăm fragmentele potrivite și de acolo astfel încât slujba să poată fi urmărită cursiv.
În modul paginare am introdus o bară de derulare rapidă.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 22, 2019
Size
2.5M
Installs
10,000+
Current Version
1.0.13
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone 10+
Permissions
Offered By
Lumea Ortodoxiei
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.