Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

Invazivne tujerodne vrste (ITV) predstavljajo večplasten problem sodobne družbe in ekosistemov. ITV izpodrivajo domorodne vrste, rušijo občutljivo ravnovesje ekosistemov, poslabšujejo njihovo odpornost in onemogočajo njihovo trajnostno rabo. Večina vnosov ITV je nenamernih in so posledica globalne trgovine ali migracij ljudi. Izkoreninjenje ITV je lahko učinkovito le, če ITV odkrijemo dovolj zgodaj, ko se pojavlja še v zelo omejenem obsegu, in se hitro odzovemo z ustreznimi zatiralnimi ukrepi. Prav to je ena od nalog projekta LIFE ARTEMIS, katerega cilj je osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za ITV v gozdu. Omenjeni projekt bo vzpostavil sistem za zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje na najdbe ITV v Sloveniji (sistem ZOHO). Pomemben del sistema ZOHO je javni elektronski informacijski sistem za zbiranje podatkov o razširjenosti ITV v Sloveniji. Razvili in vzpostavili smo elektronski informacijski sistem, ki smo ga poimenovali Invazivke in vključuje namizno, spletno in mobilno aplikacijo. Sistem Invazivke je zastavljen tako, da bo povezoval več obstoječih informacijskih sistemov, ki že zbirajo podatke o ITV. Spletna in mobilna aplikacija sta namenjeni splošni javnosti, namizna aplikacija pa je namenjena zaposlenim v Javni gozdarski službi.

Mobilna aplikacija Invazivke je brezplačna in je namenjena splošni javnosti. Za uporabo aplikacije se je potrebno registrirati s pomočjo veljavnega e-poštnega naslova. Namenjena je terenskemu zbiranju podatkov s pametno napravo, ki vključuje senzor GPS in digitalni fotoaparat. To nam omogoča, da z napravo avtomatsko zajamemo lokacijo (točni koordinati X in Y) in fotografijo, kar močno olajša in pospeši vnos podatkov. Uporabniku tako ostane le ročna izbira vrste iz spustnega seznama. V aplikaciji je na voljo tudi priročnik z opisom ITV, vključno s slikovnim gradivom za lažjo identifikacijo najdenega organizma. Mobilna aplikacija Invazivke omogoča beleženje najdb ITV brez internetne povezave. Izmenjava podatkov z osrednjim strežnikom poteka na zahtevo uporabnika, ko je priključen v medmrežje in se izvede po postopku sinhronizacije.

Del mobilne aplikacije Invazivke je seznam ITV z njihovimi opisi. Opis posamezne vrste vključuje fotografije najznačilnejših simptomov, izvor vrste, poti vnosa, seznam sosednjih držav, kjer se vrsta že pojavlja, obdobje zaznavnosti in aktivnosti vrste, opis habitata, statusa, vpliva in seznam podobnih vrst skupaj z opisi razlikovalnih znakov.
Mobilna aplikacija je bila razvita v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki so ga sofinancirali: program LIFE v okviru Evropske komisije, Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Ljubljana (v obdobju 2016-2020).
Invasive alien species (IAS) pose a multifaceted problem of modern society and ecosystems. ITV outcompete native species, disturb the delicate balance of ecosystems, worsen their resistance and prevent their sustainable use. Most entries ITV is accidental and due to global trade or migration of people. Eradication ITV can only be effective if ITV detected early enough, when it occurs in a very limited way, and to respond quickly with appropriate oppressive measures. This is precisely one of the tasks of the LIFE project ARTEMIS, which aims to raise awareness, training and action for ITV in the woods. The project will establish a system for early detection and rapid response to the findings of ITV in Slovenia (OHO system). An important part of the Zoho is a public electronic information system to collect data on the prevalence of ITV in Slovenia. We developed and we have established an electronic information system, which we named Invazivke and includes desktop, web and mobile application. Invazivke system has been designed to connect a number of existing information systems already collect data on ITV. Web and mobile application are intended for the general public, a desktop application is intended for employees in the public forestry service.

Invazivke Mobile application is free and is intended for the general public. To use the application you must register using a valid email address. It is intended for a terrain data collection with smart device that includes a GPS sensor and a digital camera. This allows us to automatically capture device location (exact X and Y coordinates) and the photo, which greatly facilitates and speeds up data entry. The user also remains a manual selection type from the drop-down list. The application is also available with a manual describing ITV, including imagery to facilitate the identification of the body found. Mobile application allows you to record Invazivke finds ITV without an Internet connection. Exchange of data with a central server running on the user's request, when connected to the Internet and is done after the process of synchronization.

Part of mobile applications Invazivke list ITV with their descriptions. The description of each species includes photos of the most typical symptoms, the origin of species, route of administration, the list of neighboring countries, where the species is already occurring, the period of detection and activity types, habitat description, status, influence, and a list of similar types together with descriptions of distinctive character.
Mobile application was developed within the framework of the LIFE project ARTEMIS (GIE LIFE15 / UK / 000,770), which was co-funded by: the LIFE program of the European Commission, the Ministry of Environment and Spatial Planning and Municipality of Ljubljana (period 2016-2020).
Read more
Collapse
4.2
12 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Mobilna aplikacija Invazivke je sedaj kompatibilna z Android 11.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 14, 2020
Size
1.9M
Installs
1,000+
Current Version
2.4
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info
Permissions
Offered By
Gozdarski inštitut Slovenije
Developer
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.