Opti

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Starta ett sparande som du kan lita på!
Opti är 100 % oberoende. Med smart teknik och matematik kan vi ge dig ett bättre sparande.

OPTI HJÄLPER DIG:
• Starta ett nytt, personligt sparande:
– Gör testet och få personligt förslag
– Miljontals beräkningar ger optimal portfölj
– Starta portföljen direkt i appen: Kostnad ca 0,8%/år för både fonderna OCH Opti

• Få ett sparande du kan lita på:
– Vi är oberoende, du får provisionerna
– Etiska, hållbara och prisvärda fonder väljs
– Omfattas av statliga investerarskyddet

• Nå bättre resultat:
– Slå börsen: Från 2000 till 2018 så hade Opti 9-portföljen gett dig +121 % i avkastning och slagit snittet av världens börser med 6 %, trots både IT-bubblan och Finanskrisen. Dessutom till 1/4 lägre risk. Efter avgifter, såklart. [1]
– Slå sparkontot: Från 2000 till 2018 så hade Opti 9-portföljen gett dig fyra gånger högre avkastning än ditt sparkonto. Mer exakt 4,4 %/år istället för 1,0 %. Trots både IT-bubblan och Finanskrisen. Även här efter avgifter. [2]

• Opti tar hand om ditt sparande:
– Rebalanserar portföljen varje kvartal
– Bevakar att du fortsätter ha bäst fonder; Dagligen görs 1,2 miljoner beräkningar på ca 4000 fonder
– Årlig uppföljning på att portföljen passar dig

• KOMMER SNART: Få koll på HELA ditt sparande:
– Översikt av hela ditt sparande, på alla banker
– Tydlig, oberoende hälsokoll av varje fond
– Personliga insikter och förbättringsförslag

Stöd för alla stora banker: SEB, Handelsbanken, Swedbank, Sparbankerna, Nordea, Avanza, Nordnet, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken.

OPTI I MEDIA
Svenska Dagbladet: "SvD ger Opti tummen upp.” (fem i betyg)
Bloomberg: "Opti ger dig en skräddarsydd fondportflj.”
Svenska Dagbladet: “Lätt att börja använda, och ger en snabb och lättöverskådlig överblick över ditt sparande. Viktigast är att du får ett oberoende omdöme om din fond.”
Breakit: “Opti först med att få okej från Finansinspektionen för digital rådgivning.”
Dagens Nyheter: “Råd från robotar utmanar banker.”
...och många fler.

VARFÖR OPTI?
• Vi är helt oberoende och tar inte emot pengar från industrin.
• Vi har tillstånd från och övervakas av Finansinspektionen (institut-ID 35277).
• Vi var själva besvikna kunder och startade därför Opti. För att göra det bättre, för att göra det rätt, för att göra det ärligt. Följ med på resan du med!

LIKA SÄKERT SOM BANKEN
Opti använder Mobilt BankID för att skydda all information om ditt sparande. Du hämtar även information om ditt sparande med hjälp av BankID, på samma sätt och med samma säkerhet som du loggar in på din bank. All din information lyder under banksekretess och stannar ALLTID hos oss.

Om du vill läsa vårt fullständiga användaravtal så finns det här: http://www.opti.se/anvandaravtal

Om du har några frågor om oss, vad vi gör eller helt enkelt vill heja på så skriv gärna till hello@opti.se.

Stay sharp!
//Vi på Opti

[1] Hur räknar vi? Vi jämför vår simulerade portfölj Opti 9 med det återinvesterande indexet MSCI World. För Opti 9 drar vi av portföljens totala avgifter (0,82 %/år). För indexet dras inga avgifter (0,00 %/år). Perioden är 2000-01-01 till 2018-05-31 och inflation räknas in för Opti och indexet. "Risk" beräkas som medelvärdet av den negativa avkastning för alla år som portföljen eller indexet minskat i värde.

[2] Hur räknar vi? Snittet för sparräntan kommer från Statistiska Centralbyrån. Den jämförs med vår simulerade portfölj Opti 9, minus totala avgifter (0,82 %/år), utan hänsyn till inflation. Perioden är 2000-01-01 till 2018-04-30.

Kom ihåg att historisk värdeökning inte är en garanti för framtida värdeökning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp som du satt in. Vår data kommer främst från Morningstar, och våra omdömen baseras på jämförelser med liknande fonder. Just jämförelserna “kostnad” baseras på årlig avgift och “likhet” på historiskt resultat.
Start a savings that you can trust!
Opti is 100% independent. With clever engineering and mathematics, we can give you a better savings.

OPTI HELP YOU:
• Start a new personal savings:
  - Take the test and receive personalized suggestions
  - Millions of calculations provide optimal portfolio
  - Start the portfolio directly in the app: Cost about 0.8% / year for both Funds and Opti

• Get a savings you can depend on:
  - We are independent, you get commissions
  - Ethical, sustainable and affordable funds chosen
  - Inclusion of state investor protection

• Achieve better results:
  - Power Exchange: From 2000 to 2018 they had Opti 9-portfolio given you + 121% in return and hit section of the world's exchanges by 6%, despite both the IT bubble and the financial crisis. In addition to 1/4 lower risk. After the charges, of course. [1]
  - Turn the savings account: From 2000 to 2018 they had Opti 9-portfolio given you four times higher returns than your savings account. More precisely, 4.4% / year instead of 1.0%. Although both the IT bubble and the financial crisis. Again, after fees. [2]

• Opti take care of your savings:
  - Rebalanserar portfolio every quarter
  - Protects you continue to have the best mutual funds; Daily made 1.2 million estimates of about 4,000 funds
  - Annual monitoring of the portfolio for you

• COMING SOON: Get track of all your savings:
  - Overview of your entire savings on all banks
  - Apparent independently track the health of each Fund
  - Personal insights and suggestions for improvement

Support for all major banks: SEB, Handelsbanken, Swedbank and the savings banks, Nordea, Avanza, Nordnet, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank and Skandia Bank.

OPTI IN THE MEDIA
Swedish Dagbladet: "Svenska Dagbladet gives Opti thumbs up." (Five in the ratings)
Bloomberg: "Opti gives you a tailored fondportflj."
Swedish Dagbladet: "Easy to begin using, and gives a quick and clearly arranged overview of your savings. Most importantly, you get an independent review of your fund. "
Breakit: "Opti first to get the okay from the FSA for digital advice."
Daily News: "Advice from robots challenge the banks."
...and many more.

WHY OPTI?
• It is completely independent and does not receive money from the industry.
• We have the permission and supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority (institution-ID 35277).
• We were very disappointed customers and therefore started Opti. To make things better, to make it right, to do it honestly. Join us on the journey with you!

As surely as BANK
Opti using Mobile BankID to protect all information about your savings. You also retrieves information about your savings by using BankID, in the same way and with the same security as you log in to your bank. All of your information is subject to banking secrecy and will always stay with us.

To read our full user agreement, then there is this: http://www.opti.se/anvandaravtal

If you have any questions about us, what we do, or simply want to cheer for, please write to hello@opti.se.

Stay sharp!
// We Opti

[1] How do we expect? We compare our simulated portfolio Opti 9 with the reinvested MSCI World. For Opti 9 we draw of the portfolio's total fees (0.82% / year). For the index pulled no fees (0.00% / year). Period 2000-01-01 to 2018-05-31 and inflation included in the Opti and index. "Risk" state is estimated as the mean of the negative returns for all years as portfolio or index declined in value.

[2] How do we expect? The average for the savings rate comes from Statistics Sweden. It is compared with our simulated portfolio Opti 9, less the total fees (0.82% / year), without taking into account inflation. Period 2000-01-01 to 2018-04-30.

Remember that historic appreciation is not a guarantee of future appreciation. Money invested in mutual funds can both increase and decrease in value and there is no guarantee that you will get back the amount you deposited. Our data comes primarily from Morningstar, and our ratings are based on comparisons with similar funds. Just comparisons "cost" is based on a yearly fee and "like" on historical results.
Read more
4.3
12 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Tack för all feedback!

Den här versionen innehåller:
• Diverse buggfixar och förbättringar.
Read more

Additional Information

Updated
August 2, 2018
Size
27M
Installs
1,000+
Current Version
0.5
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Optise AB
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.