Körkort nu med Elevcentralen

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

• UNIKT! Allt i ett-appen – all teori och allt från körskolan
• FILM SPEL FRÅGOR All teori från dem som skrev boken!
• 700 körskolor är anslutna till STR – planera allt i appen!

Hela resan till körkort i en enda app
• Den officiella appen från STR
• 160 000 användare under 2017
• Prova gratis, full version via din körskolas e-handel
• Hitta närmaste och bästa körskola direkt i appen
• Skräddarsy din egen väg till körkortet
• 1 500 frågor för bil, mc och moped
• Ca 170 filmer och ca 170 interaktiva övningar
• Över 700 anslutna körskolor
• Över 2 500 anslutna trafiklärare
• Ställ frågor och få tips under din resa till ditt körkort

Den kompletta appen med allt för hela din resa mot körkort för bil, mc och förarbevis för moped.

Med Körkort nu med Elevcentralen får du full koll på varje moment i din körutbildning. Från teoridelen med allt innehåll från teoriboken till att hitta körskola, planera din egen privatkörning, boka körlektioner och få tips och ha en dialog med din körlärare på hur du ska förbereda dig inför varje körlektion. Det ger dig stora möjligheter att få ditt körkort så snabbt som möjligt – helt skräddarsytt efter dig.
Se filmer, gör tester och arbeta med teorifrågor direkt från dem som skrivit trafikskolornas teoribok för körkort. Appen kopplar smidigt ihop dig med den trafikskola du väljer att köpa tjänster av. När kopplingen är gjord kan du enkelt boka lektioner och allt annat du behöver direkt i appen.
• Gör sluttestet så många gånger du vill
• Appen håller ordning på vad du klarat och hur långt du kommit, både i teoridelen och i körningen.

Med appen får du allt du behöver direkt från STR. STR producerar teoriboken som trafikskolorna har och vidareutbildar Sveriges trafiklärare. Det gör Körkort nu med Elevcentralen helt unik, ingen annanstans får du STRs beprövade och genomtänkta pedagogik direkt i en app.

• 1 500 frågor för körkort för bil, mc och moped, även moped klass 2
• Plugga med den bästa möjliga teorin, från dem som skrivit teoriboken
• Total kontroll
• Se all statistik över hur du utvecklas
• Gör sluttestet så många gånger du vill


Det här får du med appen:
• Kul och snabb inlärning.
• Allt i ett – teori och körplanering
• STR:s alla 1 500 frågor för bil, mc och moped
• Allt om Sveriges alla 345 vägskyltar
• Checklista med allt du behöver göra för att få ditt körkort
• Officiell app med STRs pedagogik
• Allt från teoriboken och mycket mer
• Ljudstöd för allt i appen, inklusive all teori
• Snabbtester med tydliga svar på varje fråga
• Körkortskampen! Tävla med dina vänner
• Sluttest framtagna av STR för att efterlikna uppskrivningen så nära som möjligt
• Gör sluttestet så många gånger du vill
• Gör egna anpassade tester med valfritt antal frågor och på valfri tid
• Öva på frågor du valt ut i tidigare test
• Öva på frågor du svarat fel på
• Öva på vägmärken
• Öva på valfria moment
• Följ din egen utveckling i varje moment
• Statistik på hur du utvecklas
• Självvärdering av moment i din körning
• Plugga med ca 170 filmer och ca 170 interaktiva övningar
• Zoombara bilder
• Välj bland 700 godkända trafikskolor
• Köp enkelt körkortspaket på valfri trafikskola
• Forum att ställa frågor i och få tips
• Pedagogiska bildserier förklarar enkelt komplicerade moment
• Alla kontaktuppgifter till trafikskolan på ett ställe
• Anpassad för Iphone, Ipad och Android

Enkel att använda. Du kan redan idag börja jobba mot ditt körkort eller förarbevis, och du kan tydligt se var du är just nu i din utbildning.
Hitta rätt trafikskola, få all information om skolan och dess utbildningar och vad andra som utbildat sig där har tyckt. Allt direkt i appen.

Planera och hantera hela din resa med utbildningsplan och bokningskalender.

Boka och avboka körtider direkt i appen.
Läs andras frågor och ställ egna frågor till trafiklärare och andra i forumet.
Få feedback på dina körlektioner direkt i appen, och planera dina kommande lektioner tillsammans med din körlärare.
• UNIQUE! All in one app - all the theory and everything from driving school
• MOVIE GAME ISSUES All theory from those who wrote the book!
• 700 driving schools are connected to STR - plan everything in the app!

The entire trip to the license in a single app
• The official app from STR
• 160,000 users in 2017
• Try the free, full version via your körskolas eCommerce
• Find the nearest and best driving school right from the app
• Customize your own way to the driving license
• 1500 questions for car, motorcycle and scooter
• Approximately 170 films and about 170 interactive exercises
• Over 700 connected driving schools
• 2 500 connected Driving
• Ask questions and receive tips during your trip to your driver's license
 
The complete app with everything for your entire trip to the driving license for car, motorcycle and driving license for mopeds.
 
With Driver's license now Student Center, you get full control of every step of your driver training. From the theoretical part with all the content from the theory of the book to find driving school, plan your own private driving book driving lessons and get tips and have a dialogue with your driving instructor on how to prepare for each driving lesson. It gives you a great opportunity to get your driver's license as quickly as possible - completely tailored to you.
Watch movies, do tests and work with theoretical questions directly from those who have written traffic school teoribok driving license. The app connects seamlessly you with the driving school you choose to purchase services. When the connection is made, you can easily book lessons and everything else you need right from the app.
• Carry out the test as many times as you want
• The app keeps track of what you've got and how far you have come, both in the theoretical part and in the run.
 
The app comes with everything you need right from STR. STR produces theory book that traffic schools and further education Swedish driving instructor. It makes driving license now Student Center unique, nowhere else you get STRs proven and thoughtful education directly into an app.
 
• 1500 issues for driving the car, motorcycle and moped, scooter also class 2
• Study with the best possible theory, from the authors of the theory book
• Total Control
• See all the statistics of how you are progressing
• Carry out the test as many times as you want
 
 
What you get with the app:
• Fun and fast learning.
• All in one - theory and transport planning
• STR's all the 1500 issues of the automobile, motorcycle and scooter
• All of Sweden's 345 road signs
• checklist with everything you need to do to get your driver's license
• Official app with STRs education
• From theory book and much more
• Audio Support for all in the app, including any theory
• Quick Tests with clear answers to each question
• Driving fight! Compete with your friends
• Final test developed by STR to mimic revaluation as close as possible
• Carry out the test as many times as you want
• Make your own custom tests with any number of questions and at any time
• Practice questions you selected in the previous test
• Practice questions you answered incorrectly
• Practice road signs
• Practice optional torque
• Follow your own progress in every moment
• Statistics on how to develop
• Self-evaluation of the elements in your driving
• Plug with about 170 films and about 170 interactive exercises
• zoomable images
• Choose from 700 approved driving schools
• Buy simple license package on any driving
• Forum to ask questions and get advice
• Education articles explaining complicated simple steps
• All contact details for the driving school in one place
• Designed for iPhone, iPad and Android
 
Easy to use. You can already start working on your driver's license or driving license, and you can clearly see where you are right now in your education.
Find the right driving school, get all the information about the school and its programs and what others who trained there have enjoyed. Everything right from the app.

Plan and manage your entire trip with training and booking calendar.

Book and cancel travel times right from the app.
Read other people's questions and put their own questions to the driving instructors and others in the community.
Get feedback on your driving lessons right from the app, and plan your future lessons along with your driving instructor.
Read more
Collapse
4.5
1,524 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Buggfixar och prestandaförbättringar
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 13, 2019
Size
33M
Installs
100,000+
Current Version
2.0.21
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
STR Service AB
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.