1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Invazivne tujerodne vrste (ITV) predstavljajo večplasten problem sodobne družbe in ekosistemov. ITV izpodrivajo domorodne vrste, rušijo občutljivo ravnovesje ekosistemov, poslabšujejo njihovo odpornost in onemogočajo njihovo trajnostno rabo. Večina vnosov ITV je nenamernih in so posledica globalne trgovine ali migracij ljudi. Izkoreninjenje ITV je lahko učinkovito le, če ITV odkrijemo dovolj zgodaj, ko se pojavlja še v zelo omejenem obsegu, in se hitro odzovemo z ustreznimi zatiralnimi ukrepi. Prav to je ena od nalog projekta LIFE ARTEMIS, katerega cilj je osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za ITV v gozdu. Omenjeni projekt bo vzpostavil sistem za zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje na najdbe ITV v Sloveniji (sistem ZOHO). Pomemben del sistema ZOHO je javni elektronski informacijski sistem za zbiranje podatkov o razširjenosti ITV v Sloveniji. Razvili in vzpostavili smo elektronski informacijski sistem, ki smo ga poimenovali Invazivke in vključuje namizno, spletno in mobilno aplikacijo. Sistem Invazivke je zastavljen tako, da bo povezoval več obstoječih informacijskih sistemov, ki že zbirajo podatke o ITV. Spletna in mobilna aplikacija sta namenjeni splošni javnosti, namizna aplikacija pa je namenjena zaposlenim v Javni gozdarski službi.

Mobilna aplikacija Invazivke je brezplačna in je namenjena splošni javnosti. Za uporabo aplikacije se je potrebno registrirati s pomočjo veljavnega e-poštnega naslova. Namenjena je terenskemu zbiranju podatkov s pametno napravo, ki vključuje senzor GPS in digitalni fotoaparat. To nam omogoča, da z napravo avtomatsko zajamemo lokacijo (točni koordinati X in Y) in fotografijo, kar močno olajša in pospeši vnos podatkov. Uporabniku tako ostane le ročna izbira vrste iz spustnega seznama. V aplikaciji je na voljo tudi priročnik z opisom ITV, vključno s slikovnim gradivom za lažjo identifikacijo najdenega organizma. Mobilna aplikacija Invazivke omogoča beleženje najdb ITV brez internetne povezave. Izmenjava podatkov z osrednjim strežnikom poteka na zahtevo uporabnika, ko je priključen v medmrežje in se izvede po postopku sinhronizacije.

Del mobilne aplikacije Invazivke je seznam ITV z njihovimi opisi. Opis posamezne vrste vključuje fotografije najznačilnejših simptomov, izvor vrste, poti vnosa, seznam sosednjih držav, kjer se vrsta že pojavlja, obdobje zaznavnosti in aktivnosti vrste, opis habitata, statusa, vpliva in seznam podobnih vrst skupaj z opisi razlikovalnih znakov.
Mobilna aplikacija je bila razvita v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki so ga sofinancirali: program LIFE v okviru Evropske komisije, Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Ljubljana (v obdobju 2016-2020).
Updated on
Oct 14, 2020

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Location, Personal info, and Photos and videos
This app may collect these data types
Location, Personal info and 2 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Mobilna aplikacija Invazivke je sedaj kompatibilna z Android 11.