E.ON

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

E.ON appen hjälper dig att ta kontroll över din energi. Följ din energiförbrukning och väderdata på samma ställe som du ser dina fakturor och avtal, och få en bättre förståelse för din användning och dina kostnader. Dessutom får du lajvuppdateringar om avbrott i ditt område, och anmäler enkelt flytt eller nya kontaktuppgifter direkt i appen.

Du som vill minska din förbrukning får hjälp i funktionen Grannjämförelsen. Här får du reda på om du förbrukar mer eller mindre än snittet bland hushåll som liknar ditt, och vad det kan bero på. Dessutom kan du välja tips att lägga till din åtgärdslista, och följa din utveckling mot att bli snällare mot både plånboken och miljön.

E.ON appen är tillgänglig för dig som får din el, gas eller fjärrvärme från E.ON samt för dig som bor inom E.ONs nätområde.

Ladda ner appen och kom igång direkt. Du loggar enkelt in med mobilt BankID.

Inte kund? Du kan fortfarande se avbrottsinformation, hitta din närmaste tankstation eller skaffa ett elavtal utan att logga in.

Funktioner:
E.ON appen är framtagen för att göra det lättare för dig att ta kontroll över dina kostnader och ditt klimatavtryck. Genom att logga in i appen får du:

Koll på förbrukningen
• Följ din energiförbrukning.
• Jämför din förbrukning med tidigare månader och år.
• Se temperaturdata från SMHI och förstå hur din förbrukning påverkas av vädret.
• Jämför din förbrukning med liknande hushåll, och skapa en åtgärdslista, med Grannjämförelsen.
• För microproducenter, se köpt och såld energi månadsvis

Koll på fakturan
• Enkel översikt över kommande och tidigare fakturor.
• Se vilka fakturor som är betalda och obetalda.
• Välj att bli påmind när det finns en ny faktura och få en bekräftelse när din betalning kommit in.

Koll på avtalen
• Se alla dina avtal och kostnader.
• Välj om du vill att din el ska komma från vatten, vind eller sol.
• Förnya ditt avtal direkt i appen. Vi säger till när det är dags.

Koll på avbrott
• Få uppdateringar i realtid om avbrott i ditt hem eller sommarstuga.
• Vi rapporterar avbrott på din anläggning, när det beräknas vara löst och när strömmen är tillbaka.

Tankkarta
• Karta över tankställen med biogas i Sverige. Du kan hitta närmsta tankställe via din position, söka i kartan eller på stad för att få en tydlig vägbeskrivning.
• Tankställena är tydligt markerade i kartan så du vet om de tar E.ONs populära tankkort eller inte, samt visas även om någon station har en driftstörning

Tillval – Mer kontroll med 100Koll (premium)
• Öka din kontroll genom att följa din energiförbrukning i realtid och få tillgång till ytterligare detaljdata.
• Få bättre förståelse för vilka apparater som drar mycket el.
• Styr ditt hem direkt i telefonen. Sätt på och stäng av lampor och andra apparater i ditt hem, oavsett var du befinner dig, eller schemalägg dem individuellt och i grupp.
• Kompatibelt med Flic och Philips Hue.

Kom igång:
Det är lätt att komma igång: Har du ett avtal med oss loggar du snabbt och enkelt in med mobilt BankID.

Är det inte du som står på avtalet eller saknar du mobilt BankID? Du kan även logga in med dina inloggningsuppgifter till Mina sidor. Läs mer här (https://faq.eon.se/org/eon-sverige/d/hur-loggar-man-in-i-100koll-appen/)
The E.ON app helps you take control of your energy. Follow your energy and weather data in the same place as you see your invoices and agreements, and get a better understanding of your usage and costs. Additionally, you will receive low-level updates for interruptions in your area, and simply report relocations or new contact information directly in the app.

You who want to reduce your consumption will be assisted in the Grann comparison feature. Here you will find out if you consume more or less than average households that are similar to yours and what it may be. Additionally, you can choose tips to add your list of actions, and follow your progress towards getting better on both your wallet and the environment.

The E.ON app is available to you who receive your electricity, gas or district heating from E.ON as well as for those living within the E.ON network area.

Download the app and get started right away. You simply log in with Mobile BankID.

Not a customer? You can still see interrupt information, find your nearest gas station, or get an electricity deal without logging in.

features:
The E.ON app is designed to make it easier for you to take control of your costs and your climate footprint. By signing in to the app, you'll get:

Check consumption
• Follow your energy consumption.
• Compare your consumption with previous months and years.
• See temperature data from SMHI and understand how your consumption is affected by the weather.
• Compare your consumption with similar households, and create a list of actions, with the Grann comparison.
• For microproducers, see purchased and sold energy monthly

Check the invoice
• Simple overview of future and previous invoices.
• See which invoices are paid and unpaid.
• Select to be reminded when there is a new invoice and get a confirmation when your payment has been received.

Check the agreement
• See all your agreements and costs.
• Select if you want your electricity to come from water, wind or sun.
• Renew your agreement directly in the app. We will tell you when it's time.

Check out interruptions
• Get real-time updates on interruptions in your home or summer cottage.
• We report interruptions at your facility when it is expected to be loose and when the power is back.

Tank Map
• Map of tank stations with biogas in Sweden. You can find the nearest tanker via your location, search the map or city to get a clear directions.
• The tank stations are clearly marked on the map so you know if they are taking E.ON's popular tank cards or not, as well as showing if any station has a malfunction

Optional - More control of 100Koll (premium)
• Increase your control by following your real-time energy consumption and accessing additional detail data.
• Get a better understanding of the devices that draw a lot of electricity.
• Control your home directly on the phone. Turn on and turn off lights and other appliances in your home, no matter where you are, or schedule them individually and in groups.
• Compatible with Flic and Philips Hue.

Get started:
It's easy to get started: If you have an appointment with us, you log in quickly and easily with Mobile BankID.

Are not you in the agreement or do you have a mobile BankID? You can also log in with your login information to My Pages. Read more here (https://faq.eon.se/org/eon-sverige/d/hur-loggar-man-in-i-100koll-appen/)
Read more
Collapse
2.7
557 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Mindre förbättringar och bug-rättningar.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 20, 2018
Size
6.4M
Installs
50,000+
Current Version
4.12.1
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
E.ON Sverige AB
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.