Trafikläget

Contains adsIn-app purchases
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Information om aktuella händelser och störningar för både tåg- och vägtrafikanter finns i appen. Information visas tydligt och är lätt att få fram.

Tågtrafikinformation visas som en tågtavla för en vald tågstation.
Information om vägtrafikavvikelser, vägarbeten, väglagsvarningar och bilder från trafikkameror visas antingen radvis i en lista eller utmärkta på aktuell plats i en karta. I kartan finns även ett val för att visa Google Maps trafikflödesinformation.
Filtrerade vyer kan för snabb åtkomst sparas som favoriter.

Observera att Trafikläget är beroende av Trafikverkets server och dess api för trafikinformation. Vid avbrott på servern eller förändringar av api kan Trafikläget sluta fungera. Ambitionen från utvecklaren är att se till att störningarna blir så få och korta som möjligt. Vid större förändringar kan en ny version av appen behövas.

Funktioner:
• Tågtavla med aktuella tågtider för en tågstation
• Karta med trafikavvikelser, vägarbeten, väglagsvarningar, trafikkameror och trafikflöden utmärkta
• Filtrera visad information på tåg respektive vägnummer
• Spara filtrerad vy som favorit
• Automatisk uppdatering av aktuell information kan slås på med knapp från sida med inställningar. Uppdateringen görs då en gång per minut.
• Sortera tåg på annonserad tidtabelltid eller på förväntad beräknad tid. Ändra sorteringen från sidan med inställningar.
Updated on
Dec 9, 2019

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Anpassad till Trafikverkets senaste api.

OBS! Efter 2019-12-31 kommer tidigare versioner av Trafikläget sluta att fungera på grund av Trafikverkets nedstängning av äldre api versioner.