Blodtrycksdoktorn

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Du mäter blodtrycket i lugn och ro hemma och får en personlig behandlingsplan med råd och åtgärder för att nå dina mål. Dina vårdkontakter med läkare och sjuksköterska sker enkelt via appen. Blodtrycksdoktorn är en del av primärvården och frikort gäller.


Du får en bevisat effektiv behandling mot högt blodtryck
Det är kombinationen av blodtrycksmätning i hemmet, kontinuerliga läkarkontroller, provtagning, receptförskrivning, tillsyn av sjuksköterska och hjälp med individuella livsstilsförändringar som gör stor skillnad. På 6 månader sänker våra patienter* i snitt sitt blodtryck med 12mmHg.
Det innebär en minskad risk** för att drabbas av stroke med 35% och risken för hjärtsvikt med 40%.


Hur fungerar det?

1. Första gången du använder Blodtrycksdoktorn svarar du på några frågor om din hälsa för att vi ska kunna ge dig den vård som passar dig bäst.

2. Vi skickar en blodtrycksmätare till dig så att du kan mäta ditt blodtryck i lugn och ro hemma. Du får låna blodtrycksmätaren kostnadsfritt så länge som du är aktiv patient i tjänsten. När du mäter överförs värdena automatiskt till appen så att både du och din läkare har koll på utvecklingen för ditt blodtryck.

3. Du får en kontinuerlig uppföljning med egen specialistläkare och sjuksköterska. I appen får du en skräddarsydd behandlingsplan utifrån dina individuella värden och förutsättningar som du och din läkare följer upp regelbundet. Chatta direkt med din personliga sjuksköterska för att få råd eller svar på frågor. Vi svarar oftast redan inom 24 timmar.


Vad kostar det att använda Blodtrycksdoktorn?

Det är kostnadsfritt för dig som patient att använda appen, blodtrycksmätaren och ha kontakt med sjuksköterska. Som patient har du 2-4 läkarkontroller per år. Då är patientavgiften max 100kr per kontroll och frikort gäller. I många fall tillkommer ingen patientavgift för dina läkarkontroller, då dessa är kostnadsfria när det sker en receptförnyelse eller nyförskrivning av medicin.
Blodtrycksdoktorn är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.

* Detta gäller patienter som har ett okontrollerat blodtryck över 125 systoliskt när de kommer till Blodtrycksdoktorn.
** Baserat på andra studier som visat vad en sänkning av blodtrycket med 10mmHg innebär för riskerna att drabbas av komplikationer till följd av högt blodtryck.


Med vår app, blodtrycksmätare och vårdteam kan du

- Enkelt mäta och ha kontroll på ditt blodtryck hemifrån
- Vara lugn och trygg då våra sjuksköterskor och specialistläkare monitorerar dina värden
- Få regelbunden uppföljning, coachning och justering av mediciner för att nå dina mål

Vad kostar det att vara patient hos Blodtrycksdoktorn?

I många fall tillkommer ingen patientavgift för dina läkarkontroller, då dessa är kostnadsfria när det sker en receptförnyelse eller förskrivning av medicin. I de fall då detta inte sker så ligger patientavgiften på 100 kr, frikort gäller och avgiften är frikortsgrundande. Oavsett om det blir en patientavgift eller inte så får du inför varje läkarkontroll välja om du vill betala via faktura eller med frikort. Vi kontakt med sjuksköterska utgår ingen patientavgift.

Medicinska råd och data som du får ta del av i appen är en del av din behandling, som du alltid stämmer av med din patientansvarige specialistläkare i Blodtrycksdoktorn.


Accumbo AB är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen.
You measure blood pressure in peace and quiet at home and receive a personal treatment plan with advice and measures to achieve your goals. Your care contacts with doctors and nurses are easy via the app. The blood pressure doctor is part of primary care and exemption cards apply.


You will receive a proven effective treatment for high blood pressure
It is the combination of blood pressure measurement at home, continuous medical check-ups, sampling, prescription prescribing, supervision of a nurse and help with individual lifestyle changes that makes a big difference. At 6 months, our patients * lower their blood pressure by an average of 12mmHg.
This means a reduced risk ** of stroke by 35% and the risk of heart failure by 40%.


How does it work?

The first time you use the Blood Pressure Doctor, answer some questions about your health so that we can give you the care that suits you best.

2. We will send you a blood pressure monitor so you can measure your blood pressure in peace and quiet at home. You can borrow the blood pressure monitor free of charge as long as you are an active patient in the service. When you measure, the values ​​are automatically transferred to the app so that both you and your doctor have control over the development of your blood pressure.

3. You receive a continuous follow-up with your own specialist doctor and nurse. In the app, you get a tailored treatment plan based on your individual values ​​and conditions that you and your doctor follow up regularly. Chat directly with your personal nurse for advice or answers to questions. We usually respond within 24 hours.


What does it cost to use the Blood Pressure Doctor?

It is free for you as a patient to use the app, the blood pressure monitor and have contact with a nurse. As a patient, you have 2-4 medical check-ups per year. Then the patient fee is a maximum of SEK 100 per check and a free card applies. In many cases, there is no patient fee for your medical check-ups, as these are free of charge when there is a prescription renewal or new prescription of medicine.
The blood pressure doctor is a registered care provider that is subject to the Health Care Act, the Data Protection Ordinance, the Patient Data Act and the Patient Safety Act.

* This applies to patients who have an uncontrolled blood pressure above 125 systolic when they come to the Blood Pressure Doctor.
** Based on other studies that have shown what a reduction in blood pressure by 10mmHg means for the risks of complications due to high blood pressure.


With our app, blood pressure monitor and care team you can

- Easily measure and have control of your blood pressure from home
- Be calm and secure as our nurses and specialists monitor your values
- Get regular follow-up, coaching and adjustment of medications to achieve your goals

What does it cost to be a patient at the Blood Pressure Doctor?

In many cases, there is no patient fee for your medical check-ups, as these are free of charge when there is a prescription renewal or prescription of medication. In cases where this does not happen, the patient fee is SEK 100, the exemption card applies and the fee is exempt from the card. Regardless of whether it is a patient fee or not, you must choose before each medical check-up whether you want to pay via invoice or with a free card. In contact with the nurse, no patient fee is charged.

Medical advice and data that you can take part of in the app is part of your treatment, which you always agree with your patient-responsible specialist doctor in the Blood Pressure Doctor.


Accumbo AB is a registered care provider that is subject to the Health Care Act, the Data Protection Ordinance, the Patient Data Act and the Patient Safety Act.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Blodtrycksdoktorn är Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för dig med högt blodtryck.

I den här uppdateringen har vi gjort några mindre buggfixar och förbättringar.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 11, 2022
Size
144M
Installs
50,000+
Current Version
1.3.16
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Blodtrycksdoktorn
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.