Lumea Ortodoxiei

1,554
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Romanian

Găsiți principalele informații necesare unui creștin ortodox:
- calendarul ortodox 2022-2030 cu notificări și widget,
- Biblia (Sfânta Scriptură) în mai multe versiuni,
- rugăciuni, acatiste, paraclise,
- cărți de slujbă,
- cărți de învățătură (Filocalia, Patericul) și ale Sfinților Părinți,
- viețile sfinților,
- informații despre biserici și mănăstiri, localizare pe hartă.

Se pot asculta:
- cărți audio,
- biblia audio,
- emisiuni de învățătură / predici,
- posturi de radio ortodoxe.

De asemenea găsiți o selecție de conținut video:
- emisiuni,
- cântări,
- filme ortodoxe,
se poate urmări:
- Trinitas TV
- transmisiuni live de la biserici și mănăstiri.

Caracteristici:
- acces facil la informațiile zilei (sărbători, Evanghelie, Apostol, sinaxar, acatiste, rugăciuni);
- informațiile pot fi copiate în telefon pentru a fi accesate și offline;
- nu sunt reclame care să vă distragă atenția;
- se poate personaliza (culori, temă închisă pentru noapte, dimensiune font);
- textul poate fi citit pagină cu pagină ca într-o carte sau prin derulare cum suntem obișnuiți pe calculator;
- informațiile se găsesc ușor datorită funcțiilor de căutare;
- puteți face liste cu informațiile favorite, se pot marca texte, se pot distribui/copia;
- calendarul are un widget care poate fi adăugat pe ecranul de start;
- se pot seta notificări pentru sărbători cu roșu, sărbători legale sau sfinți favoriți;

Câteva informații despre fiecare secțiune:
1. Calendarul prezintă informații privind praznicele din ziua respectivă: sfinții zilei cu icoanele lor, Viețile Sfinților (varianta pe larg), Sinaxarul, Proloagele, Proloagele de la Ohrida, Predici, Evanghelia și Apostolul zilei, Tropare, Condace, Acatiste, Canoane etc. Calendarul oferă informații pentru perioada 2022-2030 și permite căutări după cuvinte cheie. Calendarul se modifică în funcție de episcopia / mitropolia selectată (sunt sărbători care sunt cu roșu doar într-o anumita zonă) sau se poate trece pe stil vechi pentru a putea urmări sărbătorile din locurile în care se păstrează această rânduială (Sfântul Munte, Ierusalim etc.). De asemenea, vă oferim un index al sfinților atât alfabetic cât și în funcție de perioada în care au trăit.

2. Biserici / mănăstiri grupate pe orașe, județe, regiuni, episcopii, mitropolii etc. sau în funcție de apropierea de locația dumneavoastră. Locașele de cult au informații precum: prezentare, istoric, date de contact, filmulețe de prezentare, locația gps (se poate vizualiza traseul de la locația dumneavoastră), hramul, moaște de sfinți (dacă sunt), preoți slujitori. Momentan sunt introduse majoritatea mănăstirilor și schiturilor din România și bisericile din județul Timiș urmând să introducem cu ajutorul lui Dumnezeu toate locașele de cult ortodoxe din țară și străinătate.

3. Biblia (Sfânta Scriptură) în 4 versiuni: ediția din 1994 tipărită sub îndrumarea Preafericitului Teoctist, ediția redactată de Bartolomeu Valeriu Anania (sunt incluse notele de subsol și referințele), ediția din 1914 Sfântul Sinod (doar Noul Testament), ediția în greaca veche. Se pot face comparații între cele 4 versiuni și se pot vedea trimiterile din cărțile din biblioteca aplicației către un anumit verset (se poate vedea astfel o tâlcuire a lui de către Sfinții Părinți).

4. Biblioteca conține:
- Acatiste, Paraclise, Canoane, Tropare, Ceaslovul, Psaltirea, Rugăciuni (atât cele uzuale: de dimineață / seară, înainte / după spovedanie, înainte / după Împărtășanie cât și rugăciuni speciale către Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfinți);
- Viețile Sfinților (varianta pe larg), Sinaxarul, Proloagele, Proloagele de la Ohrida;
- Predici (Parintele Cleopa), Omilii / Tâlcuiri / Explicații (Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Nicolae Velimirovici, Pr. Florin Botezan, Mitropolitul Ierothei Vlahos, Arhimandritul Arsenie Papacioc);
- Filocalia, Sbornicul;
- Patericul Egiptean, Limonariul;

5. Audio
- Ascultați posturile de radio ortodoxe care transmit online.
Find the main information needed by an Orthodox Christian:
- Orthodox calendar 2022-2030 with notifications and widget,
- The Bible (Holy Scripture) in several versions,
- prayers, akathists, chapels,
- service books,
- textbooks (Filocalia, Patericul) and of the Holy Fathers,
- the lives of the saints,
- information about churches and monasteries, location on the map.

You can listen to:
- audio books,
- audio bible,
- teaching programs / sermons,
- Orthodox radio stations.

You can also find a selection of video content:
- emissions,
- scales,
- orthodox movies,
can be tracked:
- Trinitas TV
- live broadcasts from churches and monasteries.

Characteristics:
- easy access to the information of the day (holidays, gospel, apostle, synaxar, akathists, prayers);
- the information can be copied to the phone for access and offline;
- there are no distractions;
- can be customized (colors, closed theme for the night, font size);
- the text can be read page by page as in a book or by scrolling as we are used to on the computer;
- information is easy to find due to search functions;
- you can make lists with your favorite information, you can mark texts, you can distribute / copy;
- the calendar has a widget that can be added to the home screen;
- notifications can be set for holidays in red, public holidays or favorite saints;

Some information about each section:
1. The calendar presents information on the feasts of the day: the saints of the day with their icons, the Lives of the Saints (wide version), the Synaxarion, the Prologues, the Prologues of Ohrid, the Sermons, the Gospel and the Apostle of the day, the Troparion, the Condache, the Akathist, the Canons, etc. The calendar provides information for the period 2022-2030 and allows for keyword searches. The calendar changes depending on the selected diocese / metropolis (there are holidays that are in red only in a certain area) or you can switch to the old style to be able to follow the holidays in places where this ordinance is kept (Holy Mountain, Jerusalem, etc. .). We also offer an index of the saints both alphabetically and according to the period in which they lived.

2. Churches / monasteries grouped by cities, counties, regions, bishops, metropolises, etc. or depending on your proximity to your location. Places of worship have information such as: presentation, history, contact details, presentation videos, gps location (you can view the route from your location), patron saint, relics of saints (if any), ministering priests. Currently, most of the monasteries and hermitages in Romania and the churches in Timiș County are introduced, and with God's help we will introduce all the Orthodox places of worship in the country and abroad.

3. The Bible (Holy Scripture) in 4 versions: the 1994 edition printed under the guidance of His Beatitude Theoctist, the edition written by Bartholomew Valerius Ananias (footnotes and references included), the 1914 edition of the Holy Synod (New Testament only), the Greek edition old. You can compare the 4 versions and see the references from the books in the application library to a specific verse (you can see an interpretation of it by the Holy Fathers).

4. The library contains:
- Akathists, Chapels, Canons, Tropares, the Hourglass, the Psalms, Prayers (both the usual ones: morning / evening, before / after confession, before / after Communion and special prayers to the Holy Trinity, Mother of God, Saints);
- The Lives of the Saints (extensive version), Sinaxar, Prologues, Prologues from Ohrid;
- Sermons (Father Cleopa), Homilies / Interpretations / Explanations (Saint John Chrysostom, Saint Nicholas Velimirovici, Fr. Florin Botezan, Metropolitan Ierothei Vlahos, Archimandrite Arsenie Papacioc);
- Filocalia, Sbornicul;
- The Egyptian Patericulum, the Lemon Tree;

5. Audio
- Listen to orthodox radio stations that broadcast online.
Read more
Collapse
5.0
1,554 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Am rezolvat câteva probleme la alarmă. Mulțumim pentru feedback.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 2, 2022
Size
7.1M
Installs
100,000+
Current Version
1.7.1
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone 10+
Permissions
Offered By
Lumea Ortodoxiei
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.