E.ON

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

E.ON appen hjälper dig att ta kontroll över din energi. Följ din energiförbrukning och väderdata på samma ställe som du ser dina fakturor och avtal, och få en bättre förståelse för din användning och dina kostnader. Dessutom får du lajvuppdateringar om avbrott i ditt område, och anmäler enkelt flytt eller nya kontaktuppgifter direkt i appen.

Du som vill minska din förbrukning får hjälp i funktionen Grannjämförelsen. Här får du reda på om du förbrukar mer eller mindre än snittet bland hushåll som liknar ditt, och vad det kan bero på. Dessutom kan du välja tips att lägga till din åtgärdslista, och följa din utveckling mot att bli snällare mot både plånboken och miljön.

E.ON appen är tillgänglig för dig som får din el, gas eller fjärrvärme från E.ON samt för dig som bor inom E.ONs nätområde.

Ladda ner appen och kom igång direkt. Du loggar enkelt in med mobilt BankID.

Inte kund? Du kan fortfarande se avbrottsinformation, hitta din närmaste tankstation eller skaffa ett elavtal utan att logga in.

Funktioner:
E.ON appen är framtagen för att göra det lättare för dig att ta kontroll över dina kostnader och ditt klimatavtryck. Genom att logga in i appen får du:

Koll på förbrukningen
• Följ din energiförbrukning.
• Jämför din förbrukning med tidigare månader och år.
• Se temperaturdata från SMHI och förstå hur din förbrukning påverkas av vädret.
• Jämför din förbrukning med liknande hushåll, och skapa en åtgärdslista, med Grannjämförelsen.
• För microproducenter, se köpt och såld energi månadsvis

Koll på fakturan
• Enkel översikt över kommande och tidigare fakturor.
• Se vilka fakturor som är betalda och obetalda.
• Välj att bli påmind när det finns en ny faktura och få en bekräftelse när din betalning kommit in.

Koll på avtalen
• Se alla dina avtal och kostnader.
• Välj om du vill att din el ska komma från vatten, vind eller sol.
• Förnya ditt avtal direkt i appen. Vi säger till när det är dags.

Koll på avbrott
• Få uppdateringar i realtid om avbrott i ditt hem eller sommarstuga.
• Vi rapporterar avbrott på din anläggning, när det beräknas vara löst och när strömmen är tillbaka.

Tank- & Laddkarta
E.ON appen innehåller nu en tank- och laddkarta för alla tankställen med biogas samt alla laddstationer i Sverige. Smart och tryggt för en enklare vardag.

Biogas:
• Du kan hitta närmsta tankställe via din position på kartan, eller med sökfunktionen för att få en tydlig vägbeskrivning.
• Tankställena är tydligt markerade i kartan så du vet om de tar E.ONs populära tankkort eller inte. Skulle någon station ha en driftstörning visas även detta.

El:
• Du kan hitta närmsta laddställe via din position på kartan, eller med sökfunktionen för att få en tydlig vägbeskrivning.
• Laddstationerna visar tydligt om de är tillgängliga. Du kan även se pris, maximal effekt och uttagstyper för de olika stationerna.
• Med filterfunktionen ställer du in vilka uttagstyper du är intresserad av så att endast stationer med dessa visas på kartan.

Kom igång:
Det är lätt att komma igång: Har du ett avtal med oss loggar du snabbt och enkelt in med mobilt BankID.
The E.ON app helps you take control of your energy. Follow your energy consumption and weather data in the same place as you see your invoices and agreements, and get a better understanding of your use and costs. In addition, you get lajv updates about interruptions in your area, and easily register moves or new contact information directly in the app.

If you want to reduce your consumption, you will receive help in the Neighbor Comparison function. Here you find out if you consume more or less than the average among households that are similar to yours, and what it may depend on. In addition, you can choose tips to add to your action list, and follow your progress towards becoming kinder to both your wallet and the environment.

The E.ON app is available for you who receive your electricity, gas or district heating from E.ON and for you who live within E.ON's network area.

Download the app and get started right away. You log in easily with Mobile BankID.

Not a customer? You can still see interrupt information, find your nearest gas station or get an electricity contract without logging in.

features:
The E.ON app is designed to make it easier for you to take control of your costs and your climate footprint. By logging into the app you get:

Consider consumption
• Follow your energy consumption.
• Compare your consumption with previous months and years.
• See temperature data from SMHI and understand how your consumption is affected by the weather.
• Compare your consumption with similar households, and create an action list, with the Neighbor Comparison.
• For micro producers, see purchased and sold energy monthly

Check the invoice
• Simple overview of upcoming and past invoices.
• See which invoices are paid and unpaid.
• Choose to be reminded when there is a new invoice and get a confirmation when your payment has come in.

Watch the deal
• View all your contracts and costs.
• Choose whether you want your electricity to come from water, wind or sun.
• Renew your agreement directly in the app. We'll tell you when it's time.

Watch out for interruptions
• Get real-time updates on interruptions in your home or cottage.
• We report interruptions to your facility, when it is estimated to be loose and when the power is back.

Tank & Charge Map
The E.ON app now contains a tank and loading map for all fuel stations with biogas and all charging stations in Sweden. Smart and safe for a simpler everyday life.

Biogas:
• You can find the nearest fuel station via your location on the map, or with the search function to get a clear directions.
• The filling stations are clearly marked in the map so you know if they are taking E.ON's popular tank cards or not. Should any station have a malfunction, this is also shown.

El:
• You can find the nearest charging point via your location on the map, or with the search function to get a clear directions.
• The charging stations clearly indicate if they are available. You can also see price, maximum power and outlet types for the different stations.
• With the filter function you set which types of withdrawals you are interested in so that only stations with these are shown on the map.

Get started:
It's easy to get started: If you have an agreement with us, you log in quickly and easily with mobile BankID.
Read more
Collapse
2.7
633 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Förbättringar:
• I den här versionen har vi valt att förändra navigationen i appen genom att införa en sidomeny. Vår förhoppning med denna ändring är att det ska bli lättare för er kunder att hitta till appens alla olika funktioner.
• Vi har även infört sidan Mina dokument där det går att se alla avtalsrelaterade dokument på ett samlat ställe från E.ON. Dessa går även att ladda ner i PDF-format.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 22, 2019
Size
6.5M
Installs
100,000+
Current Version
4.15.1
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
E.ON Sverige AB
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.