Opti – Ett bättre sparande

171
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

OPTI HJÄLPER DIG
• Starta ett smart sparande på 5 min:
– Gör testet och få ett gratis investeringsförslag
– Starta ditt nya sparande direkt i appen
– Halva avgiften jämfört med en vanlig fond [1]

• Få ett sparande du kan lita på:
– Insättningsgaranti och BankID
– Oberoende från bankerna, vi jobbar för dig!
– Du får provisionerna: 40 % rabatt på fonderna
– Hållbara och prisvärda fonder väljs

• Nå bättre resultat:
– Slå börsen: Från 2000-2018 så hade Opti 9-portföljen gett dig +121 % i avkastning och slagit snittet av världens börser med 6 %, trots både IT-bubblan och Finanskrisen. Dessutom till 1/4 lägre risk. Efter avgifter, såklart. [2]
– Slå sparkontot: Från 2000-2018 så hade Opti 9-portföljen gett dig fyra gånger högre avkastning än ditt sparkonto. Mer exakt 4,4 %/år istället för 1,0 %, och totalt +121 %. Trots både IT-bubblan och Finanskrisen, och efter avgifter. [3]

• Opti:s autopilot tar hand om ditt sparande:
– Tar hem vinster och återinvesterar dem
– Bevakar att du fortsätter ha bäst fonder; Dagligen görs 1,2 miljoner beräkningar på ca 4000 fonder
– Årlig uppföljning på att portföljen passar dig

• Få koll på HELA ditt sparande:
– Översikt av hela ditt sparande, på alla banker
– Tydlig, oberoende hälsokoll av varje fond
– Personliga insikter och förbättringsförslag

Stöd för alla stora banker: SEB, Handelsbanken, Swedbank, Sparbankerna, Nordea, Avanza, Nordnet, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken.

OPTI I MEDIA
Svenska Dagbladet: "SvD ger Opti tummen upp.” (fem i betyg)
Bloomberg: "Opti ger dig en skräddarsydd fondportfölj.”
Svenska Dagbladet: “Lätt att börja använda, och ger en snabb och lättöverskådlig överblick över ditt sparande. Viktigast är att du får ett oberoende omdöme om din fond.”
Breakit: “Opti först med att få okej från Finansinspektionen för digital rådgivning.”
Dagens Industri: "Opti ska styra småsparare bort från dåliga fonder.”
Dagens Nyheter: “Råd från robotar utmanar banker.”
...och många fler.

VARFÖR OPTI?
• Vi är helt oberoende och tar inte emot pengar från industrin.
• Vi har tillstånd från och övervakas av Finansinspektionen (institut-ID 35277).
• Vi var själva besvikna kunder och startade därför Opti. För att göra det bättre, för att göra det rätt, för att göra det ärligt. Följ med på resan du med!

LIKA SÄKERT SOM BANKEN
Opti använder Mobilt BankID för att skydda all information om ditt sparande. Du hämtar även information om ditt sparande med hjälp av BankID, på samma sätt och med samma säkerhet som du loggar in på din bank. All din information lyder under banksekretess och stannar ALLTID hos oss.

Om du vill läsa vårt fullständiga användaravtal så finns det här: http://www.opti.se/anvandaravtal

Om du har några frågor om oss, vad vi gör eller helt enkelt vill heja på så skriv gärna till hello@opti.se.

Stay sharp!
//Vi på Opti

[1] Enligt AMF var snittet för den årliga avgiften för alla aktiefonder i Sverige 1,66 % år 2017. Opti:s portfölj med mest aktier har som jämförelse en total kostnad på 0,82 %. Då inkluderas allt: Opti:s avgift, avgifterna för alla fonder i portföljen, depåavgift och moms.

[2] Hur räknar vi? Vi jämför vår simulerade portfölj Opti 9 med det återinvesterande indexet MSCI World. För Opti 9 drar vi av portföljens totala avgifter (0,82 %/år). För indexet dras inga avgifter (0,00 %/år). Perioden är 2000-01-01 till 2018-05-31 och inflation räknas in för Opti och indexet. "Risk" beräkas som medelvärdet av den negativa avkastning för alla år som portföljen eller indexet minskat i värde.

[3] Hur räknar vi? Snittet för sparräntan kommer från Statistiska Centralbyrån. Den jämförs med vår simulerade portfölj Opti 9, minus totala avgifter (0,82 %/år), utan hänsyn till inflation. Perioden är 2000-01-01 till 2018-04-30.

Kom ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp som du satt in.
OPTI HELP YOU
• Start a smart savings of 5 min:
- Make the test and get a free investment proposal
- Start your new savings directly in the app
- Half the fee compared to a regular fund [1]

• Get a savings you can trust:
- Deposit Guarantee and BankID
- Independent from the banks, we work for you!
- You get the commissions: 40% discount on the funds
- Sustainable and affordable funds are chosen

• Achieve better results:
- Turn the stock market: From 2000-2018, the Opti 9 portfolio had given you +121% in return and hit the average of the world's stock exchanges by 6%, despite both the IT bubble and the financial crisis. In addition, 1/4 lower risk. After fees, of course. [2]
- Turn on the savings account: From 2000-2018, the Opti 9 portfolio had given you four times higher returns than your savings account. More exactly 4.4% / year instead of 1.0%, and a total of +121%. Despite both the IT bubble and the financial crisis, and after fees. [3]

• Opti's autopilot takes care of your savings:
- Take home profits and reinvest them
- Guard that you continue to have the best funds; Every day 1.2 million calculations are made of about 4000 funds
- Annual follow-up on the portfolio to suit you

• Check ALL of your savings:
- Overview of your entire savings, on all banks
- Clear, independent health check of each fund
- Personal insights and suggestions for improvement

Support for all major banks: SEB, Handelsbanken, Swedbank, the Savings Banks, Nordea, Avanza, Nordnet, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank and Skandiabanken.

OPTI IN MEDIA
Svenska Dagbladet: "SvD gives Opti thumbs up." (Five in grade)
Bloomberg: "Opti gives you a custom fund portfolio."
Svenska Dagbladet: “Easy to start using, and provides a quick and easy overview of your savings. The most important thing is that you get an independent judgment about your fund. ”
Breakit: "Opti first with getting okay from Finansinspektionen for digital advice."
Dagens Industri: "Opti will guide small savers away from bad funds."
Today's News: "Advice from robots challenges banks."
...and many more.

WHY OPTI?
• We are completely independent and do not receive money from the industry.
• We are licensed and supervised by Finansinspektionen (institute ID 35277).
• We were disappointed customers themselves and therefore started Opti. To do it better, to do it right, to do it honestly. Join us on the journey with you!

LIKE SAFE AS THE BANK
Opti uses Mobile BankID to protect all information about your savings. You also get information about your savings with the help of BankID, in the same way and with the same security that you log on to your bank. All your information is under bank secrecy and ALWAYS stays with us.

If you would like to read our complete user agreement, there are here: http://www.opti.se/anvandaravtal

If you have any questions about us, what we do or simply want to cheer on, please write to hello@opti.se.

Stay sharp!
// We at Opti

[1] According to AMF, the average annual fee for all equity funds in Sweden was 1.66% in 2017. In comparison, Opti's portfolio of most shares has a total cost of 0.82%. This includes everything: Opti's fee, the fees for all funds in the portfolio, custody fee and VAT.

[2] How do we count? We compare our simulated portfolio of Opti 9 with the reinvesting index MSCI World. For Opti 9, we deduct the portfolio's total fees (0.82% / year). No fees are charged for the index (0.00% / year). The period is January 1, 2000 to May 5, 31, and inflation is included for Opti and the index. "Risk" is calculated as the average of the negative returns for all years that the portfolio or index has decreased in value.

[3] How do we count? The average for the savings rate comes from Statistics Sweden. It is compared with our simulated portfolio of Opti 9, minus total fees (0.82% / year), without regard to inflation. The period is 1 January 2000 to 2018-04-30.

Remember that historical value increase is not a guarantee of future value increase. Money invested in funds can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the entire amount you deposited.
Read more
Collapse
4.4
171 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Denna version innehåller buggfixar och förbättringar.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 22, 2019
Size
9.4M
Installs
10,000+
Current Version
2.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Optise AB
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.