Bredbandskollen
(1,746)

Reviews

What's New
Version 3.4
- Fixat en bugg där mätningen fastnar vid höga datahastigheter
- Visar förbrukad datamängd vid 3G/4G-mätning
- Fixat problem för mottagaren att öppna mätningar delade via text
- Fixat problem där proxy-varning alltid visades i vissa nät
- Fixat vissa serverproblem vid migrering mellan konton
- Mindre GUI-optimering med större träffytor på knappar
- Bättre minneshantering

Similar

More from developer