Lumea Ortodoxiei

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Romanian

Găsiți principalele informații necesare unui creștin ortodox: calendarul ortodox, Sfânta Scriptură, rugăciuni, cărți de slujbă, cărți de învățătură și ale Sfinților Părinți, informații despre biserici și mănăstiri.
Chiar dacă majoritatea informaților din aplicație se găsesc pe internet, ea prezintă câteva avantaje:
- puteți accesa informațiile și offline;
- nu sunt reclame care să vă distragă atenția;
- se poate personaliza (culori, temă închisă pentru noapte, dimensiune font);
- textul poate fi citit pagină cu pagină ca într-o carte sau prin derulare cum suntem obișnuiți pe calculator;
- are o interfață modernă și intuitivă;
- informațiile se găsesc ușor datorită funcțiilor de căutare;
- puteți face liste cu informațile favorite, se pot marca texte, se pot distribui/copia;
- calendarul are un widget care poate fi adăugat pe ecranul de start;

Câteva informații despre fiecare secțiune:
1. Calendarul cu informații privind praznicele din ziua respectivă: sfinții zilei cu icoanele lor, Viețile Sfinților (varianta pe larg), Sinaxarul, Proloagele, Proloagele de la Ohrida, Predici, Evanghelia și Apostolul zilei, Tropare, Condace, Acatiste, Canoane etc. Calendarul oferă informații pentru perioada 2016-2030 și permite căutări după cuvinte cheie. Calendarul se modifică în funcție de episcopia / mitropolia selectată (sunt sărbători care sunt cu roșu doar într-o anumita zonă) sau se poate trece pe stil vechi pentru a putea urmări sărbătorile din locurile în care se păstrează această rânduială (Sfântul Munte, Ierusalim etc.). De asemenea, vă oferim un index al sfinților atât alfabetic cât și în funcție de perioada în care au trăit.

2. Biserici / mănăstiri grupate pe orașe, județe, regiuni, episcopii, mitropolii etc. sau în funcție de apropierea de locația dumneavoastră. Lăcașele de cult au informații precum: prezentare, istoric, date de contact, filmulețe de prezentare, locația gps (se poate vizualiza traseul de la locația dumneavoastră), hramul, moaște de sfinți (dacă sunt), preoți slujitori. Momentan sunt introduse majoritatea mănăstirilor și schiturilor din Romania și bisericile din județul Timiș urmând să introducem cu ajutorul lui Dumnezeu toate lăcașele de cult ortodoxe din țară și străinătate.

3. Sfânta Scriptură în 4 versiuni: ediția din 1994 tipărită sub îndrumarea Preafericitului Teoctist, ediția redactată de Bartolomeu Valeriu Anania (sunt incluse notele de subsol și referințele), ediția din 1914 Sfântul Sinod (doar Noul Testament), ediția în greaca veche pentru cei care vor să aprofundeze. Se pot face comparații între cele 3 versiuni și se pot vedea trimiterile din cărțile din biblioteca aplicației către un anumit verset (se poate vedea astfel o tâlcuire a lui de către Sfinții Părinți).

4. Biblioteca conține:
- Acatiste, Paraclise, Canoane, Tropare, Ceaslovul, Psaltirea, Rugăciuni (atât cele uzuale: de dimineață / seară, înainte / după spovedanie, înainte / după Împărtășanie cât și rugăciuni speciale către Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfinți);
- Viețile Sfinților (varianta pe larg), Sinaxarul, Proloagele, Proloagele de la Ohrida;
- Predici (Parintele Cleopa), Omilii / Tâlcuiri / Explicații (Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Nicolae Velimirovici, Pr. Florin Botezan, Mitropolitul Ierothei Vlahos, Arhimandritul Arsenie Papacioc);
- Filocalia (deocamdată doar volumele 1, 7-12), Sbornicul;
- Patericul Egiptean, Limonariul;

Ne-am străduit să prezentăm informații cât mai complete și mai corecte, dar trebuie să aveți în vedere că aplicația este făcută de credincioși fără cunoștințe teologice, pe baza materialelor la care au avut acces. Aplicația este gândită să fie dinamică, astfel vom putea corecta informațiile pe baza feedback-ului pe care îl vom primi de la dvs. (aveți posibilitatea să ne contactați direct din aplicație).

Cu speranța ca aplicația vă va fi de folos și ne veți ierta pentru scăpări, vă mulțumim pentru susținere.
Echipa lumea-ortodoxiei.ro
Find the main information needed for an Orthodox Christian: Orthodox calendar, Holy Scripture, prayers, service books, teaching books and Holy Fathers, information about churches and monasteries.
Even though most of the information in the app can be found on the internet, it has several advantages:
- you can access the information and offline;
- there are no ads that will distract you;
- can be customized (colors, dark theme for the night, font size);
- the text can be read page by page as in a book or by scrolling as we are used to on the computer;
- has a modern and intuitive interface;
- the information is easily found thanks to the search functions;
- you can make lists with your favorite information, you can mark texts, you can distribute / copy;
- the calendar has a widget that can be added to the home screen;

Some information about each section:
1. The calendar with information on the feasts of the day: the saints of the day with their icons, the Lives of the Saints (wide version), the Sinaars, the Prologues, the Prologues of the Ohrida, Sermons, the Gospel and the Apostle of the day, Tropare, Condac, Acatiste, Canoes, etc. The calendar provides information for the period 2016-2030 and allows keyword searches. The calendar changes depending on the episcopate / metropolis selected (there are holidays that are red only in a certain area) or it can be switched to the old style in order to be able to follow the holidays in the places where this order is kept (Holy Mountain, Jerusalem etc. .). We also offer you an index of the saints both alphabetically and according to the period in which they lived.

2. Churches / monasteries grouped by cities, counties, regions, bishops, metropolises etc. or depending on how close you are to your location. The places of worship have information such as: presentation, history, contact details, presentation videos, gps location (you can view the route from your location), dedication, relics of saints (if any), priest priests. Currently, most of the monasteries and hermitages in Romania and the churches in Timis county are being introduced, with the help of God, we will introduce all the Orthodox places of worship in the country and abroad.

3. Holy Scripture in 4 versions: the 1994 edition printed under the guidance of the Most Holy Theoctist, the edition drafted by Bartolomeu Valeriu Anania (included footnotes and references), the 1914 edition of the Holy Synod (only the New Testament), the ancient Greek edition for those who want to go deeper. You can make comparisons between the 3 versions and you can see the references from the books in the application library to a certain verse (you can see a translation of it by the Holy Fathers).

4. The library contains:
- Aquatics, Paraclises, Canoes, Tropare, The Watchman, Psaltirea, Prayers (both the usual ones: morning / evening, before / after confession, before / after Holy Communion and special prayers to the Holy Trinity, Mother of God, Saints);
- The lives of the saints (the wide version), the Sinaxar, the Extensions, the Extensions from Ohrida;
- Sermons (Father Cleopa), Homilies / Tasks / Explanations (Saint John Golden Mouth, Saint Nicholas Velimirovici, Father Florin Botezan, Metropolitan Ierothei Vlahos, Archimandrite Arsenie Papacioc);
- Philocalia (so far only volumes 1, 7-12), the Blessed;
- Egyptian Patericul, Limonariul;

We have endeavored to present as complete and accurate information as possible, but you must bear in mind that the application is made by believers without theological knowledge, based on the materials to which they had access. The app is designed to be dynamic so we can correct the information based on the feedback we receive from you (you can contact us directly from the app).

In the hope that the application will be useful to you and you will forgive us for your getaways, thank you for your support.
The team of world-orthodox.ro.ro
Read more
Collapse
4.9
322 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

S-au adăugat funcționalități noi:
- se pot activa notificări pentru sărbatori cu roșu, sărbători legale, sărbători favorite;
- s-a adăugat un minicalendar personalizabil pentru a vedea ușor: sărbătorile cu roșu, sărbătorile legale, sfinții favoriți, sfinții români, zilele de post, interdicțiile etc.
S-au adus îmbunătățiri la design și funcționalitate.
Au fost rezolvate mai multe probleme.
S-a adăugat Filocalia volumul VI.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 9, 2019
Size
2.6M
Installs
10,000+
Current Version
1.1.1
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone 10+
Permissions
Offered By
Lumea Ortodoxiei
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.