Opti – Ett bättre sparande

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

OPTI HJÄLPER DIG
• Starta ett bättre sparande på 5 min:
– Gör testet och få ett gratis investeringsförslag
– Starta ditt nya sparande direkt i appen
– Halva avgiften jämfört med en vanlig fond [1]

• Få ett sparande du kan lita på:
– Insättningsgaranti och BankID
– Oberoende från bankerna, vi jobbar för dig!
– Du får provisionerna: 40 % rabatt på fonderna
– Hållbara och prisvärda fonder väljs

• Nå bättre resultat:
– Avkastning och risk: Mellan 2000 - 2019 gav Opti 9-portföljen +178 % i avkastning, trots både IT-bubblan och Finanskrisen. Det var 14 % mer än snittet av världens börser och – enligt oss ännu viktigare – uppnått med 25 % lägre risk. [2]
– Slå sparkontot: Mellan 2000 - 2019 hade Opti 9-portföljen givit dig nio gånger högre avkastning än ditt sparkonto. Mer exakt +178 % istället för 20 %, trots både IT-bubblan och Finanskrisen, och efter avgifter. [3]

• Opti tar hand om ditt sparande, automatiskt:
– Tar hem vinster och återinvesterar dem
– Bevakar att du fortsätter ha bäst fonder; Dagligen görs 1,2 miljoner beräkningar på ca 4000 fonder
– Årlig uppföljning på att portföljen passar dig

• Få koll på HELA ditt sparande:
– Översikt av hela ditt fondsparande, på alla banker
– Tydlig, oberoende hälsokoll av varje fond
– Personliga insikter och förbättringsförslag

OPTI I MEDIA [4]
• Svenska Dagbladet: "SvD ger Opti tummen upp.” (fem i betyg)
• Bloomberg: "Opti ger dig en skräddarsydd fondportfölj.”
• Breakit: “Opti först med att få okej från Finansinspektionen för digital rådgivning.”
• Dagens Industri: "Opti ska styra småsparare bort från dåliga fonder.”
• Dagens Nyheter: “Råd från robotar utmanar banker.”

…och många fler.

VARFÖR OPTI?
• Vi är helt oberoende och tar inte emot pengar från industrin.
• Vi har tillstånd från och övervakas av Finansinspektionen (institut-ID 35277).
• Vi var själva besvikna bankkunder och startade därför Opti. För att göra det bättre, för att göra det rätt, för att göra det ärligt. Följ med på resan du med!

LIKA SÄKERT SOM BANKEN
Ditt sparande omfattas av det statliga Investerarskyddet samt Insättningsgarantin. Opti använder Mobilt BankID för att skydda all information om ditt sparande. All din information lyder under banksekretess och stannar ALLTID hos oss.

Om du vill läsa vårt fullständiga användaravtal så finns det här: http://www.opti.se/anvandaravtal

Om du har några frågor om oss, vad vi gör eller helt enkelt vill heja på så skriv gärna till hello@opti.se.

Onwards and upwards!
//Opti-teamet

[1] Enligt AMF var snittet för den årliga avgiften för alla aktiefonder i Sverige 1,58 % år 2019. Opti:s portfölj med mest aktier har som jämförelse en total kostnad på 0,82 %. Då inkluderas allt.

[2] Hur räknar vi? Vi jämför den simulerade avkastningen för vår portfölj Opti 9 med avkastningen för aktieindexet MSCI World med återinvesterade utdelningar uttryckt i SEK. För Opti 9 drar vi av portföljens totala avgifter (ca 0,82 %/år). För indexet dras inga avgifter (0,00 %/år). Perioden är 2000-01-01 till 2019-12-31 och jämförelsen är nominell. ”Risk” beräknas som medelvärdet av den negativa avkastningen för alla år som portföljen eller indexet minskat i värde.

[3] Hur räknar vi? Räntan på sparkontot kommer från Statistiska Centralbyrån och speglar den genomsnittliga räntan för en nyinsättning på ett bankkonto utan bindningstid och med fria uttag. Den jämförs med den simulerade avkastningen för vår portfölj Opti 9, minus totala avgifter (ca 0,82 %/år), utan hänsyn till inflation. Perioden är 2000-01-01 till 2019-12-31.

[4] Källor:
• SvD: https://www.svd.se/opti--en-valkommen-halsoundersokning
• Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-15/robots-challenge-banks-in-sweden-s-524-billion-savings-market
• Breakit: https://www.breakit.se/artikel/9730/staffan-persson-satsar-pa-robotradgivaren
• DI: https://digital.di.se/artikel/hennes-robot-ska-radda-sparare-fran-daliga-fonder
• DN: https://www.dn.se/ekonomi/rad-fran-robotar-utmanar-banker/
OPTI HELPS YOU
• Start a better saving in 5 minutes:
- Take the test and get a free investment proposal
- Start your new savings directly in the app
- Half the fee compared to a regular fund [1]

• Get a saving you can trust:
- Deposit guarantee and BankID
- Independent from the banks, we work for you!
- You get the commissions: 40% discount on the funds
- Sustainable and affordable funds are chosen

• Achieve better results:
- Return and risk: Between 2000 - 2019, the Opti 9 portfolio yielded +178% in return, despite both the IT bubble and the financial crisis. It was 14% more than the average of the world's stock exchanges and - in our opinion even more important - achieved with 25% lower risk. [2]
- Beat the savings account: Between 2000 - 2019, the Opti 9 portfolio had given you nine times higher returns than your savings account. More precisely +178% instead of 20%, despite both the IT bubble and the financial crisis, and after fees. [3]

• Opti takes care of your savings, automatically:
- Takes home profits and reinvests them
- Make sure you continue to have the best funds; 1.2 million calculations are made daily on about 4,000 funds
- Annual follow-up that the portfolio suits you

• Keep track of ALL your savings:
- Overview of all your fund savings, at all banks
- Clear, independent health check of each fund
- Personal insights and suggestions for improvement

OPTI IN MEDIA [4]
• Svenska Dagbladet: "SvD gives Opti the thumbs up." (five in rating)
• Bloomberg: "Opti gives you a tailored fund portfolio."
• Breakit: "Opti first to get okay from Finansinspektionen for digital advice."
• Dagens Industri: "Opti will steer small savers away from bad funds."
• Dagens Nyheter: "Advice from robots challenges banks."

…and many more.

WHY OPTI?
• We are completely independent and do not accept money from industry.
• We have a permit from and are supervised by the Swedish Financial Supervisory Authority (institution ID 35277).
• We were disappointed bank customers ourselves and therefore started Opti. To do it better, to do it right, to do it honestly. Join the journey you are on!

AS SAFE AS THE BANK
Your savings are covered by the state Investor Protection and the Deposit Guarantee. Opti uses Mobile BankID to protect all information about your savings. All your information is subject to bank secrecy and ALWAYS stays with us.

If you want to read our complete user agreement, it is available here: http://www.opti.se/anvandaravtal

If you have any questions about us, what we do or simply want to cheer on, please write to hello@opti.se.

Onwards and upwards!
// The Opti team

[1] According to AMF, the average annual fee for all equity funds in Sweden was 1.58% in 2019. By comparison, Opti's portfolio with the most shares has a total cost of 0.82%. Then everything is included.

[2] How do we calculate? We compare the simulated return for our Opti 9 portfolio with the return on the MSCI World stock index with reinvested dividends expressed in SEK. For Opti 9, we deduct the portfolio's total fees (approx. 0.82% / year). No fees are deducted for the index (0.00% / year). The period is 2000-01-01 to 2019-12-31 and the comparison is nominal. “Risk” is calculated as the average value of the negative return for all years in which the portfolio or index has decreased in value.

[3] How do we calculate? The interest on the savings account comes from Statistics Sweden and reflects the average interest rate for a new deposit in a bank account without a lock-in period and with free withdrawals. It is compared with the simulated return for our Opti 9 portfolio, minus total fees (approx. 0.82% / year), without taking into account inflation. The period is 2000-01-01 to 2019-12-31.

[4] Sources:
• SvD: https://www.svd.se/opti--en-valkommen-halsoundersokning
• Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-15/robots-challenge-banks-in-sweden-s-524-billion-savings-market
• Breakit: https://www.breakit.se/artikel/9730/staffan-persson-satsar-pa-robotradgivaren
• DI: https://digital.di.se/artikel/hennes-robot-ska-radda-sparare-fran-daliga-fonder
• DN: https://www.dn.se/ekonomi/rad-fran-robotar-utmanar-banker/
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Denna version innehåller buggfixar och förbättringar.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 26, 2021
Size
11M
Installs
100,000+
Current Version
2.24
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Optise AB
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.